SiolNET. Posel danes Novice
Vsebino omogoča SVRK

Foto: SVRK, Thinkstock

  • Messenger
  • Messenger

EU nam je dala na razpolago tri milijarde evrov. Kako jih bomo unovčili?

Vsebino omogoča SVRK

Foto: SVRK, Thinkstock

Evropska unija je Sloveniji v okviru kohezijske politike namenila 3,312 milijarde evrov. Večji del teh sredstev je usmerjen v gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih mest. Del teh sredstev je lahko tudi vaš.

svrk | Foto:

V Sloveniji so s temi sredstvi, namenjenimi za obdobje 2014–2020, podprli že več kot 300 projektov, programov ali javnih razpisov v skupni vrednosti več kot 1,8 milijarde evrov, ki imajo skupne cilje: rast, dvig življenjskega standarda in nova delovna mesta.

Kohezijska politika je glavna naložbena politika EU. Namenjena je vsem regijam in mestom v Evropski uniji za podporo ustvarjanja delovnih mest, poslovne konkurenčnosti, gospodarske rasti, trajnostnega razvoja in izboljšanja kakovosti življenja državljanov.

svrk | Foto: Evropska komisija je opredelila 11 tematskih ciljev, znotraj katerih lahko države članice financirajo ukrepe evropske kohezijske politike in z njimi prispevajo k skupnemu doseganju ciljev Strategije EU 2020:

1# Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij

2# Izboljšanje dostopa do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter povečanje njihove uporabe in kakovosti

3# Povečanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij ter kmetijskega sektorja (za EKSRP) ter sektorja ribištva in akvakulture (za ESPR)

4# Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih

5# Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in obvladovanja tveganj

6# Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov

7# Spodbujanje trajnostnega prometa in odprava ozkih grl v ključnih omrežnih infrastrukturah

8# Spodbujanje zaposlovanja in mobilnosti delovne sile

9# Spodbujanje socialnega vključevanja in boja proti revščini

10# Vlaganje v spretnosti, izobraževanje ter vseživljenjsko učenje

11# Izboljšanje institucionalnih zmogljivosti in učinkovita javna uprava

Z evropskimi sredstvi do bolj kakovostnega življenja

Z načrtovanimi sredstvi bomo v Sloveniji lahko uresničili projekte, zaradi katerih živimo lepše, kakovost našega življenja se tako izboljšuje na različnih področjih.

Z evropskimi sredstvi lahko posamezniki in podjetja lažje udejanjijo svoje poslovne ideje. Poleg tega velik del sredstev namenja tudi inovativnosti in ustvarjalnosti, vlaga se predvsem v novo znanje in infrastrukturo. Vse to pa je povezano tudi z ustvarjanjem novih delovnih mest.

In prav ta razvoj v različnih sferah naše okolice spodbuja novo željo po napredku in iskanju še boljših rešitev. Zapomnite si: vsako ustvarjeno delovno mesto, vsaka vključitev posameznika v programe znanja, vsak zgrajen kilometer ceste, kolesarske poti ali železnice, vsak dostop posameznega gospodinjstva do širokopasovnih povezav, vsak kvadratni meter raziskovalne in izobraževalne infrastrukture, vsaka možnost boljše zdravstvene oskrbe in vsaka pomoč podjetjem pomeni nov začetek in tudi novo priložnost za nadaljnji uspešni razvoj.

svrk | Foto:

Zagrabite svojo priložnost in preverite javne razpise na spletni strani www.eu-skladi.si.

Do leta 2023 ima Slovenija na voljo dobre tri milijarde evrov razpoložljivih evropskih sredstev, s katerimi smo do danes podprli več kot 300 projektov, programov ali javnih razpisov v skupni vrednosti več kot 1,8 milijarde evrov. Vsi imajo skupni cilj: rast in nova delovna mesta.

Pridružite se nam in spoznajte svoj EU-projekt!

Postanite del novih projektov za leto 2018

Del te uspešne zgodbe so tudi številni uresničeni projekti, ki sodelujejo v kampanji EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2018. To organizira Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Namen kampanje je tudi, da bi se zavedali, da je naš vsakdan boljši in lepši tudi zaradi Evrope ter evropskih sredstev.

svrk | Foto:

V zadnjih dveh letih je bilo organiziranih že več kot 60 dogodkov, ki se jih je udeležilo več kot 17 tisoč obiskovalcev, letos, ko je EU projekt, moj projekt organiziran že četrtič, pa se med 12. in 19. majem s pestrim dogajanjem predstavlja:

• več kot 30 dogodkov, prek katerih se predstavljalo zanimivi sofinancirani projekti …

• … v 23 krajih po Sloveniji v vseh 12 slovenskih statističnih regijah …

• … prek zanimivih delavnic za mlajše in starejše, interaktivnih razstav, lutkovnih predstav, pohodov, športnih iger ipd.

delitve: 32
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin