SiolNET. Posel danes Služba
Vsebino omogoča Fakulteta za management
  • Messenger
  • Messenger

Zeleno podjetništvo podaja roko sodobni ekonomiji

 | Foto: Thinkstock
Foto: Thinkstock
Vsebino omogoča Fakulteta za management

Pozitivne spremembe v družbi so na vidiku. Rešitev za zagate sodobnega gospodarstva, kot so degradacija okolja, slabšanje biotske slike in neučinkovita proizvodnja, je v zelenem podjetništvu, ki deluje sonaravno – je prijazno do okolja in ljudi.

Kako prispevati k pozitivnim družbenim spremembam?

Okolje in družba bosta veliko pridobila, če bo gospodarstvo zavzelo odgovorno držo in se začelo zavedati, da želja po dobičku ne sme vedno prevladati nad željo po zmerni porabi virov. Trajnostno podjetništvo ima visoke cilje – spremeniti svet na bolje in se izogniti količinskemu materialnemu razvoju ter zlorabljanju okolja in naravnih virov.

Znanja in kompetence, ki jih daje študij na podiplomskem programu Management trajnostnega razvoja na Fakulteti za management Univerze na Primorske, študenta opremi z znanji in vrednotami za uvajanje pozitivnih sprememb v družbo. Kot prvi v Sloveniji so ga akreditirali leta 2009, sledi pa hitremu razvoju na področju trajnostnega gospodarstva. Študij je interdisciplinaren, izvajajo ga skupaj s Fakulteto za humanistične študije, Fakulteto za vede o zdravju in Fakulteto za turistične študije – Turistica.

Bolj zeleno, bolj konkurenčno

Trajnostno podjetništvo spodbuja konkurenčno in zeleno gospodarstvo, ki bolj preudarno izkorišča naravne in človeške vire. Z manjšo porabo goriv in bolj prožnimi delovnimi procesi bodo podjetja laže preprečevala propadanje okolja, izgubo biotske raznovrstnosti, nepotrebno porabo virov in neučinkovito proizvodnjo. Trajnostno gospodarjenje, ki dobro razume okolje, krepi ekonomsko, družbeno in okoljsko povezanost.

Novi delovni procesi in zelene tehnologije so odvisni tudi od informacijskih in komunikacijskih tehnologij, od t. i. pametnega omrežja, ki povezuje delovanje podjetja ter lokalno in globalno skupnost. Podjetje, ki modro preplete vse te elemente, bo v konkurenčni prednosti pred drugimi. Daljnovidnost je v primeru trajnostnega podjetništva še posebej zaželena lastnost.

Kako svoje podjetje usmeriti v trajnostno poslovanje?

Podjetja, ki želijo biti trajnostno naravnana ter imajo med svojimi poslanstvi tudi skrb za okolje in družbo, imajo pomembno skupno točko – želijo si dolgoročnih sprememb. | Foto: Thinkstock Podjetja, ki želijo biti trajnostno naravnana ter imajo med svojimi poslanstvi tudi skrb za okolje in družbo, imajo pomembno skupno točko – želijo si dolgoročnih sprememb. Foto: Thinkstock

Gospodarstvo in družba se spreminjata s svetlobno hitrostjo, zato se morajo podjetja ozirati za menedžerji, ki imajo vizionarske sposobnosti in znajo krmariti svojo ekipo na dinamičnem valu sprememb. Takšni voditelji se odlikujejo po tem, da prepoznajo nove možnosti za harmonično življenje na našem planetu ter priložnosti za rast in povezovanje.

Za uspešno vodenje podjetja po načelih trajnostnega menedžmenta ni dovolj le osebna zavzetost za pozitivne spremembe v družbi, nujno je treba poznati gospodarske, družbene in okoljske vidike trajnostnega razvoja.

Kako biti uspešen v trajnostnem podjetju? Odgovor skriva preteklost.

Zadajte si višje cilje in zaupajte svoji drzni ideji.

Nekaj odgovorov skriva tudi preteklost – poglejte nazaj in v preteklosti odkrijte svojo prihodnost.

Osredotočite se na ljudi – reorganizirajte notranje strukture in postanite okretnejši.

Zavedajte se koristi odpadkov – tudi v odpadkih se skriva vrednost.

Svoje glavne poslovne dejavnosti postopno nadgrajujte z ekološkimi izboljšavami.

Vaš cilj naj bo rast s pomočjo trajnostne naravnanosti, dobiček ponovno investirajte za spodbujanje trajnostne rasti.

Vaše lokalno okolje naj ima globalne razsežnosti.

Strategija za prihodnje desetletje

Evropska unija je sprejela strategijo Evropa 2020. Ta spodbuja konkurenčnejše in bolj zeleno gospodarstvo, ki gospodarneje izkorišča vire. Cilji strategije se nanašajo na zaposlovanje, inovacije, izobraževanje, socialno vključenost in podnebje oziroma porabo energije.

Top trije zeleni velikani: zakaj so trajnostne blagovne znamke uspešne?

Potrošniki vedno bolj iščejo blagovne znamke, ki se lahko pohvalijo s pečatom družbene odgovornosti. | Foto: Thinkstock Potrošniki vedno bolj iščejo blagovne znamke, ki se lahko pohvalijo s pečatom družbene odgovornosti. Foto: Thinkstock

Med tujimi podjetji, ki veljajo za pomembne zelene velikane v gospodarstvu, je tudi podjetje Jessice AlbaThe Honest Company, ki potrošnike nagovarja, da z nakupom njegovih kozmetičnih izdelkov podpirajo raziskave in izobraževanje.

Tudi modna znamka za oblačila za prosti čas Patagonia je podjetje, predano družbeni odgovornosti. Dobiček, ki ga ustvarijo, želijo deliti s skupnostjo in okoljem. Lani so za okolje donirali kar 6,2 milijona dolarjev.

Tretje najuspešnejše tuje zeleno podjetje je Seventh Generation, ki izdeluje naravna čistila in se zavzema za ozaveščeno potrošništvo. Podjetje verjame, da lahko pripomore k pozitivnim spremembam v družbi.

Na Fakulteto za management po znanja za spreminjanje okolja

Fakulteta za management | Foto:

Če razmišljate o konkurenčni prednosti svojega podjetja ali svoje poslovne ideje, razmislite o "ozelenitvi" poslovanja.

Podiplomski študij trajnostnega podjetništva študente opremi z znanjem in vrednotami, ki omogočajo pozitivne spremembe okolja. Njihovo znanje z okoljskimi, prostorskimi, socialnimi in razvojnimi komponentami jim bo omogočalo aktivno vodenje organizacij in angažiranost na ravni državne politike.

Fakulteta za management bo poleg programa Management trajnostnega razvoja v prihodnjem študijskem letu vpisovala v naslednje podiplomske študijske programe:

Program Management daje študentu znanja in veščine za reševanje družbenih izzivov in uspešno vodenje organizacije.

Program Ekonomija in finance študentu omogoča razumevanje širšega gospodarskega in družbenega okolja ter globalizacijskih procesov.

Program Pravo za management daje znanja za razumevanje specifičnih vidikov prava v povezavi z ekonomijo in menedžmentom.

Program Politologija je študij politike, etike in družbe. Študentu daje znanja za razumevanje najzahtevnejših problemov preteklih in današnje dobe.

Program Inoviranja in podjetništva študenta nauči reševati konkretne težave, iskati priložnosti in integrirati nova znanja v delovni proces.

Doktorski študij Managementa pa je namenjen vsem tistim, ki želijo svoja znanja poglobiti in nadgraditi z najnovejšimi znanstvenimi dognanji.

Vabljeni na informativne dneve Fakultete za management: v Koper 17. maja, v Škofjo Loko 18. maja in v Celje 19. maja, ob 17. uri.

Vabljeni na Fakulteto za management po nova znanja!

Več informacij na www.fm-kp.si.

delitve: 4
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin