SiolNET. Posel danes Novice
Vsebino omogoča Visoka odškodnina Planinšec
  • Messenger
  • Messenger

Visoka odškodnina Planinšec svetuje, kako do nadomestila

Vsebino omogoča Visoka odškodnina Planinšec

Ob raznih nezgodah in drugih neljubih dogodkih smo ponavadi najbolj srečni, če ne utrpimo prehudih posledic in se lahko nekako vrnemo v normalno življenje. Veliko ljudi ne ve, da so ob nezgodah na delovnem mestu in javnih krajih ter ob prometnih nesrečah upravičeni do denarne odškodnine.

Ob nezgodah na delovnem mestu in javnih krajih ter ob prometnih nesrečah smo upravičeni do denarne odškodnine. Ob nezgodah na delovnem mestu in javnih krajih ter ob prometnih nesrečah smo upravičeni do denarne odškodnine. Foto: Getty Images

Oškodovanec se mora ob raznih nezgodah zavedati, da mu denarno nadomestilo v obliki odškodnine pripada vedno, ko za nesrečo ni neposredno sam kriv.

Visoka odškodnina Planinšec svojim strankam ponuja brezplačen postopek svetovanja skozi ves proces. Provizijo stranki zaračunajo šele v primeru uspeha pri dosegu želene višine odškodnine, saj resnično verjamejo v uspeh.

odškodnina Planinšec

 

Kako do odškodnine v primeru prometne nesreče?

Strokovna ekipa pri podjetju Visoka odškodnina Planinšec natanko ve, kakšni so primerljivi zneski odškodnine, ki bi jo stranka lahko prejela glede na njene posledice in škodni dogodek. Strokovna ekipa pri podjetju Visoka odškodnina Planinšec natanko ve, kakšni so primerljivi zneski odškodnine, ki bi jo stranka lahko prejela glede na njene posledice in škodni dogodek. Foto: Getty Images

Če želi oškodovanec uveljavljati pravico do denarnega nadomestila, mora vložiti odškodninski zahtevek. Vloži ga lahko vsak oškodovanec, ki je zaradi prometne nesreče utrpel fizične ali duševne posledice, okrnitev pravne osebe ali strah. Odškodnina za poškodbo pri prometni nesreči se uveljavi šele, ko je okrevanje oškodovanca zaključeno.

Posledice morajo imeti izvor v škodnem dogodku, definicijo pravno priznane škode pa lahko najdete v Obligacijskem zakoniku, ki določa, da lahko do odškodnine za prometno nesrečo dostopate tudi, če se vam je zaradi prometne nesreče zmanjšala telesna aktivnost, vam je v prometni nesreči umrl kdo od bližnjih in ste zaradi tega utrpeli duševne bolečine ali je v prometni nesreči prišlo do okrnitve svobode. Oškodovanec lahko odškodnino prejme tedaj, ko je bil za prometno nesrečo le delno kriv ali pa sploh ni bil kriv. Če je bil oškodovanec za prometno nesrečo delno kriv, mu odškodnina pripada, če ima sklenjeno AO+ zavarovanje. V primeru, da ste bili krivi za prometno nesrečo, si oglejte stran AO plus odškodnina.

Prvi korak po prometni nesreči

Če so v prometni nesreči nastale kakršnekoli telesne poškodbe, četudi so samo praske, naj oškodovanec vedno obišče urgenco ali osebnega zdravnika. Ta korak omogoča pridobitev zdravstvene dokumentacije, ki bo služila kot dokazno gradivo za uveljavitev odškodnine.

Oškodovanec naj presodi, ali je na kraj prometne nesreče treba poklicati policijo, ki bo naredila zapisnik. Na kraju nesreče je pametno zbrati čim več materiala, kot so fotografije, izjave prič, saj to poveča možnosti za izplačilo visokega zneska odškodnine za prometno nesrečo.

Drugi korak: poiščimo pravnega zastopnika

Pravni zastopnik je izredno pomemben dejavnik pri določitvi višine odškodnine za prometno nesrečo, saj od vložitve odškodninskega zahtevka sledijo določeni koraki, ki terjajo določene izkušnje in znanje. Pravni zastopnik je izredno pomemben dejavnik pri določitvi višine odškodnine za prometno nesrečo, saj od vložitve odškodninskega zahtevka sledijo določeni koraki, ki terjajo določene izkušnje in znanje. Foto: Getty Images

Možnost pridobitve ustrezno visoke odškodnine za prometno nesrečo se poveča, če ima stranka ob sebi odškodninskega strokovnjaka, ki stranki pomaga tudi pri natančni izpolnitvi odškodninskega zahtevka in zbiranju dokaznega gradiva.

Če znesek odškodnine zavarovalnice ni primerljivo visok, pravni svetovalec stranki pomaga narediti naslednji korak – vložitev civilne tožbe. Strokovnjak nas potem vodi skozi proces vse do tedaj, dokler končni znesek odškodnine ni ustrezno visok.

Visoka odškodnina Planinšec se že leta ukvarja s svetovanjem strankam na področju odškodninskega prava. Njihova glavna odlika so dolgoletne izkušnje in vrsta uspehov tako pri izplačilu odškodnine pri zavarovalnicah kot tudi uspehov na sodišču po vložitvi tožbe. Njihove pravne storitve obsegajo:

- svetovanje strankam skozi ves proces pridobitve primerljivo visokega zneska odškodnine,

- pravno zastopanje,

- ponujanje rešitev,

- ponujanje napotkov pri izbiri ustreznega dokaznega materiala,

- pomoč pri izpolnitvi odškodninskega zahtevka in

- pomoč pri vložitvi civilne tožbe.

Vsaki stranki se posvetijo individualno, in sicer svetujejo tudi na podlagi različnih sodb sodišč, v katerih so bile pridobljene najvišje odškodnine za podobne primere. Sistem poslovanja deluje prek digitalnega programa sodne prakse PisRS, v katerem redno sledijo praksi višjih sodišč.

Katere možnosti imamo ob hudih telesnih poškodbah?

Visoka odškodnina Planinšec svojim strankam ponuja gotovinska izplačila. Odškodninski zahtevek za svoje stranke vložijo že v roku enega delovnega dne in poskrbijo, da je izplačilo odškodnine kar se da hitro.
Visoka odškodnina Planinšec svojim strankam ponuja gotovinska izplačila. Odškodninski zahtevek za svoje stranke vložijo že v roku enega delovnega dne in poskrbijo, da je izplačilo odškodnine kar se da hitro. Foto: Getty Images

Zaradi hudih telesnih poškodb, ki lahko nastanejo zaradi nesreče, fizičnega napada ali drugih zunanjih dejavnikov, lahko postanemo začasno ali trajno nesposobni za delo, lahko pa gre tudi za invalidnost. Vsak oškodovanec, ki je na podlagi prometne nesreče utrpel fizične ali duševne posledice, okrnitev pravne osebe ali strah, lahko uveljavlja odškodninski zahtevek. Poleg odškodnine za nematerialno škodo lahko s pomočjo strokovnjakov podjetja Visoka odškodnina Planinšec dobi povrnjene že nastale in predvidene bodoče materialne stroške.

Pri zelo hudih poškodbah oškodovancu pripada tudi znesek, ki bi ga potreboval, če bi moral najeti profesionalno pomoč. Praksa je enotna tudi pri tem, da oškodovancem ta odškodnina pripada tudi v primeru, ko mu to pomoč zagotavljajo domači.

Oškodovanec pa lahko zahteva tudi rento za izgubljeni zaslužek, saj glede na svoje zdravstveno stanje nikoli ne bo sposoben za določeno pridobitno delo oziroma, če invalidska komisija oceni 1. kategorijo invalidnosti, takšna oseba sploh ne bo več zmožna za pridobitno delo.

