Matevž Tomšič

Matevž Tomšič

Dr. Matevž Tomšič, sociolog in politični analitik. Kot redni profesor predava na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici, Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu in Fakulteti za medije v Ljubljani. Področje njegovega znanstveno-raziskovalnega zanimanja je politična sociologija, predvsem problematika demokratizacije in razvoja nekdanjih komunističnih družb. Objavil je več deset znanstvenih del v domačih in mednarodnih znanstvenih publikacijah. Kot predavatelj in raziskovalec je gostoval na več tujih akademskih ustanovah, nazadnje na Univerzi Harvard. Kot publicist objavlja prispevke v različnih slovenskih medijih.