SiolNET. Trendi Nagradne igre
4

termometer

  • Messenger
  • Messenger

Pravila nagradne igre Plavi orkestar

4

termometer

Ta pravila in pogoji določajo pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradni igri Plavi orkestar.

Planet 9, d.o.o., z namenom reklamiranja in promocije strani www.siol.net v rubriki Trendi - nagradne igre organizira nagradno igro za vstopnici za koncert Plavega orkestra. V nagradnem kvizu lahko sodelujete preko rubrike Nagradna igra: Plavi orkestar in sicer v času od 2. februarja 2010 do vključno 22. februarja 2010. S temi pravili in pogoji Planet 9, d.o.o., določa tudi pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradnem kvizu.

1. Definicije

Ponudnik poti je družba Planet 9, d.o.o. Prenos glasov poteka prek omrežja www.siol.net. Organizator nagradnega kviza je Planet 9, d.o.o., Vojkova 78, 1000 Ljubljana, v sodelovanju z agencijo Sicport, d.o.o., Dolenjska cesta 129, Ljubljana, ki tudi prispeva nagrado.

2. Pravila, pogoji in cene

V žrebanju za nagrado bodo sodelovali vsi uporabniki, ki bodo v času trajanja nagradnega kviza pravilno rešili kviz, to pomeni, da bodo pravilno odgovorili na vsa v kvizu zastavljena vprašanja.

Za sodelovanje v tem nagradnem kvizu ni starostnih omejitev.

Sodelujoči se z oddajo odgovora strinjajo s sodelovanjem v nagradnem kvizu pod pogoji, navedenimi v teh pravilih in pogojih.

V žrebanju za nagrado (čeprav lahko sodelujejo v kvizu) ni dovoljeno sodelovati zaposlenim v podjetjih Planet 9, d.o.o. in Mobitel, d.d. ter njihovim ožjim družinskim članom, uporabnikom družinskih bonusov zaposlenih na Planetu 9, d.o.o., in Mobitelu, d.d., in drugim osebam, ki so vključene v organizacijo nagradnega kviza.

3. Žrebanje in nagrada

Za izvedbo nagradnega kviza in nadzor nad njegovim potekom ter žrebanje nagrajenca skrbi komisija v sestavi treh članov, ki so predstavniki organizatorja. Žrebanje nagrajenca bo 19. februarja 2010 ob 9. uri na naslovu Vojkova 78, 1000 Ljubljana.

Komisija bo izmed vseh veljavno rešenih kvizov izžrebala skupaj 2 nagrajenca. Vsak od nagrajencev prejme po eno karto za koncert Plavi orkestar, ki bo 26. februarja v ljubljanski Hali Tivoli.

V žrebanju sodelujejo vsi pravilno rešeni kvizi. Beležijo se s pomočjo računalniškega sistema oziroma so v njem shranjeni. Nagrajenec bo izžreban tako, da bo komisija najprej ugotovila število prejetih pravilno rešenih kvizov. Nato bo žrebanje nagrajenca izmed prejetih pravilno rešenih kvizov opravil računalnik po postopku, ki omogoča popolno naključnost izžrebane telefonske številke. Izžreba se telefonska številka, prek katere je udeleženec sodeloval v nagradnem kvizu (oddal odgovor). O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja; navzočih osebah; poteku žrebanja; izžrebani telefonski številki ter uri zaključka žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Žrebanje je dokončno.

Izžrebani nagrajenec bo o nagradi obveščen tako, da bo na elektronski naslov, s katerega je oddal svoj odgovor oziroma sodeloval v kvizu ali na kontaktno telefonsko številko, prejel sporočilo oz. klic, kjer bo dobil nadaljnje informacije o tem, kje in kako prevzeti nagrado. Nagrajenec se mora na sporočilo odzvati v roku, navedenem v sporočilu. V primeru, da se v tem roku ne javi, izgubi pravico do nagrade in nagrada zapade.

Nagrajenec se strinja s tem, da se njegovo ime in priimek objavita na portalu www.siol.net.

Prevzem nagrade

Darila, prejeta v nagradnih igrah, so predmet obdavčitve v skladu z določili Zakona o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Za prevzem nagrade mora nagrajenec predložiti: osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list) in davčno številko ter navesti davčni urad. Morebitno akontacijo dohodnine v zvezi z nagrado bo odvedel organizator nagradnega kviza. Za mladoletne uporabnike nagrado prevzamejo njihovi zakoniti zastopniki.

Organizator nagradnega kviza si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

se pojavi dvom o istovetnosti podatkov, se ugotovi, da je uporabnik v kvizu sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradnega kviza.

Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, niti je ni mogoče prenesti na drugo osebo.

Ostalo

Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z nagradnim kvizom in niso urejena s temi navodili, daje ustrezna tolmačenja komisija. Vse odločitve komisije so dokončne in nanje ni mogoča pritožba. Organizator nagradnega kviza hrani dokumentacijo v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradnega kviza na naslednji način: - vse elektronsko zabeležene klice oz. podatke o telefonski številki na ustrezen način hrani še eno leto oziroma v skladu z Zakonom o dohodnini.; - ime nagrajenca ne bo uporabljeno v nikakršne druge namene. Po poteku zgoraj navedenih rokov organizator podatke v elektronski obliki ustrezno trajno izbriše.

Organizator nagradnega kviza se obvezuje, da bo skrbno varoval podatke uporabnikov ter jih bo uporabljal izključno za potrebe storitve. Osebne podatke uporabnikov bo varoval v skladu z Zakonom o varstvu podatkov.

4. Odgovornost in reklamacije

Organizator nagradnega kviza ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel sodelujoči, do katere bi prišlo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja ali na omrežjih pogodbenih partnerjev organizatorja oziroma zaradi napak pri internetnih povezavah. Organizator nagradnega kviza in ponudnik poti nista odgovorna za nepravilno delovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika.

5. Končne določbe

Organizator nagradnega kviza lahko spreminja pogoje sodelovanja v nagradnem kvizu. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi pravil.

Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje. V času trajanja nagradnega kviza so pravila na vpogled udeležencem na http://www.siol.net.

Komentarji

Pridružite se razpravi!
Za komentar se prijavite tukaj. Strinjam se s pogoji uporabe.

Delite na:
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin