SiolNET. Posel danes Novice
Oglasno sporočilo
  • Messenger
  • Messenger

Kadrovik kot srce organizacije

Oglasno sporočilo

"Na prehodu lanskega leta v letošnje sem opazila, da je več mojih poslovnih partnerk, kadrovic, začelo z menjavo službe. Zanimivo, saj so bile vse zveste podjetjem tudi deset in več let. Kaj je botrovalo odločitvi? Več ali manj so vse prišle do podobne prelomne točke na svoji poti. Vse so odločno menile, da kadrovska vloga v podjetju ne more ostati nekaj postranskega, temveč mora za dobro celotne organizacije postati strateška," pravi Saša Boštjančič, direktorica portala mojazaposlitev.si.

pisarna služba

Niso se več dobro počutile v vlogi običajnega "premikalca papirja" v kadrovski službi, temveč so skozi razvoj svojega dela spoznale, kako pomembno je, da so del podjetja, da je njihovo delo cenjeno in enakovredno drugim partnerjem v podjetju. Z željo zagotavljati dober razvoj zaposlenih, jim je postalo jasno, da morajo poskrbeti za strateško pozicijo kadrovske vloge.

Odločitev, da najdejo organizacijo, ki na kadrovike gleda kot svoje enakovredne partnerje, je bila zato razumljiva. Menim, da celo zelo na mestu. Glede na vse aktualne razmere na delovnem trgu, kadrovska funkcija namreč postaja vse bolj pomembna, njen premik iz ' le oddelka' v enakovrednega strateškega partnerja v organizaciji, pa nujen.

Agilne organizacije bodo uspešnejše

Letošnje leto po vseh napovedih in trendih na trgu dela zaznamuje beseda agilnost. Agilne organizacije se bodo lažje znašle v situacijah sprememb, hkrati pa bodo bolj pripravljene na rast. Agilnost lahko organizaciji pomaga doseči prav kadrovska služba. Če kadrovike povabimo za izvršno mizo, bodo učinki v podjetju večji. Zakaj? Ker:

  • bodo zaposleni srečnejši.
  • Bodo organizacije uspešnejše pri zniževanju stroškov.
  • Je čas za pridobitev novih kandidatov za odprta delovna mesta znatno krajši, kot še recimo pred letom dni.
  • Bo kultura organizacije ohranjala pravega duha.

Potrebe po dobrih kadrovikih v svetu se že zvišujejo, saj postaja jasno, da bo preobrazba človeškega faktorja igrala ključno vlogo pri organizacijski rasti v prihodnosti. Z ustvarjanjem bolj zdravega delovnega okolja, s podajanjem izkustva in ne le običajne zaposlitve zaposlenim ter z osvajanjem tehnologije, ki bo povečala učinkovitost, bo kadrovska funkcija kmalu prepoznana kot rešitev in ne kot strošek podjetja. Seveda pa je ob tem ključno prepoznati veščine dobrega kadrovika.

študij delo pisarna podjetništvo

Kadrovik je srce, zaposleni so kri

Vesela sem, ker danes pri svojem delu srečujem vse več srčnih ljudi – kadrovikov, ki jim je mar za zaposlene. Delati s srcem, imeti rad ljudi, pri tem pa biti strokoven in kompetenten, so kvalitete, ki odlikujejo dobre kadrovike. Na nedavnem HR kongresu, je nekdo izrekel misel, da je kadrovik srce, sodelavci pa so kri. Ne bi se mogla bolj strinjati.

Srce poganja organizacijo in tega se je potrebno zavedati. Kadrovik je podporni steber direktorju, oziroma vodstvu, delovati mora razvojno – skrbeti za zaposlene, za njihov razvoj, raziskati potenciale in jih popeljati na višjo raven. To pomeni tudi, da mora skrbeti za novosti, iskati dobre prakse in jih prenašati v organizacijo, nenehno uvajati izboljšave, s katerimi zvišuje kakovost delovnega procesa in ob tem skrbeti za kakovost delovnih mest. Poleg naštetega pa mora uživati podporo vodstva, saj le tako lahko uresniči zadane cilje.

V času digitalizacije je pomembno tudi, da kadrovik uvaja nove tehnologije in si olajša administrativno delo, saj lahko tako več časa posveti razvoju in sodelavcem. Dober kadrovik sodelavce sliši in posluša ter je most med sodelavci in vodstvom. Tisti, ki se ljudi boji, zagotovo ne more biti dober kadrovik. Z ljudmi je potrebno znati dihati. Se jim približati in jih zares poslušati. Včasih lahko s pravim poslušanjem najdemo takojšnjo in enostavno rešitev. Kot nosilec vrednot in kritično oko vodstvu, lahko kadrovik na dolgi rok prispeva k razvoju odlične kulture. Še ena ključna lastnost odlikuje dobrega kadrovika. Samozavest. Dober kadrovik si upa uvajati spremembe in pogumno stopa v vlogo srčnega voditelja. Ob tem je mediator med zaposlenimi in vodstvom.

Ključne lastnosti dobrega kadrovika

Večina svetovnih raziskav o lastnostih dobrega kadrovika, navaja sposobnost nošenja več različnih klobukov. To pomeni, da dober kadrovik lahkotno prehaja med vlogami voditelja, mentorja, mediatorja, komunikatorja, graditelja kulture in ustvarjalca sprememb. Še posebej je to pomembno pri skrbi za ravnovesje med delom, družino ter prostim časom - torej 'wellbeing' zaposlenih, pri ustvarjanju delovne izkušnje za novo generacijo milenijcev, ki zahtevajo preoblikovanje delovnih mest , pri grajenju blagovne znamke podjetja ter razvoju novih metod za novačenje talentov. Lastnosti kot so agilnost, asertivnost, potrpežljivost, analitičnost, komunikativnost, prilagodljivosti in empatija so pri tem najpomembnejše. Zagotovo to ni enostavna naloga, zato jo je potrebno še toliko bolj ceniti.

Dobri kadrovski managerji morajo stopiti v ospredje

Menim, da je še ena ključnih sposobnosti dobrega kadrovika ta, da zna prepoznati talente zaposlenih in jih spodbujati. Kot zastopnik in zagovornik zaposlenih mora znati motivirati zaposlene, skrbeti za njihovo dobre počutje v podjetju in povečevati njihovo zavzetost. Kako? Z empatijo. In seveda tako, da ga podjetje ceni. S svojim delom je namreč kadrovik odgovoren za učinkovitost zaposlenih in posledično, za uspešno poslovanje podjetja. Zagotovo to ni funkcija, ki bi ji pripisovali postransko vlogo.

Bistveno je, da kadrovski managerji stopijo v osredje ter na podlagi uspešne HR prakse pridobijo ugled – tako med zaposlenimi kot pri managementu. Odlične HR prakse (in teh je v Sloveniji že nekaj in jih pri svojem delu srečujem vse več) lahko dokažejo, da niso zgolj podporna funkcija, temveč strateški partner, ki ustvarja in dodaja realno vrednost podjetju.

delitve: 11
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin