Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Ponedeljek,
20. 12. 2021,
8.00

Osveženo pred

2 meseca, 1 teden

Vsebino omogoča ARAG

Natisni članek

advertorial zaposleni delodajalci božičnica Pravni nasvet Pravni nasvet pravna zaščita ARAG

Ponedeljek, 20. 12. 2021, 8.00

2 meseca, 1 teden

Ali tudi vam pripada božičnica?

Vsebino omogoča ARAG

Nagrajevanje delavcev dokazano prispeva k boljšemu poslovanju podjetja, saj spodbuja pripadnost, inovativnost in motivacijo zaposlenih. Nagrada za poslovno uspešnost se pogosto pogovorno imenuje tudi božičnica oziroma 13. plača. V prispevku razkrivamo, kdo je do božičnice upravičen ter kako se zaščititi, če je ne bi dobili izplačane.

ARAG | Foto:

Zakon o delovnih razmerjih ne opredeljuje natančnega izraza za dohodek, ki ga podjetje enkrat letno izplača svojim zaposlenim kot nagrado za uspešno poslovanje. V praksi se tako pojavlja več izrazov za isti prihodek, med pogostejše pa spadajo: nagrada za poslovno uspešnost, božičnica, 13. plača idr.

Delodajalec božičnico izplača svojim zaposlenim, če ga k temu zavezuje kolektivna pogodba, individualna pogodba o zaposlitvi ali če je tako opredelil v internem aktu oziroma pravilniku. Kriteriji za izplačilo božičnice morajo tako biti delavcem znani. Prav tako je pomembno, da morajo imeti prav vsi delavci pri delodajalcu možnost te kriterije doseči.

Šteje se, da imajo pravico do dela plače za poslovno uspešnost vsi delavci pri delodajalcu, če so pogoji za pridobitev pravice do dela plače za poslovno uspešnost s splošnim aktom delodajalca določeni enotno za vse delavce.

Dogaja se, da zaposleni ne dobijo izplačane božičnice kljub temu, da je slednja opredeljena bodisi v kolektivni pogodbi bodisi v internem aktu. Dogaja pa se tudi, da delodajalec božičnice med zaposlenimi izplačuje nesorazmerno. Zagovornik načela enakosti je tako v zadnjih letih diskriminacijo pri merilih za izplačilo božičnice ugotovil pri več podjetjih. Primer: podjetje je določilo, da bodo nižjo božičnico prejeli zaposleni, ki bodo med letom v bolniškem staležu ali na porodniškem dopustu skupno mesec dni ali več. To je po zakonu o varstvu pred diskriminacijo prepovedano. Podjetje je tako neenako obravnavalo tiste zaposlene, ki so bili med letom upravičeno odsotni zaradi zdravstvenega stanja, nosečnosti in starševstva, kar pa so njihove osebne okoliščine. Delodajalci zaposlenim, ki so odsotni zaradi bolniške, nosečnosti ali drugih osebnih okoliščin, ne smejo nižati zneska za poslovno uspešnost (božičnice). Enaka nagrada za poslovno uspešnost (božičnica) pripada vsem, ne glede na odsotnost z dela.

ARAG | Foto:

"Vsak državljan naj ima možnost uveljaviti svoj prav"

Situacij, ko bi potrebovali odvetnika in pravno pomoč na delovnem mestu, je veliko. Mnogo zaposlenih se ne zna postaviti zase v situacijah, ko jim delodajalec ne izplača upravičene božičnice, regresa ali jih neupravičeno odpusti, jim zniža plačo, ne plačuje prispevkov, nad njimi izvaja mobing in podobno. Ker si marsikdo ne more privoščiti visokih stroškov pri iskanju pravice, se svojim pravicam številni odpovejo. Obstaja boljša rešitev? Zagotovo.

Pomagali vam bodo pri Zavarovalnici ARAG. Izberite paket Služba, pri katerem boste v primeru spora z delodajalcem sami izbrali svojega odvetnika, medtem ko vam bodo pri Zavarovalnici ARAG krili vse odvetniške in sodne stroške. Več informacij o paketu najdete TUKAJ.

Zavarovalnica ARAG SE – podružnica Slovenija je ena od treh največjih zavarovalnic na področju zavarovanja pravne zaščite na svetu. ARAG svojim zavarovancem s pomočjo široke mreže odvetnikov v mnogih državah nudi enakopraven pravni položaj pred zakonom, kar je temelj urejenega človeškega sobivanja.

Postopek sklenitve zavarovanja je hiter in preprost

Zavarovanje pravne zaščite krije stroške, ki nastanejo v primeru sodnih in zunajsodnih postopkov. Povedano drugače, Zavarovalnica ARAG bo krila naslednje stroške:

  • odvetniške stroške,
  • stroške od sodišča imenovanih izvedencev,
  • stroške prič in tolmačev,
  • dodatne materialne stroške (fotokopiranje ...),
  • sodne stroške, sodne takse, sodno povprečnino,
  • polog varščine do 100.000 evrov,
  • potne stroške za sojenje v tujini,
  • stroške zunajsodnih poravnav, mediacij,
  • s sodno odločbo naložene stroške nasprotne strani.

CENA: 11,99 evra/posameznika za paketa Varnost in Služba.

Izberite in sklenite svoje zavarovanje v petih korakih.

ARAG | Foto:

Predpostavke in miti o pravni zaščiti

Čeprav zavarovanje pravne zaščite v svetu ni novost, je še vedno dokaj neznana vrsta zavarovanja v Sloveniji. In čeprav menite, da pravne pomoči ne potrebujete ali je ne boste potrebovali, ker živite po črki zakona, to (žal) ni vedno odvisno od vas.

Razlogov, zakaj je bolje plačati zavarovanje pravne zaščite kot stroške pravdanja, je več. Zavarovanje je zagotovo cenejše od stroškov še tako majhnega sodnega primera ter vam hkrati omogoča občutek varnosti in brezskrbnosti, saj vam pot do pravice ne bo presekana zaradi vrtoglavo visokih stroškov postopka, ki bi jih morali sicer sami kriti.

Kljub temu da pravni spori ne izbirajo med ljudmi, še vedno veliko število Slovenk in Slovencev nima sklenjenega zavarovanja pravne zaščite. Pri tem se zanašajo na nekaj najpogostejših predpostavk, ki se povečini nanašajo na to, da pravne zaščite ne bodo potrebovali oziroma da so na različne načine pravno zaščiteni.

1. "Ne potrebujem zavarovanja pravne zaščite, ker je moj znanec/prijatelj odvetnik."

Vsekakor je dobro poznati odvetnika, a samo poznanstvo še zdaleč ne bo rešilo vaše konkretne pravne težave. Prav tako vas poznanstvo z odvetnikom ne bo zaščitilo pred visokimi stroški samega sodnega postopka kot tudi ne pred stroški nasprotne stranke. Če sodni postopek v celoti ali delno izgubite, boste namreč morali kriti tudi – v celoti ali delno –, stroške odvetnika in postopka, ki ste jih povzročili. V primeru, da nimate zavarovanja pravne zaščite, boste morali te stroške poravnati iz svojega žepa, kar pa seveda lahko precej stane. Nekateri odvetniki zaračunajo že prvi razgovor, med zastopanjem pišejo dopise, svetujejo, vlagajo tožbe, sestankujejo in hodijo na obravnave. V vsakem primeru pa velja: stroški, ki bi jih odšteli za tarife sodnih postopkov oz. odvetnika, so v primerjavi z zavarovanjem pravne zaščite znatno višji.

2. "Nisem konfliktna oseba in zaradi tega zavarovanja pravne zaščite ne potrebujem."

Tudi najbolj miroljubna in nekonfliktna oseba se lahko znajde v situaciji, ko potrebuje pravno pomoč.

Dovolj je že spor s sosedom in po pošti prejeta tožba. Ali pa prometna nesreča in z njo povezano uveljavljanje svojih pravic, ko denimo želite pravično izplačilo odškodnine od povzročiteljeve zavarovalnice. V večini primerov namreč ne morete izbirati, ali se želite vplesti v sodni postopek ali ne. Na žalost v večini primerov o tem ne odločate sami. Vsekakor pa ne gre svojih pravnih zadev prepustiti naključju. Zavarovanje pravne zaščite vam namreč zagotavlja tudi varstvo pred neupravičenimi zahtevki tretjih oseb, ne da bi pri tem sami nosili stroške.

3. "Moji pravni interesi so kriti v sklopu članstva v zbornici, društvu ali sindikatu."

Mnogi ne vedo, da je omenjeno kritje v omejenem obsegu in je v večini primerov vezano zgolj na posvet ali je pomoč tako ali drugače ponujena v omejenem obsegu. Zavarovalnica ARAG je svojim strankam vedno na voljo in jim zagotavlja, da pridobijo svoje pravice.

4. "Imam že sklenjeno zavarovanje odgovornosti, ki mi je v pomoč v primerih povzročenih škod, in zaradi tega ne potrebujem še zavarovanja stroškov postopka."

To je sicer zelo razširjeno, vendar napačno razmišljanje. Vedno namreč potrebujete obe kritji: odgovornost in zavarovanje stroškov postopka. Zavarovanje odgovornosti namreč krije stroške v primerih telesnih in premoženjskih škod kot tudi stroške finančnih izgub, ki ste jih nenamerno povzočili tretjim osebam, torej drugim. Zavarovanje stroškov postopka pa v nasprotju z zavarovanjem odgovornosti potrebujete tako v primerih, ko uveljavljate zahtevke do tretjih oseb, kot tudi pri obrambi pred neupravičenimi zahtevki. Brez zavarovanja stroškov postopka boste morali za vse poskrbeti sami in tudi prevzeti plačilo nastalih stroškov, tako stroškov odvetnika, ki vas bo zastopal, kot tudi stroškov postopka.

5. "Varčujem in si lahko sam krijem stroške postopka, brez da bi sklenil zavarovanje."

Pogosto so ti stroški podcenjeni. Tudi pri manjših, obrobnih sporih lahko ti stroški poskočijo zaradi sodnih taks, plačila cenilcev, izvedencev ter prič. Pri sporih, v katere so vpletena podjetja, pa lahko ti stroški ogrozijo celo obstoj podjetja.

6. "Slišal sem, da zavarovalnica pravne zaščite pogosto predlaga najcenejše odvetnike, in se zaradi tega ne počutim varnega oziroma dobro zastopanega."

Za zavarovalnico je najslabše in najdražje to, da izgubi sodni postopek. V tem primeru mora namreč zavarovalnica kriti celotne stroške, torej stroške odvetnika svoje stranke, odvetnika nasprotne strani, izvedeniška mnenja, sodne takse, priče … In kar je najhuje – v tem primeru je tudi stranka nezadovoljna. Zato so priporočeni odvetniki s strani Zavarovalnice ARAG specialisti na svojem področju. To je edini način, da so stroški najnižji, zadovoljstvo na obeh straneh pa najvišje. ARAG v Sloveniji sodeluje z več kot sto priznanimi odvetniškimi pisarnami. Stranka si lahko odvetnika izbere in ga tudi pooblasti sama, o tem mora samo obvestiti ARAG, ki se z izbranim odvetnikom dogovori o neposrednem plačevanju na način, da stranki ni treba zalagati za nastale stroške svojega denarja.

7. "Svoje pravne interese bi želel reševati izvensodno, ker so sodišča počasna in preteče več let do razsodbe. Zakaj bi potem moral skleniti zavarovanje stroškov postopka?"

Res je, nekatere pravne spore je možno rešiti tudi brez odvetnika ali sodišča. Izvensodni pristop je v številnih situacijah celo zelo priporočljiv. Zlasti v primerih, ko morate kasneje z nasprotno stranko še sobivati. To je pogosto predvsem v sosedskih sporih, pri težavah s sodelavci, najemodajalcem ali v sporih s poslovnimi partnerji. V tem primeru vam bodo pri Zavarovalnici ARAG svetovali mediacijo in krili stroške. Mediacija je prostovoljen, hiter, zaupen in učinkovit način reševanja sporov. V mediaciji stranki ob pomoči mediatorja (nevtralne osebe) poskušata doseči mirno rešitev spora.

Obstajajo pa pravni spori, ki jih brez odvetnika ni mogoče rešiti. Na primer, če ste obtoženi kaznivega dejanja ali če ste toženi. Vsaj v teh primerih se morate braniti, in to na sodišču. In v tem primeru boste morali sami iz svojega žepa poravnati nastale stroške.

8. "Zavarovanje pravne zaščite je zame predrago, ne želim si ga privoščiti."

Če se zaradi varčevanja odrečete zavarovanju pravne zaščite, zagotovo varčujete na napačni strani, saj morate v primeru, da boste potrebovali pravno pomoč, odvetniške in sodne stroške plačati sami. Tistim, ki imajo sklenjeno zavarovanje pravne zaščite, glede teh stroškov ni treba skrbeti. V skladu z zavarovalno pogodbo jih namreč krije Zavarovalnica ARAG. Vaša edina naloga je, da zavarovanje prilagodite svojim potrebam oziroma da plačate premijo dejansko samo za kritja, ki jih potrebujete.

ARAG | Foto:

Pravna pomoč tudi na drugih področjih življenja in vsakdana

Nesreča nikoli ne počiva, zato za svojo varnost poskrbite že danes. Nikar ne odlašajte na jutri ali razmišljajte, da se vam to ne more zgoditi – vprašanje je le, ali si takšno tveganje lahko privoščite. Če nimate rezerve za hude čase, ki bi krila tudi visoke odvetniške in sodniške stroške, raje sklenite zavarovanje pravne zaščite in ostanite brezskrbni, kjerkoli že ste.

Življenja ne predstavlja le služba, zato pravna pomoč pride prav tudi drugje. Položajev, ko bi potrebovali odvetnika ali različne oblike pravne pomoči in zaščite, je veliko, razširjeni pa so na vsa področja našega življenja in vsakdana – družino, promet in nepremičnine.

PRIDOBITE VEČ INFORMACIJ

ARAG v Ljubljani Arag | Foto:

ARAG SE – podružnica Slovenija

Dunajska cesta 63

1000 Ljubljana

Telefon: +386 (0)1 236 41 81

Elektronski naslov: info@arag.si

 

Ne spreglejte