SiolNET. Novice Slovenija
5,91

termometer

  • Messenger
  • Messenger
Obvladovanje epidemije

Danes v Sloveniji začenjajo veljati ukrepi rdeče faze #video

5,91

termometer

Epidemija koronavirus
Od 12. aprila se za en teden na območju vse države izvajajo ukrepi rdeče faze prenovljenega vladnega semaforja ukrepov. Foto: Getty Images

Po strožjem zaprtju države zaradi omejevanja epidemije bolezni covid-19 bodo od 12. do 18. aprila veljali nekoliko manj strogi ukrepi, ki po prenovljenem vladnem semaforju spadajo v rdečo fazo. Razglasitev epidemije so sicer še podaljšali in bo od 17. aprila veljala še 30 dni.

V tednu od 12. do 18. aprila bodo za vse območje Slovenije veljali ukrepi rdeče faze ne glede na številke v posameznih regijah. Večji del države je namreč v oranžni fazi, a po nekaterih napovedih bi lahko že v naslednjih dneh vsa država zdrsnila v rdečo fazo. Od 19. aprila bodo veljali ukrepi po posameznih regijah glede na stanje in razvrstitev v faze semaforja.

Zbiranje ljudi je v rdeči fazi še naprej prepovedano. Velja tudi splošna prepoved prireditev, shodov, porok in verskih obredov, pri čemer pa minister, pristojen za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, lahko dovoli sklenitev zakonskih in partnerskih zvez. Dodatno sicer izvajanje verskih obredov z omejenim številom navzočih vernikov dovoljuje odlok o uresničevanju kolektivne verske svobode (več v nadaljevanju).

Maske na prostem le, če ni ustrezne razdalje

Nošenje mask je še vedno obvezno v zaprtih prostorih, na prostem pa že od včeraj le takrat, ko ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra. Prav tako maske ni treba nositi osebam, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj tri metre, piše v odloku o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z novim koronavirusom.

Maske na prostem so zdaj obvezne samo, če ni mogoče zagotavljati primerne razdalje. Maske na prostem so zdaj obvezne samo, če ni mogoče zagotavljati primerne razdalje. Foto: Ana Kovač

Medtem odlok o ukrepih na področju športa, ki začne veljati v ponedeljek, določa, da bo pri izvajanju športne vadbe v skupinah v zaprtih in odprtih prostorih potrebno neprekinjeno vzdrževanje vsaj dveh metrov medosebne razdalje.

Omejitev gibanja med regijami ostaja

Nočne omejitve gibanja ne bo več. Ostaja pa prepoved prehajanja med statističnimi regijami razen za utemeljene izjeme. Uveljavljanje navedenih izjem velja tudi za ožje družinske člane posameznika in člane skupnega gospodinjstva, kadar potujejo skupaj.

Izjeme za prehajanje statističnih regij:

- prihod na delo, odhod z dela in izvajanje delovnih nalog,
- opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,
- odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
- varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov ali če gre za izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom, 
- dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja, 
- dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev, 
- dostop do storitev za nujne primere, 
- dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona, 
- dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami, 
- dostop do trgovin ali storitev, če so v drugi statistični regiji bližje ali jih v domači regiji ni,
- izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva,
- potovanja oseb z namenom tranzita čez statistično regijo, v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji, 
- nujno vzdrževanje groba, pri čemer mora posameznik izkazati upravičenost z dokazilom o najemu groba ali drugim ustreznim dokazilom.

Posameznik mora imeti sicer pri sebi dokazilo, s katerim izkaže upravičenost uveljavljanja izjeme in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo, v kateri poleg podatkov potujočih zapiše še cilj in razlog potovanja, navedbo, da jim ni bila odrejena karantena, ter navedbe, da se zaveda omejitev odloka in kazenske ali odškodninske odgovornosti zaradi morebitnega neupoštevanja predpisov.

Sveže testirani, cepljeni in prebolevniki brez omejitev, a z dokazilom

Ne glede na to pa lahko posameznik prehaja med regijami, če ima negativni rezultat testa PCR, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa, ali ima potrdilo, da je prebolel covid-19 pred več kot 21 dnevi in manj kot šestimi meseci, ali ima dokazilo o cepljenju proti novemu koronavirusu, ki dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalcev Biontech in Pfizer preteklo najmanj sedem dni, od prejema cepiva proizvajalca Moderne najmanj 14 dni, od prejema prvega odmerka cepiva AstraZenece pa najmanj 21 dni.

Cepljeni lahko neovirano prehajajo tako meje statističnih regij kakor tudi državno mejo. Cepljeni lahko neovirano prehajajo tako meje statističnih regij kakor tudi državno mejo. Foto: Reuters

Šole, fakultete in vrtci

Vrtci se odpirajo za vse otroke, v šole pa se vračajo vsi učenci in dijaki zadnjih letnikov srednjih šol.

Dijaki prvih treh letnikov pa se bodo šolali po modelu C, kar pomeni, da se bo polovica oddelkov prvih treh letnikov srednjih šol en teden šolala v šoli, druga polovica pa na daljavo, naslednji teden pa se bodo zamenjali.

Dijaški domovi so že danes odprli svoja vrata.

Na višjih strokovnih šolah, univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih so omogočeni izpiti in seminarji do največ deset študentov, laboratorijske vaje in individualni pouk. Študentski domovi so odprti za študente, ki opravljajo obveznosti na fakulteti, imajo stalno prebivališče v študentskem domu, študentske družine, študente tujce in gostujoče profesorje, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča.

V glasbenih šolah sta dovoljena individualni pouk ter izvedba pouka baleta in sodobnega plesa ob pogoju, da je med udeleženci zagotovljena medsebojna razdalja vsaj dva metra.

Olajšanje za številne starše: šole znova odpirajo vrata, a ne v celoti, ob upoštevanju predpisanih ukrepov. Olajšanje za številne starše: šole znova odpirajo vrata, a ne v celoti, ob upoštevanju predpisanih ukrepov. Foto: Reuters

Maske so povsod v šoli obvezne za učenke in učence od 6. do 9. razreda, za zaposlene ter za dijake in študente, otroci od 1. do vključno 5. razreda pa maske nosijo v skupnih prostorih ter pri gibanju po šoli. Za vse učence in dijake nošnja mask ni več obvezna pri pouku športa.

Zaposleni v zavodih se enkrat na teden testirajo s hitrimi testi, razen če so cepljeni ali so preboleli covid-19 (enaki pogoji kot pri prehajanju regij zgoraj).

Trgovine in druge dejavnosti

Brez pogoja testiranja za zaposlene lahko dejavnosti opravljajo lekarne, bencinski servisi, bančne storitve, geodetske storitve, pošta, dostavne službe, dimnikarske storitve (ob navzočnosti le enega izvajalca v prostoru oziroma enega izvajalca in uporabnika male kurilne naprave, prostor pa je mogoče prezračiti), gradbena dela in storitve na prostem brez stika s potrošniki, osebni prevzem blaga, hrane ali pijače na prevzemnih mestih, čistilni servisi in čistilnice, servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles, druge servisne delavnice ter storitve izdelave, vzdrževanja in montaže kakor tudi druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja.

Zaposleni v trgovini se bodo morali redno tedensko testirati. Zaposleni v trgovini se bodo morali redno tedensko testirati. Foto: Reuters

Pod pogojem rednega testiranja zaposlenih se lahko opravljajo trgovinske dejavnosti, storitve nepremičninskega posredovanja, storitve higienske nege (frizerske, kozmetične dejavnosti in dejavnosti salonov za nego telesa, pedikura, manikira), individualne nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve, individualne storitve strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja, storitve turističnih agencij in storitve salonov za nego živali.

Pogoji glede števila oseb v okolju, kjer se izvajata ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom, ostajajo nespremenjeni. Ponudniki morajo tako zagotavljati 30 kvadratnih metrov prostora na eno stranko.

Gostinska dejavnost še naprej zelo omejeno

Brez pogoja testiranja za zaposlene je dovoljeno ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo, opravljanje dejavnosti priprave in strežbe jedi ter pijač v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance ali za dostavo končnim potrošnikom. Pri tem je treba zagotoviti minimalni stik med uporabniki teh storitev ter upoštevanje vseh higienskih priporočil.

Na odprtje gostiln bo treba še (dolgo) čakati. Na odprtje gostiln bo treba še (dolgo) čakati. Foto: Getty Images

Javni promet

Za voznike avtotaksi prevozov, izvajanja javnih linijskih prevozov, posebnih linijskih prevozov, stalnih zunajlinijskih prevozov in občasnih prevozov potnikov ter za potnike velja obvezna uporaba obrazne zaščitne maske.

Vozniki se morajo enkrat na teden testirati na okužbo z novim koronavirusom, enako velja za spremljevalno osebje v javnem prevozu oseb v železniškem prometu. Testiranje tudi zanje ni potrebno, če so bili cepljeni proti novemu koronavirusu ali so ga preboleli.

Avtošole lahko delujejo pod pogojem tedenskega testiranja tako udeležencev kot inštruktorjev.

Javni prevoz se vrača k običajnemu voznemu redu, v veljavi ostajajo tudi že dolgo znani ukrepi. Javni prevoz se vrača k običajnemu voznemu redu, v veljavi ostajajo tudi že dolgo znani ukrepi. Foto: Ana Kovač

Šport in rekreacija

Brez prisotnosti gledalcev bodo dovoljena uradna športna tekmovanja na nacionalni ravni za članske, mladinske in kadetske kategorije, na evropski (evropski pokali ...) oziroma mednarodni ravni (alpska hokejska liga, košarkarska liga Aba, rokometna liga prvakov ...) in velike mednarodne športne prireditve.

Treningi bodo dovoljeni vrhunskim športnikom olimpijskega, mednarodnega in svetovnega razreda, skupaj gre za okrog 550 športnikov, ki so s svojimi rezultati na mednarodni ravni dokazali svojo vrhunskost, pa tudi perspektivnim, okrog 650 mladim športnikom, ki so dosegli vrhunske mednarodne športne rezultate, ter registriranim kadetom, mladincem in članom, ki so člani reprezentanc.

Vadba bo dovoljena tudi poklicnim športnikom, ki so starejši od 15 let in so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu za šport. Treningi športnikov bodo dovoljeni le, če se izvajajo v obliki tako imenovanih mehurčkov oziroma zaprtih ali fizično ločenih skupinah.

Vadba se deloma omogoča. Vadba se deloma omogoča. Foto: Getty Images

Dovoljeni bodo tudi treningi preostalim registriranim športnikom, ki niso zajeti v zgoraj naštetih skupinah, če se bodo izvajali individualno ali pod vodstvom strokovnega delavca v športu, ter brezkontaktna športna vadba v skupinah do deset vadečih. Pri izvajanju vadbe športnikov v skupinah bo treba neprekinjeno vzdrževati vsaj dva metra medosebne razdalje.

Zadnja bo potrebna tudi pri strokovno vodeni individualni športno-rekreativni dejavnosti ter brezkontaktni športni vadbi v vadbenih skupinah do deset vadečih.

Odlok prav tako omogoča potovanja športnikom na treninge, priprave in tekmovanja na tujem, organizator športnega tekmovanja pa bo moral zagotoviti, da bodo prisotne le osebe, nujno potrebne za izvedbo.

Smučišča lahko obratujejo, zahtevani so testi

Smučišča lahko spet obratujejo, a le za testirane, cepljene in prebolele. Smučišča lahko spet obratujejo, a le za testirane, cepljene in prebolele. Foto: Ana Kovač

Dovoljeno je obratovanje žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog v skladu s priporočili NIJZ in pod pogojem, da upravljavec naprav zagotovi hitro testiranje na novi koronavirus na vstopni točki na smučišče ali če stranke upravljavcu naprav predložijo negativni rezultat največ sedem dni starega hitrega ali PCR-testa. Otroci do vključno 12. leta starosti v spremstvu staršev testa ne potrebujejo.

Testiranje tudi ni potrebno za osebe, ki so prebolele covid-19 ali so bile cepljene. Predložitev negativnega rezultata testa tudi ni potrebna za kategorizirane in profesionalne športnike, trenerje in drugo spremljevalno osebje za izvedbo tekem in treningov.

Kultura in zabava se delno prebujata

Znova se bodo odprli knjižnice, muzeji in galerije ter storitve ponujanja dostopa in ogleda kulturne dediščine brez organiziranega vodenja na ograjenih odprtih javnih površinah z nepremično kulturno dediščino. Ob tem pa pri vseh, tudi na odprtih javnih površinah, velja omejitev števila oseb, in sicer na enega končnega uporabnika na 30 kvadratnih metrov, ali na enega uporabnika, če je javni prostor manjši od 30 kvadratnih metrov.

Ponujanje preostalih kulturnih storitev je prepovedano. Zaprte ostajajo tudi kinodvorane in diskoteke.

Verski obredi ob ohranjanju razdalje in nošenju mask ter brez petja

Obiskovanje verskih obredov bo znova dovoljeno ob navzočnosti vernikov, če bo mogoče zagotoviti minimalni mogoči stik med udeleženci, redno prezračevanje, nošenje zaščitnih mask, prepoved petja in razkuževanje rok.

Pri tem pa velja omejitev števila oseb, in sicer na enega udeleženca ali skupino iz istega gospodinjstva na 30 kvadratnih metrov. Če je verski objekt manjši od 30 kvadratnih metrov, se število oseb omeji na enega verskega uslužbenca in udeleženca oziroma skupino iz istega gospodinjstva. Medosebna razdalja med udeleženci mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.

Verski obredi bodo dovoljeni ob upoštevanju predpisanih ukrepov, ki med drugim prepovedujejo petje. Verski obredi bodo dovoljeni ob upoštevanju predpisanih ukrepov, ki med drugim prepovedujejo petje. Foto: Ana Kovač

Gibanje med državami

Osebo, ki v Slovenijo prihaja z območja, ki je na rdečem seznamu, torej je tam epidemiološka slika slaba (na njem so tudi vse sosednje države), se napoti v karanteno, razen če ima negativni rezultat testa PCR, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa in je opravljen v državi EU, državi schengenskega območja, Veliki Britaniji ali Združenih državah Amerike, ima potrdilo, da je prebolel covid-19 pred več kot 21 dnevi in manj kot šestimi meseci ali ima dokazilo o cepljenju proti covidu-19, ki dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalcev BioNTech in Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderne najmanj 14 dni oziroma od prejema prvega odmerka cepiva AstraZenece najmanj 21 dni.

Če je v karanteno napotena oseba, ki v Sloveniji nima prebivališča, se jo napoti na dejanski naslov, kjer bo nastanjena, stroške, ki nastanejo v zvezi s prestajanjem karantene, pa oseba krije sama.

Dodatne izjeme za vstop v Slovenijo so:
- delavci v mednarodnem prevozu, prevozniki tovornega ali potniškega prometa in osebe, ki izvajajo prevoz blaga ali oseb v Slovenijo ali iz nje ter državo zapustijo ali se vanjo vrnejo v osmih urah, ter druge osebe, ki potujejo čez Slovenijo, če jo zapustijo najpozneje v šestih urah,
- osebe z diplomatskim potnim listom in predstavniki varnostnih organov na službenih nalogah, pripadniki Slovenske vojske, ki se vračajo z mednarodne operacije ali misije, pripadniki policije ali uslužbenci državnega organa, ki se vračajo z napotitve na delo v tujini, ter uslužbenci državnih organov in akreditirani novinarji na službeni poti v tujini, pri čemer morajo državni uslužbenci in novinarji ob prihodu domov opraviti testiranje s testom PCR, do rezultatov testa pa biti v osamitvi,
- osebe, ki so pripeljane z reševalnim vozilom,
- otroci, ki še niso dopolnili 15 let in prehajajo mejo skupaj z ožjim družinskim članom ali ki dnevno ali občasno prehajajo mejo zaradi izobraževanja (pri čemer mora imeti tisti, ki mladostnika prevaža, negativni test),
- pripadniki služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev ali druge osebe, ki izvajajo humanitarne prevoze ali zagotavljajo pomoč pri reševanju in odpravi posledic elementarnih nesreč in se čez mejo vračajo v 24 urah,
- dvolastniki ali najemniki zemljišč v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehajajo državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se vračajo čez mejo najpozneje v desetih urah po prehodu meje,
- osebe, ki mejo prehajajo iz nujnih razlogov, povezanih z odpravo neposredne nevarnosti za zdravje, življenje, premoženje ali nastanek materialne škode in se vračajo čez mejo v 12 urah po prehodu meje.

Prehod meje je še vedno dovoljen samo na mejnih prehodih (večinoma na kopenski meji s Hrvaško) in kontrolnih točkah (večinoma na nekaterih nekdanjih mejnih prehodih z državami, ki so v schengenskem območju). Prehod meje je še vedno dovoljen samo na mejnih prehodih (večinoma na kopenski meji s Hrvaško) in kontrolnih točkah (večinoma na nekaterih nekdanjih mejnih prehodih z državami, ki so v schengenskem območju). Foto: Siol.net

Dodatno je vstop brez karantene dovoljen z negativnim PCR- ali hitrim testom, ki ni starejši od sedem dni od dneva odvzema brisa, za:
- čezmejne delovne migrante, ki se vračajo v petih dneh po prehodu meje,
- osebe, napotene na čezmejno opravljanje storitev v eni od držav članic EU ali schengenskega območja ali iz njih,
- osebo, ki je že dopolnila 15 let in redno prehaja mejo zaradi izobraževanja,
- osebo, ki je naročena na zdravstveno storitev v Sloveniji in se čez mejo vrne takoj po opravljeni storitvi,
- državljanu EU, ki prihaja iz druge članice, kjer je opravljal varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, ali vzdrževalna dela na zasebnem zemljišču in se čez mejo vrača v 12 urah po prehodu meje.

Osebi, ki prihaja iz države na rdečem seznamu, se vstop v Slovenijo ne dovoli, če se predvideva, da zaradi ukrepov sosednjih držav ne bo mogla zapustiti Slovenije. Prav tako se vstop ne dovoli osebi, ki nima prebivališča v Sloveniji ter ob prehodu meje pove, da je pozitivna na novi koronavirus ali izkazuje očitne bolezenske znake, značilne za okužbo, dovoli pa se ji tranzit čez Slovenijo ob upoštevanju priporočil NIJZ.

Komentarji

Pridružite se razpravi!
Za komentar se prijavite tukaj. Strinjam se s pogoji uporabe.

delitve: 4
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin