Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Sreda,
26. 2. 2014,
16.45

Osveženo pred

3 leta, 2 meseca

Termometer prikazuje, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Thermometer Blue 2

Natisni članek

MERKUR prisilna poravnava

Sreda, 26. 2. 2014, 16.45

3 leta, 2 meseca

Merkur: Priznanih za 260 milijonov evrov terjatev

Termometer prikazuje, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Thermometer Blue 2
Kranjsko okrožno sodišče je objavilo seznam preizkušenih terjatev v novi prisilni poravnavi nakelskega Merkurja. Zavarovanih terjatev do Merkurja je za okoli 110 milijonov evrov.

Kranjsko okrožno sodišče je danes objavilo seznam preizkušenih terjatev v novi prisilni poravnavi nakelskega Merkurja, ki ga je pripravila upraviteljica poravnave Simona Goriup. Zavarovanih terjatev do Merkurja je za okoli 110 milijonov evrov, navadnih terjatev za skoraj 151 milijonov evrov, terjatve zaposlenih pa znašajo 160.000 evrov.

Terjatve je prijavilo več kot 1900 upnikov Terjatve je prijavilo več kot 1900 upnikov. Upraviteljica je priznala za 150,8 milijona evrov navadnih terjatev, za 22,6 milijona evrov jih prereka. Priznala je tudi za 110,1 milijona evrov zavarovanih terjatev, medtem ko jih 54,8 milijona evrov prereka. Priznanih pogojnih terjatev je za 31,2 milijona evrov, prerekanih pa 97,5 milijona evrov.

Kot je v poročilu, objavljenem na spletnih straneh Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes), pojasnila Goriupova, so v seznamu upoštevane tako prijavljene terjatve upnikov z novimi vlogami kot tudi terjatve, ki se štejejo kot prijavljene v postopku prisilne poravnave.

Glede na to, da je predmet prisilne poravnave tudi prestrukturiranje zavarovanih terjatev, je z osnovnega seznama razvidna delitev terjatev na novo zavarovane in na nove navadne terjatve kot nezavarovani del v presežku, saj ocenjena vrednost premoženja ne zadošča za plačilo celotne prvotno prijavljene zavarovane terjatve.

Ne morejo izpolniti zavez iz načrta finančnega prestrukturiranja Takšna delitev terjatev je tudi podlaga za oblikovanje glasovalnih tabel. Upniki bodo namreč odločali o izvedbi prisilne poravnave skladno z novim načrtom finančnega prestrukturiranja. Merkur je namreč lani ugotovil, da ne more izpolniti zavez iz načrta finančnega prestrukturiranja iz novembra 2010. Zato je predlagal ponovno prisilno poravnavo, ki jo omogoča novela insolvenčnega zakona.

Novi načrt finančnega prestrukturiranja poleg novega dogovora o poplačilu terjatev, ki so bile predmet prve prisilne poravnave, predvideva izčlenitev dela podjetja z ustanovitvijo dveh novih družb - Merkur trgovina in Merkur nepremičnine - "stari" Merkur pa bi šel v stečaj.

Del premoženja in obveznosti Merkurja se bo prenesel na novoustanovljeni družbi, del pa bo ostal na obstoječi družbi. Premoženje, ki je potrebno za nadaljnje opravljanje osnovne dejavnosti, se bo preneslo na družbo Merkur trgovina, premoženje, ki je predvideno za dajanje v najem, pa se bo preneslo na družbo Merkur nepremičnine. Pri tej bo potrebna še konverzija terjatev upnikov v višini najmanj 46,5 milijona evrov.

V sredini leta naj bi izčlenili dve novi družbi Tiste terjatve, ki bodo prenesene na novoustanovljeni družbi in ne bodo konvertirane v lastniški delež, bodo v celoti poplačane v 12 letih z dvoletnim moratorijem na začetek odplačevanja in enoodstotno letno obrestno mero. Na krovnem podjetju Merkur, ki bo končalo v stečaju, bo ostalo za 117 milijonov evrov terjatev in 54 milijonov evrov sredstev, navadne terjatve pa bodo v tem postopku poplačane 12-odstotno.

Izčlenitev obeh novih družb je predvidena v sredini tega leta. Novoustanovljeni družbi pa bosta sprejeli tudi notranje ukrepe poslovnega prestrukturiranja za izboljšanje tekočega poslovanja. V tem okviru naj bi se ponovno zmanjšalo tudi število zaposlenih.

Ne spreglejte