V primeru srednje hude in hude telesne poškodbe, dolgotrajnega zdravljenja, številnih nevšečnosti oziroma nastalih težav na zdravstvenem ali finančnem področju čim prej pokličite za nasvet podjetje Visoka odškodnina Planinšec.

Pri poškodbah, ko ste utrpeli morebiten zlom, raztrganino, počeno kost, poškodbo glave, močnejše udarnine, poškodbo živcev, opekline, poškodbe notranjih organov, hujše poškodbe določenih okončin, amputacije, delno invalidnost, popolno invalidnost in druge telesne težave, vam lahko uredijo visoko odškodnino.

Visoka odškodnina Planinšec ima strokoven kader, ki je specializiran za urejanje odškodnin za primere hude telesne poškodbe.

odškodnina Planinšec

 

Z mesečno rento do življenjskega standarda, kot smo ga bili navajeni pred nezgodo

Ustrezna in pravična odškodnina oziroma mesečna renta je tisto pravno sredstvo, ki namob hudih nesrečah pripada ter nam lahko vsaj delno nadomesti ali omili vso škodo zaradi škodnega dogodka. Ustrezna in pravična odškodnina oziroma mesečna renta je tisto pravno sredstvo, ki namob hudih nesrečah pripada ter nam lahko vsaj delno nadomesti ali omili vso škodo zaradi škodnega dogodka. Foto: Getty Images

Hude prometne nesreče, hude delovne ali druge vrste nesreč se na žalost še vedno dogajajo izjemno pogosto, njihove posledice so ponavadi težke zgodbe, povezane s fizičnimi in psihičnimi poškodbami, bolečinami, velikim številom pregledov, posegov, zapletov, operacij, z denarnimi izgubami, daljšimi obdobji rehabilitacije, visokimi zneski rehabilitacije, novonastalimi spremenjenimi življenjskimi okoliščinami in drugimi nevšečnostmi.

Mesečna renta je oblika odškodnine oziroma poravnave, ki nam lahko pripada za primer hudih oziroma zelo hudih telesnih poškodb.

Oškodovanci imajo pravico do mesečne rente predvsem zaradi zmanjšanja ali prenehanja prihodkov – nezmožnosti opravljanja delovnih aktivnosti, drugega delovnega mesta ali skrajšanega delovnika in razlike v plači, ki je posledica tega. Do rente imamo pravico tudi zaradi vseh nastalih ali bodočih stroškov, povezanih z ohranjanjem obstoječega zdravstvenega stanja. Tudi če se pokaže potreba po dodatni strokovni pomoči zaradi nezmožnosti skrbeti zase in opravljati vsakodnevne aktivnosti, doma in v službi. To se zgodi zaradi hudih poškodb, delnih amputacij, amputacij, delne invalidnosti in invalidnosti. Obstaja pa tudi finančna pomoč, najpogosteje v obliki mesečne rente, ki je namenjena svojcem oškodovane osebe.

Mesečna renta v povprečju znaša okoli tri tisoč evrov. Priporočeno je zahtevati tudi kapitalizirano rento, ki se izplača v enkratnem znesku, vendar je treba obrazložiti konkreten razlog. Ta pride v poštev, kadar se dokaže dokončna nepopravljiva in nespremenljiva oblika poškodb.

Poiščite strokovno pomoč

Primeri odškodnin za hude telesne poškodbe so zelo specifični, zapleteni, v večini primerov dolgotrajni in potrebujejo strokoven pristop, strokovno znanje in dolgoletne izkušnje na tem področju, zato je priporočljivo, da se ne odločate za samostojno vlaganje odškodninskega zahtevka, temveč si za ta namen poiščete ustrezno strokovno pomoč, specializirano na področju odškodninskega ter civilnega prava.

Visoka odškodnina Planinšec je pravna pisarna z vsaj 10-letnimi izkušnjami na področju odškodnin, ki zaposluje visoko usposobljen kader, specializiran ravno za primere srednje hudih, hudih in izjemno hudih telesnih poškodb.

odškodnina Planinšec

 

Delite na:
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin