SiolNET. Trendi Zazeli iz Srca
1

termometer

  • Messenger
  • Messenger

Pravila sodelovanja v akciji Zaželi iz srca

1

termometer

Objavljamo Pravila sodelovanja v akciji Zaželi iz srca.

TSmedia, d.o.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator), z namenom spodbujanja bralcev k oddaji dobrih misli ob dogodkih v marcu 2015 organizira akcijo Zaželi iz srca (v nadaljevanju akcija) od 3. 3. 2015 do vključno 31. 3. 2015 (do polnoči). Akcija poteka na mediju Planet Siol.net (www.siol.net).

S temi pravili in pogoji organizator določa tudi pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v akciji.

Kdo lahko sodeluje? V akciji lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe (v nadaljevanju: udeleženci), ki so državljani Republike Slovenije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji in ki lahko dostopajo do spletnega naslova http://www.siol.net ter se prijavijo za sodelovanje v akciji.

V akciji lahko sodelujejo, vendar ne morejo biti nagrajeni, zaposleni pri organizatorju ter njihovi ožji družinski člani, uporabniki družinskih bonusov zaposlenih v TSmedia, d.o.o. in druge osebe, ki so vključene v organizacijo te akcije.

S prijavo v akcijo udeleženec soglaša s temi pravili sodelovanja v akciji in pod pogoji, navedenimi v teh pravilih.

Fizične osebe, mlajše od 18 let, lahko v akciji sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih zastopnikov.

Način sodelovanja Udeleženec lahko sodeluje v akciji tako, da prek aplikacije na strani www.siol.net/trendi/Zazeli_Iz_Srca.aspx izbere ozadje čestitke, doda svoje misli ter shrani čestitko, odda elektronski naslov, ime, kraj in se strinja s pravili in pogoji sodelovanja v akciji. Udeleženec lahko odda in pošlje več čestitk.

Po oddaji čestitk in vseh zahtevanih podatkov se čestitka samodejno objavi v obliki članka na Planet Siol.net, izbrane čestitke bodo objavljene tudi na Facebook profilu Siol.net Trendi in Twitter profilu Trendi Planet Siol.net. Vsaka čestitka je uredniško pregledana in po potrditvi organizatorja vidna vsem obiskovalcem na www.siol.net. Po vsaki objavljeni čestitki udeleženec na elektronski naslov, ki ga je zapisal v aplikaciji, prejme sistemsko elektronsko sporočilo o objavljeni čestitki s povabilom, da jo deli naprej. Udeleženec akcije lahko tako takoj deli čestitko naprej, povabi h glasovanju in se poteguje za nagrade.

Udeleženec ima možnost zasebne objave e-čestitke. V primeru, da na prvi strani aplikacije obkljuka možnost Zasebna objava, se bo njegova e-čestitka objavila na spletnem mestu, ki bo dostopno samo z direktnim vpisom spletne povezave, ne bo pa javno objavljeno. V primeru, da ne obkljuka možnosti Zasebna objava, bo njegova čestitka objavljena na www.siol.net, izbrane čestitke pa bodo objavljene tudi na Facebook profilu Siol.net Trendi in Twitter profilu Trendi Planet Siol.net.

Udeleženec lahko svojo čestitko tudi pošlje prijateljem. Udeleženci v akciji se potegujejo za glavne nagrade, vendar samo, če gre za javno objavo čestitke.

S sodelovanjem v akciji se udeleženci strinjajo s tem, da se njihovo ime, priimek, e-naslov in kraj bivanja (v nadaljevanju podatki), ki jih udeleženci navedejo v prijavi na akcijo, posredujejo organizatorju, ter se strinjajo, da se njihovi podatki (ime, kraj bivanja) objavijo na spletni strani organizatorja www.siol.net v primeru, da so izžrebani.

Objava del in glasovanje Z oddajo del se udeleženec strinja, da bodo oddane čestitke po uredniški potrditvi objavljene na spletnem mestu www.siol.net, na Facebook oz. Twitter profilu Siol.net Trendi, razen, če so v prvem koraku označili možnost zasebne objave čestitke. S sodelovanjem v akciji se udeleženci strinjajo s tem, da se njihovo ime, priimek, kraj, elektronski naslov in ostali podatki (davčna številka v primeru, da so nagrajeni) (v nadaljevanju podatki), ki jih udeleženci akcije navedejo v prijavi na akcijo, posredujejo organizatorju ter se strinjajo, da se njihovi podatki (ime, priimek, kraj, e-čestitka, zapisane misli) objavijo na spletni strani organizatorja www.siol.net v primeru, da so nagrajeni.

Sodelujoči organizatorju v času trajanja akcije dovoljuje neodplačno javno objavo oddanih čestitk in vseh dodanih elementov (komentarji) (vključno s soglasjem za radiodifuzno oddajanje, radiodifuzno retransmisijo ali sekundarno radiodifuzno oddajanje), dajanje na voljo javnosti, javno predvajanje, javno prikazovanje, reproduciranje in distribuiranje, prodajo in dajanje v najem čestitk, tako na fizičnih nosilcih del (CD, DVD ...) kot tudi prek svetovnega spleta, v vseh medijih, ki so v lasti ali upravljanju organizatorja.

V akciji se upoštevajo le pravilno izpolnjene prijave. Pridržujemo si pravico, da čestitke, ki so žaljive, diskriminatorne, zlonamerne, nespodobne, obrekljive, sovražne, grozeče, vulgarne in/ali napeljujejo k sovraštvu, nasilju, razširjanju in izražanju rasne, narodnostne, verske ali spolne nestrpnosti, vsebujejo simbole, znake, ki simbolizirajo totalitaristične režime, ali kako drugače vznemirjajo ljudi in/ali so po presoji organizatorja neprimerne za objavo, izbrišemo iz našega strežnika. Tovrstne čestitke bo organizator izbrisal.

Vsebina čestitk izraža stališča avtorjev, ne uredništva in/ali organizatorja Planet Siol.net. Za vsako čestitko, ki bo objavljena na mediju Planet Siol.net, bo mogoče glasovati, udeleženec se bo na podlagi števila prejetih glasov potegoval za glavne nagrade. Dve nagradi bosta podeljeni po izboru komisije. Glasovanje bo potekalo prek medija Planet Siol.net (www.siol.net), kjer bodo objavljene vse čestitke. Pot do glasovanja bo omogočena tudi prek družabnih omrežij (Facebook, Twitter, Google+, Pinterest). Ko bo uporabnik oddal svojo čestitko in bo ta objavljena, bo lahko na članku z njegovo čestitko kliknil na ikono posameznega družbenega omrežja in s tem delil povezavo do objavljene čestitke na mediju Planet Siol.net (www.siol.net), kjer bodo uporabniki lahko oddali svoj glas.

Glasuje lahko vsak uporabnik spleta, ki uporablja medij Planet Siol.net (www.siol.net). Uporabniki lahko za isti izdelek glasujejo večkrat (na vsako minuto) – več glasov bo za posamezno čestitko oddanih, več možnosti za glavne nagrade (z izjemo nagrad po izboru komisije) ima ta čestitka. Glasovi se beležijo s pomočjo računalniškega sistema in so shranjeni v računalniški bazi.

Dostop do objavljenih del Vse oddane in uredniško potrjene čestitke bodo dostopne prek spleta na www.siol.net/trendi/Zazeli_Iz_Srca.aspx.

Podelitev nagrad Organizator bo podelil naslednje nagrade:

Glas ljudstva 1. nagrado bo prejel avtor čestitke, ki bo zbrala največ glasov: vikend paket razvajanja za 2 v hotelu Park (hotel 4*, polpenzion, vrednost 284 evrov). Nagrado zagotavlja Sava Hotels & Resorts. PAKET VKLJUČUJE: nastanitev s polpenzionom, neomejen vstop v termalne bazene Wellnessa Živa v Hotelu Golf, nočno kopanje v Wellness centru Živa (v petek in soboto do 23. ure), popuste na vstop v svet savn v Wellness centru Živa, animacijski program.

2. – 11. nagrada: prejeli jo bodo tisti, ki bodo v akciji sodelovali s svojimi čestitkami in bodo imeli poleg glavnega nagrajenca največ glasov obiskovalcev Planet Siol.net: 10 x bon v vrednosti 20 evrov za slovenske terme po izboru (Sava Hoteli Bled, Terme 3000, Moravske toplice, Zdravilišče Radenci, Terme Banovci, Terme Ptuj, Terme Lendava). Nagrado zagotavlja Sava Hotels & Resorts.

12. – 21. nagrada: Med vsemi sodelujočimi, ki bodo oddali vsaj eno čestitko, bo organizator izžrebal še 10 sodelujočih, ki bodo prejeli slastne napolitanke Manner. Glas komisije Planet Siol.net – komisija bo med vsemi oddanimi čestitkami izbrala dve z najbolj prepričljivim besedilom (komisijo sestavljajo: Tea Anderlič, Vesna Hrast, Teja Rajšp in Mihaela Leskovec): 2 x 2 vabili za ogled izbrane večerne predstave v SiTi teatru.

Skupaj bo podeljenih 23 nagrad.

Pri podeljevanju nagrad sodelujejo vsi udeleženci, ki v času trajanja akcije ustvarijo in oddajo čestitko, in pripišejo podatke: ime, kraj, e-poštni naslov, dodajo svoje misli in se strinjajo s pravili in pogoji sodelovanja v akciji. Vsak udeleženec akcije lahko prejme le eno nagrado in je lahko nagrajen samo enkrat ne glede na število oddanih čestitk.

V akciji se upoštevajo le pravilno izpolnjene prijavnice. Razglasitev končnih rezultatov bo 1. 4. 2015 v prostorih organizatorja. Razglasitev ne bo javna. O razglasitvi zmagovalcev in podelitvi nagrad akcije se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju razglasitve zmagovalcev akcije, navzočih osebah, poteku razglasitve, nagrajencih ter uri zaključka razglasitve akcije. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Razglasitev zmagovalcev in podelitev nagrad sta dokončna in na rezultate pritožba ni možna.

Za izvedbo akcije in nadzor nad njenim potekom ter izbor nagrajencev skrbi komisija v sestavi štirih članov, ki so predstavniki organizatorja. Komisija bo izmed vseh veljavno izpolnjenih prijavnic razglasila skupaj 23 nagrajencev. Če se nagrajenci s pogoji in pravili sodelovanja v akciji ne strinjajo, se lahko nagrada podeli drugemu naknadno udeležencu, ki je prejel največ glasov oz. drugemu udeležencu po izboru strokovne komisije.

Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade Nagrajenci bodo o nagradi in načinu prevzema nagrade obveščeni po e-pošti najpozneje v desetih dneh po razglasitvi nagrajencev, seznam nagrajencev pa bo najpozneje v 3 dneh po razglasitvi zmagovalcev objavljen na www.siol.net.

Nagrajenci se morajo na obvestilo odzvati v roku, navedenem v e-pošti. V primeru, da se v tem roku ne odzovejo, izgubijo pravico do nagrade in nagrada zapade oz. se podeli naslednjim sodelujočim.

V skladu z veljavno zakonodajo so darila, prejeta v akcija, predmet obdavčitve. Nagrajenec nagrade Glas ljudstva mora za prevzem nagrade organizatorju predložiti:

• osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list) in • davčno številko ter navesti davčni urad.

Nagrajenec Glas ljudstva bo organizatorju povrnil del stroškov nagrade v višini akontacij dohodnine, ki jo mora, v skladu z drugim odstavkom 126. člena ZDoh-2 in prvim odstavkom 58. in 59. člena Zakona o davčnem postopku – ZdavP-2, za nagrajenca/davčnega zavezanca, poravnati podeljevalec nagrade/izplačevalec dohodka.

Če je nagrajenec mladoletna oseba, morajo starši oziroma zakoniti zastopniki pisno odobriti prevzem nagrade.

Če nagrajenec v 14 dneh po razglasitvi nagrajencev nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, denarno izplačilo nagrade ni mogoče, niti je ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

Organizator akcije si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če: • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov, • se ugotovi, da je uporabnik v akciji sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji akcije.

Fotografije nagrad so simbolične, nagrajenci bodo nagrade prevzeli na sedežu organizatorja ali na drugem dogovorjenem kraju.

Zasebnost in varstvo podatkov S sodelovanjem v akciji uporabnik privoli, da se njegovi osebni podatki, ki jih je posredoval v tej akciji, vključijo v zbirko podatkov o uporabnikih in naročnikih organizatorja; da se ti podatki obdelujejo za potrebe obveščanja o akciji in obveščanje nagrajencev, vzorčenje, anketiranje in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o komercialnih in nekomercialnih ponudbah, novostih, ugodnostih ter za druge trženjske namene organizatorja ter pošiljanje dnevnega elektronskega časopisa. Uporabljajo se za neposredno trženje po e-pošti na navedeni e-poštni naslov; pri čemer gre lahko za obveščanje o novostih ter trženje blaga in storitev, ki jih ponuja organizator, kot tudi blaga in storitev, ki jih ponujajo tretje osebe, pogodbeno povezane z organizatorjem. Organizator se zaveže, da v razmiku 30 dni ne bo poslal več kot 7 elektronskih sporočil. Omejitev števila ne velja za sporočila komercialne narave, ki jih o svojih storitvah in izdelkih ter novostih pošilja organizator.

V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Udeleženec lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Soglasje lahko kadar koli trajno ali začasno prekliče na sledeči način: odjavo od prejemanja elektronskih sporočil udeleženec uredi s klikom na povezavo »Odjava«, ki bo sestavni del sistemskega elektronskega sporočila ob oddaji čestitke.

Uporabnik akcije organizatorju dovoljuje, da do preklica vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov uporabnika v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu.

Organizator akcije se obvezuje, da bo s posredovanimi podatki ravnal skrbno in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Organizator bo uporabljal posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih.

Avtorstvo Uporabnik jamči organizatorju, da so vsebine, ki jih je oz. jih bo organizatorju izročil, njegova lastna in izvirna avtorska dela, oziroma, da ima na delih ustrezne pravice in da z njihovo izročitvijo in prenosom pravic organizatorju ne krši avtorskih in drugih pravic tretjih oseb.

S sodelovanjem pri tej akciji uporabnik prenaša na organizatorja izključno in vsebinsko, časovno ter teritorialno neomejeno vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorjev in sicer na avtorskem delu, njegovem prevodu, njegovih avdiovizualnih predelavah ali na fotografijah, nastalih v zvezi z avtorskim delom. Obenem se prenesejo izključno in vsebinsko, časovno ter teritorialno neomejeno tudi vse materialne avtorske pravice uporabnikovih prispevkov za namen dokončanja avtorskega dela.

Končne določbe Organizator akcije ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja oziroma zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaradi tehničnih težav, do katerih lahko pride zaradi napak v delovanju aplikacije.

Udeležencem akcije sta zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem naslovu info@tsmedia.si.

Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z akcijo in niso urejena s temi pravili, daje ustrezna tolmačenja komisija organizatorja.

Odločitev komisije o vseh vprašanjih v zvezi s to akcijo ter s povezanimi pravili je dokončna, velja za vse udeležence in nanjo ni mogoča pritožba.

Organizator akcije lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni zasnovo akcije, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator bo na primeren način in na primernem mestu udeležence obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

Pravila akcije so dostopna na spletni strani na www.siol.net.

Ljubljana, 1. 3. 2015

Komentarji

Pridružite se razpravi!
Za komentar se prijavite tukaj. Strinjam se s pogoji uporabe.

Delite na:
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin