SiolNET. Posel danes Novice
Oglasno sporočilo
 • Messenger
 • Messenger

AGILNO!? Projekti, zaposleni, podjetja

Oglasno sporočilo

Lansko leto smo izvedli raziskavo o izvajanju projektov v Sloveniji, ki je bila v prvi vrsti namenjena ugotavljanju ravni uveljavljenosti agilnih pristopov. Ugotovitve raziskave so nas presenetile - v Sloveniji so še vedno na voljo ogromni potencialni prihranki pri izvajanju projektov.

Kombinacija agilnega in klasičnega projektnega managementa

Poglejmo nekaj ključnih ugotovitev raziskave:

 • V slovenskih organizacijah se letno izpelje v povprečju 70 projektov, dolgih leto in pol, vrednih 500.000 €.
 • Le 55 % projektov se zaključi do roka, 54 % v okviru proračuna, 75 % pa jih kakovostno doseže vse zastavljene cilje.
 • V povprečju projekti zamujajo za 28 % glede na predvideno trajanje, planirane stroške presežejo za 18 %, končna funkcionalnost pa odstopa za 23 % glede na plan.

Nekoliko bolje so anketiranci ocenili uspešnosti projektov. V 4-stopenjski lestvici so vse kazalnike ocenili s povprečnimi ocenami od 2,7 do 2,9. Spraševali pa smo jih, kako ocenjujejo zadovoljstvo članov tima, zadovoljstvo naročnika, finančni uspeh projekta, nefinančne koristi (npr. zadovoljstvo uporabnikov) in vpliv učinkov projekta na uspešnost združbe.

Če (ne)učinkovito izvajanje projektov pogledamo na letnem nivoju, ugotovimo, da:

 • organizacije zaradi neustreznega managementa projektov v povprečju izgubijo 3,4 mio EUR letno (pri čemer smo zanemarili nižje prihodke zaradi zamujanja projektov),
 • so vse organizacije skupaj lani (iz istega razloga) izgubile 920 mio €.

Seveda bi lahko trdili, da do navedenih presežkov časa in stroškov prihaja zaradi nerealnih planov, a vseeno menimo, da se organizacije projektov lotevajo dokaj neorganizirano, saj je uporaba ključnih metod projektnega managementa na nizki ravni: le 10 % jih npr. redno uporablja metodo kritične poti, 47 % pa jih je navedlo, da metode nikoli ne uporabi.

Agilno vodenje projektov

V Sloveniji imamo tako še ogromno rezerv in priložnosti za izboljšave! In še v razmislek: če bi z bolj sistematičnim managementom projektov letno prihranili le 1 % pri izvajanju projektov, bi bil prihranek 63.000 €. Vsekakor prihranek, zaradi katerega je vredno vlagati denar v usposabljanje projektnih vodij.

Na podlagi raziskave je konec leta izšla nova knjiga dr. Stare Aljaža: AGILNO?! Projekti, zaposleni, podjetja, ki vsebuje v tem trenutku najbolj celovit prikaz agilnih pristopov. Vsebino knjige si lahko ogledate v spletni knjigarni.

Knjiga ponuja odgovore na vprašanja kdaj, zakaj in kako uporabiti agilne pristope in vsebuje v tem trenutku najbolj celovit prikaz agilnih pristopov. Vsebina, povzeta po vrsti strokovnih knjig, člankov, predstavitev in drugih internetnih virov, pa je podkrepljena z ugotovitvami raziskav, tako tujih, kot dveh domačih iz leta 2018 in 2020 in z dolgoletnimi izkušnjami iz prakse avtorja.

