TELEKOM SLOVENIJE

Petek,
11. 8. 2023,
8.49

Osveženo pred

6 mesecev, 2 tedna

Oglasno sporočilo

Natisni članek

Pravnik na dlani davek darilo darilna pogodba PR članek

Petek, 11. 8. 2023, 8.49

6 mesecev, 2 tedna

Darilna pogodba je več kot le papir

Oglasno sporočilo

Darilne pogodbe so ene izmed najpogosteje sklenjenih pogodb v Sloveniji. Ni jo potrebno skleniti v pisni obliki, če obdarjenec, po prejemu stvari ali pravice, lahko z njo takoj prosto razpolaga. To pomeni, da mora biti darilo dejansko izročeno, v nasprotnem primeru jo je treba skleniti v pisni obliki. Pri sklepanju darilne pogodbe predkupne pravice niso možne. Sicer je z darilno pogodbo, s katero se ena oseba (darovalec) zaveže na drugo osebo (obdarjenca), možno neodplačno prenesti lastninsko ali drugo pravico, obdarjenec pa izjavi, da se s tem strinja.

darilna pogodba_naslovna | Foto: 12MEDIA D.O.O. Foto: 12MEDIA D.O.O.

DARILNA POGODBA ZA NEPREMIČNINE

Darilna pogodba za nepremičnine je pogodba, s katero se prenese lastništvo nepremičnine, ta pa mora vsebovati tudi zemljiškoknjižno dovolilo. Če zemljiškoknjižnega dovolila ne vsebuje, ga je treba sestaviti in priložiti ločeno. Predmet darilne pogodbe je nepremičnina, ki mora biti sklenjena v pisni obliki. Če se sklene med zakoncema, mora biti v obliki notarskega zapisa. Lastninska pravica se prenese na obdarjenca šele takrat, ko se novi lastnik vpiše v zemljiško knjigo. Največ darilnih pogodb nepremičnin je sklenjenih med starši in otroci.

DARILNA POGODBA ZA PREMIČNINE

Tudi pri podarjanju premičnin je treba skleniti darilno pogodbo. Tu ne govorimo o običajnih daritvah (rojstni dan, valentinovo, božič …), saj v takšnih primerih sklenitev pogodbe ni nujna. Darilna pogodba premičnine je pisna pogodba, s katero se darovalec zaveže podariti drugi osebi – obdarjencu – določeno premoženje (na primer avtomobil). Med premičnine spadajo tudi vrednostni papirji in denar.

DARILA IN PLAČILO DAVKA

Davek na dediščine in darila določa Zakon o davku na dediščine in darila (ZDDD). Predmet obdavčitve je premoženje, ki ga fizična oseba prejme kot dediščino ali darilo ter se ne šteje za dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino oziroma za dohodek po zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb. Predmet obdavčitve so nepremičnine, premičnine, premoženjske ter druge stvarne pravice. Podedovana ali podarjena premičnina (v primeru, da je samo premičnina predmet dedovanja ali darila), katere vrednost ne presega pet tisoč evrov, ni predmet obdavčitve. Prav tako ni obdavčljivo darilo, ki ga podedujejo dediči prvega reda (partnerji, otroci in vnuki), kar pomeni, da so oproščeni plačila davka. Če primer ne spada pod izjeme, je obdarjenec dolžan plačati davek – višina davčne obveznosti je določena z lestvico, ki jo najdemo v 8. členu Zakona o davku na dediščine in darila.

darilna pogodba | Foto: 12MEDIA D.O.O. Foto: 12MEDIA D.O.O.

V KATERIH PRIMERIH JE MOŽEN PREKLIC DARILNE POGODBE?

Darilno pogodbo je mogoče preklicati zaradi:

STISKE

O preklicu zaradi stiske govorimo, ko darovalca neugodno in izredno slabo premoženjsko stanje potisne v stisko. Če se dokaže, da je darovalec v položaju, ki ogroža njegovo preživljanje, ima pravico zahtevati preklic darilne pogodbe. Ta se mora izvesti v roku enega leta. Če se premoženjsko stanje darovalca pred sklenitvijo darilne pogodbe ni razlikovalo od tiste po sklenitvi, pa darilne pogodbe ni mogoče preklicati. Enako velja če bi se s preklicem pogodbe oškodovalo obdarjenca do te mere, da bi se ogrozilo njegovo preživljanje. Tudi v tem primeri preklic pogodbe ni mogoč.

HUDE NEHVALEŽNOSTI

Eno izmed temeljnih moralnih načel je hvaležnost obdarjenega za prejeto darilo. Vsakršno obdarjenčevo ravnanje, ki bi ga darovalec lahko zaznal kot nehvaležnost, še ne pomeni, da gre za kršenje tega moralnega načela. V primeru, da obdarjenec s svojim obnašanjem dejansko krši moralna načela, je možen preklic darilne pogodbe. Pravica do preklica zaradi hude nehvaležnosti je dedna – to pomeni, da ima pravico zahtevati preklic pogodbe tudi darovalčev dedič.

Če ste neprimerno obdarjenčevo obnašanje mogoče že odpustili in si sedaj želite preklicati pogodbo, to ni mogoče.

POZNEJE ROJENIH OTROK

Ta način preklica pride v poštev takrat, ko darovalec v času sklenite pogodbe ni imel otrok in je pošteno sklenil darilno pogodbo. Možnost preklica darila je v tem primeru predvidena zaradi koristi darovalčevega prvorojenca, ki ga je darovalec že po osnovnih načelih, pravnih in moralnih pravilih dolžan preživljati.

SMRTI DAROVALCA

V primeru smrti darovalca lahko zahtevajo preklic pogodbe nujni dediči, če zaradi pomanjkanja sredstev ni mogoče izplačati nujnih deležev.

Naročnik oglasnega sporočila je 12MEDIA D.O.O.