Nedelja,
21. 4. 2024,
22.29

Osveženo pred

2 meseca

Termometer prikazuje, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Thermometer Blue Green 3,58

Natisni članek

lastniki parcela meja sosedski spor Pravnik na dlani Pravni nasvet Pravni nasvet

Nedelja, 21. 4. 2024, 22.29

2 meseca

Pravni nasvet

Kako ukrepati proti sosedu, ki bi samovoljno spreminjal mejo? #pravni nasvet

Termometer prikazuje, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Thermometer Blue Green 3,58
Sosedi, sosedje | Foto Getty Images

Foto: Getty Images

Sosed ne spoštuje meje, ki jo je pokazal geodet, in postavlja ograjo na našo stran, najprej deset centimetrov, zdaj že 20 centimetrov. Kaj lahko storimo? Dokumentiramo ves čas, ograjo vedno bolj prestavlja na našo stran, uničuje naše ploščice, ki tam stojijo že 40 let. Ali lahko odstranimo njegovo ograjo, dokler ne bo sodne mejne obravnave? Odstranjuje naše ploščice, da bi bilo videti, kot da jih pred tem ni bilo ... Grozi s policijo, čeprav tudi glede na mnenje geodeta dejansko on posega v naše zemljišče. Ksenija H.

Pravnik na dlani odgovarja:

Vprašanje je zanimivo za vse lastnike parcel. Lastninskopravna vprašanja ureja stvarnopravni zakonik (SPZ) in naj najprej z njim opredelimo pojme, kot so posest, lastniška in nelastniška posest ter tudi samopomoč, ki je v izjemnih primerih mogoča.

Posest (24. člen SPZ) je neposredna dejanska oblast nad stvarjo (neposredna posest). Posest ima tudi tisti, ki izvršuje dejansko oblast nad stvarjo prek koga drugega, ki ima neposredno posest iz kakršnegakoli pravnega naslova (posredna posest).

Lastniška in nelastniška posest (27. člen SPZ) – Kdor ima stvar v posesti, kot da je njegova, je lastniški posestnik. Kdor ima stvar v posesti brez volje imeti jo za svojo in priznava višjo pravno oblast posrednega posestnika, je nelastniški posestnik. Vi ste lastniški posestnik svoje parcele.

betonski zid
Novice Kako visok zid lahko brez soglasja postavim na meji s sosedom? #pravni nasvet

Samopomoč (31. člen SPZ) – Posestnik ima pravico do samopomoči proti tistemu, ki neupravičeno moti njegovo posest ali mu jo odvzame. Pogoj pa je, da je nevarnost neposredna, da je samopomoč takojšnja in nujna ter da način samopomoči ustreza okoliščinam, v katerih obstaja nevarnost.

Zakon načelno torej dovoljuje samopomoč, vendar le v izjemnih primerih, saj bi sicer obstajala nevarnost, da bi stranke same med seboj obračunavale, kar bi lahko povzročilo veliko škodo. Zato velja, da ima posestnik pravico do samopomoči proti tistemu, ki neupravičeno moti njegovo posest ali mu jo odvzame.

Pogoj pa je, da je nevarnost neposredna, da je samopomoč takojšnja in nujna ter da način samopomoči ustreza okoliščinam, v katerih obstaja nevarnost.

Vsi trije pogoji morajo biti izpolnjeni skupaj, to pomeni, da denimo samopomoč ni dopustna, če bi zoper soseda ukrepali šele nekaj dni od nastanka motenja posesti, pa tudi, če ne bi šlo za nujno ukrepanje.

geodet
Novice Sosed želi uradno določiti mejo. Kako se zaščititi pred prevaro? #pravni nasvet

V vašem primeru lahko vložite tožbo zaradi motenja posesti. Vložiti jo je treba v 30 dneh od dneva, ko ste kot posestnik izvedeli za motenje in storilca, najpozneje pa v enem letu od dneva, ko je motenje nastalo.

Glede na to, da ste napisali, da je sosed ograjo večkrat prestavil na vašo stran meje, morate torej počakati na novo motitveno dejanje in vložiti ustrezno tožbo na pristojnem sodišču. Pristojno je tisto, kjer je parcela.

Sodišče potem daje varstvo glede na zadnje stanje posesti in nastalo motenje. Z odločbo o zahtevku za varstvo pred motenjem posesti odredi sodišče prepoved nadaljnjega motenja posesti oziroma odredi vrnitev odvzete posesti ter druge ukrepe, potrebne za varstvo pred nadaljnjim motenjem.

Glede na to, da vam sosed odstranjuje ploščice, bi bila možnost samopomoči v tem, da mu ograjo prestavite nazaj na prvotno pozicijo. A upoštevajte navedene pogoje, kdaj lahko uveljavljate samopomoč.

Sosedove grožnje s policijo pa so brezpredmetne.

otroci, vrtec, šola, igra, otroško igrišče
Novice Otroško igrišče je preblizu in moteče. Kaj lahko stori? #pravni nasvet
Klimatska naprava, klima
Novice Kako montirati klimatsko napravo, ne da bi stopili na sosedovo zemljo #pravni nasvet