V uvodu knjige sta izpostavljena tudi dva pomembna dejavnika agilnosti – da bi agilni pristopi prinesli pričakovane koristi, se morajo spremeniti tudi organizacije in zaposleni. Če torej hočemo delati agilno, morajo tudi zaposleni spremeniti nekatere navade, vrednote in način dela. Mnogi zagovorniki agilnosti namreč poudarjajo, da ni zadosti delati agilno, ampak je potrebno biti agilen (angl. doing vs being agile). Prvo pomeni uporabljati agilne pristope in prakse, drugo pa prevzeti agilno miselnost. V knjigi so obravnavane tudi te dileme, v raziskavi pa je avtor preveril tudi, ali za uspešno delovanje v »agilnem« svetu potrebujemo ljudi z drugačnimi osebnostnimi lastnostmi ali je zadosti že manjša sprememba navad in vrednot. Prikazana je trenutna raven agilnosti zaposlenih v Sloveniji, ne glede na to ali delujejo v tradicionalnem ali agilnem projektnem okolju.

Knjiga – Agilno V zadnjem delu knjige so obravnavane agilne organizacije. Avtor je v raziskavi preveril, kaj je značilno zanje – kdaj npr. za neko podjetje lahko trdimo, da je agilno oziroma kateri so dejavniki, ki organizacijo naredijo agilno. Prikazane so potrebne spremembe managementa za podporo agilnejšemu uvajanju sprememb (in prilagajanju spremembam v okolju za vzdrževanje in dvig konkurenčnosti), agilno organizacijo, agilnejši strateški management in management portfelja projektov ter vloga projektne pisarne v agilni organizaciji.

Avtor knjige je tudi predavatelj na Akademiji PROJEKTNEGA managementa, ki zajema celoten proces projektnega dela od ideje do zagotavljanja finančnih in poslovnih učinkov izvedbe projekta.Na Akademiji se boste usposobili za:

 • učinkovito načrtovanje in vodenje vseh vrst projektov,
 • sistematično pripravo projektov z uporabo preizkušenih metod in tehnik načrtovanja časa, virov, stroškov in prihodkov,
 • uspešno doseganje ciljev,
 • izdelavo idejne zasnove projekta, finančno analizo in ugotavljanje poslovne vrednosti,
 • načrtovanje in izvedbo projekta z uporabo kombinacije procesnih in agilnih metod projektnega vodenja,
 • osvojijo metode za izvedbo projekta v skladu z načrtovanimi sredstvi,
 • učinkovito uvajanje sprememb z namenom zagotavljanja finančnih in poslovnih učinkov projekta,
 • ustrezno izbiro projektne organizacije.

Na praktičnih izobraževanjih boste prejeli znanje – potrebno podlago tudi za pridobivanje tako IPMA, kot tudi PMI mednarodnih certifikatov, seveda pa tudi za nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK), svoje projekte pa boste izvajali bolj organizirano in učinkoviteje (hitreje in ceneje), projektni pristop pa vam lahko zagotovi tudi konkurenčnost in uspešnejše poslovanje.

Sistematično usposabljanje projektnih managerjev zajema devet delavnic:

 • Šola projektnega managementa ali E-Šola projektnega managementa
 • Priprava projekta - osnova za učinkovito izvedbo in uspeh projekta
 • Učinkovita kombinacija agilnih in »klasičnih« metod projektnega managementa
 • Ekonomika, poslovna vrednost projektov in najboljše metode za obvladovanje sprememb in tveganj pri vodenju projektov
 • Projektna pisarna in zagotavljanje uspešnosti projektov v podjetjih in organizacijah
 • USPEŠNO VODENJE PROJEKTNIH TIMOV po svetovno priznani metodologiji in vodniku PMBOK® ali Vodenje in motiviranje sodobnih (virtualnih) timov
 • Uspešno načrtovanje, organiziranje in vodenje IT projektov
 • Business Case Study
 • Planiranje projektov in uporaba programa MS Project

Akademija projektnega managementa

Na podlagi vaših potreb in predhodnega znanja si izobraževalni paket - niz več praktičnih delavnic lahko oblikujete sami, na voljo pa so vam tudi ugodnosti. Preverite tukaj.

Postanite odličen projektni manager in uspešno dokončajte vse zastavljene projekte!

Delite na:
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin