SiolNET. Trendi Moda
1

termometer

  • Messenger
  • Messenger

Navodila, pravila in pogoji za nagradno igro Zapeljive na plaži - v kopalkah Lisca

1

termometer

Ta pravila in pogoji določajo pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradni igri Zapeljive na plaži - v kopalkah Lisca.

1. Splošno Planet 9, d.o.o organizira nagradno igro Zapeljive na plaži - v kopalkah Lisca. V nagradni igri lahko sodelujete prek spletnega (WEB) portala www.siol.net v sklopu Moda, in sicer v času od 7.5.2009 pa do 21.5.2009.

S temi pravili in pogoji Planet 9, d.o.o. določa tudi pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

Organizator nagradne igre je Planet 9, d.o.o., Vojkova 78, 1000 Ljubljana, v sodelovanju z Lisca d.d., Prešernova 4, 8290 Sevnica, ki tudi prispeva nagrade.

Pravila in pogoji

V žrebanju za nagrado bodo sodelovali vsi uporabniki, ki bodo v času trajanja nagradne igre pravilno odgovorili na nagradno vprašanje. Uporabnik lahko sodeluje večkrat in se z vsakim pravilnim odgovorom uvrsti v nagradno žrebanje.

Za sodelovanje v tej nagradni igri ni starostnih omejitev.

Sodelujoči se z oddajo odgovora strinjajo s sodelovanjem v nagradni igri pod pogoji, navedenimi v teh pravilih in pogojih.

V žrebanju za nagrado (čeprav lahko sodelujejo v nagradni igri) ni dovoljeno sodelovati zaposlenim v podjetjih Planet 9, d.o.o., Mobitel, d.d., Lisca d.d. ter njihovim ožjim družinskim članom, uporabnikom družinskih bonusov zaposlenih na Planetu 9, d.o.o., in Mobitelu, d.d., in drugim osebam, ki so vključene v organizacijo nagradne igre.

Žrebanje in nagrada

Za izvedbo nagradne igre in nadzor nad njegovim potekom ter žrebanje nagrajenca skrbi komisija v sestavi treh članov, ki so predstavniki organizatorja. Žrebanje nagrajencev bo potekalo 21.5.2008 ob 9. uri na naslovu Cigaletova 15, 1000 Ljubljana.

Komisija bo izmed vseh pravilnih odgovorov izžrebala 9 nagrajencev. Nagrada so: - 3 x kopalke LISCA po izboru, - 3 x darilni bon LISCA v vrednosti 25 evrov, - 3 x torba-brisača LISCA.

V žrebanju sodelujejo vsi pravilni odgovori na nagradno vprašanje. Beležijo se s pomočjo računalniškega sistema oziroma so v njem shranjeni. Nagrajenci bodo izžrebani tako, da bo komisija najprej ugotovila število prejetih pravilnih odgovorov. Nato bo žrebanje nagrajenca izmed prejetih pravilnih odgovorov opravil računalnik po postopku, ki omogoča popolno naključnost. Izžreba se ime, ki ga je udeleženec navedel, ko je odgovarjal na nagradno vprašanje.

O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja; navzočih osebah; poteku žrebanja; izžrebanem elektronskem naslovu ter uri zaključka žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Žrebanje je dokončno. Izžrebani nagrajenec bo o nagradi obveščen tako, da bo na elektronski naslov, ki ga je navedel, prejel sporočilo, kjer bo dobil nadaljnje informacije o tem, kje in kako prevzeti nagrado. Nagrajenec se mora na sporočilo odzvati v roku, navedenem v sporočilu. V primeru, da se v tem roku ne javi, izgubi pravico do nagrade in nagrada zapade.

Nagrajenec se strinja s tem, da se njegovo ime in priimek objavita na portalu www.siol.net.

Prevzem nagrade

Darila, prejeta v nagradnih igrah, so predmet obdavčitve v skladu z določili Zakona o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Za prevzem nagrade mora nagrajenec predložiti: - osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list) in - davčno številko. Morebitno akontacijo dohodnine v zvezi z nagrado bo odvedel organizator nagradne igre. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če: - se pojavi dvom o istovetnosti podatkov, - se ugotovi, da je uporabnik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre. Če nagrajenec v 30 dneh po žrebanju nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, niti je ni mogoče prenesti na drugo osebo.

Ostalo

Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi navodili, daje ustrezna tolmačenja komisija. Vse odločitve komisije so dokončne in nanje ni mogoča pritožba. Organizator nagradne igre hrani dokumentacijo v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre na naslednji način: - vsa zabeležena elektronska sporočila na ustrezen način hrani še eno leto oziroma v skladu z Zakonom o dohodnini; - ime nagrajenca ne bo uporabljeno v nikakršne druge namene. Po poteku zgoraj navedenih rokov organizator podatke v elektronski obliki ustrezno trajno izbriše.

3. Varstvo podatkov Organizator nagradne igre se obvezuje, da bo skrbno varoval podatke uporabnikov ter jih bo uporabljal izključno za potrebe storitve. Osebne podatke uporabnikov bo varoval v skladu z Zakonom o varstvu podatkov.

4. Odgovornost in reklamacije Organizator nagradne igre ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel sodelujoči, do katere bi prišlo zaradi tehničnih težav ali napak pri internetnih povezavah. Organizator nagradne igre ni odgovoren za nepravilno delovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika.

5. Končne določbe Organizator nagradne igre lahko spreminja pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi pravil.

Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje. V času trajanja nagradne igre so pravila na vpogled udeležencem na http://www.siol.net.

Komentarji

Pridružite se razpravi!
Za komentar se prijavite tukaj. Strinjam se s pogoji uporabe.

Delite na:
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin