Ponedeljek,
11. 7. 2022,
22.01

Osveženo pred

2 leti

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Orange 7,88

67

RTV Slovenija Gibanje Svoboda Mojca Šetinc Pašek

Natisni članek

Ponedeljek, 11. 7. 2022, 22.01

2 leti

Je Mojca Šetinc Pašek ravnala neetično?

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Orange 7,88

67

Mojca Šetinc Pašek | Preden je Mojca Šetinc Pašek zasedla poslanski stolček, je bila zaposlena na RTV Slovenija.  | Foto STA

Preden je Mojca Šetinc Pašek zasedla poslanski stolček, je bila zaposlena na RTV Slovenija.

Foto: STA

Poslanka Gibanja Svoboda Mojca Šetinc Pašek, sicer nekdanja novinarka na RTV Slovenija, po trditvah vodstva zavoda jo po poteku poslanskega mandata tam še vedno čaka služba, je ena od predlagateljev in prvopodpisana pri predlogu novega zakona o RTV Slovenija, ki bo obravnavan po nujnem postopku. Na KPK so že pojasnjevali in opozarjali, kdaj gre pri odločanju ministrov in poslancev za nasprotje interesov in s tem preprečevanje nastanka slednjih. Ali gre tudi v konkretnem primeru Šetinc Paškove za konflikt interesov, smo preverili na KPK. 

Mojca Šetinc Pašek (GS) ni le ena od predlagateljev zakona o RTV Slovenija, s katerim želijo poslanci Svobode, Levice in SD odstaviti vrh RTVS. Je prvopodpisana in s tem tudi uradna predlagateljica novega zakona o RTVS, je tista, ki pojasnjuje spremembe v DZ in pred javnostjo. Preden je Šetinc Paškova kandidirala na Golobovi listi in bila izvoljena za poslanko, je bila zaposlena na nacionalki, tam pa jo po trditvah vodstva zavoda po koncu poslanskega mandata še čaka služba.

Ob tem se postavlja vprašanje, ali gre pri odločanju poslanke Šetinc Paškove za konflikt interesov. Na Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) so sicer v preteklosti zaradi velikega števila vprašanj, povezanih z nasprotjem interesov, že opozarjali in pojasnjevali, kdaj gre pri določanju ministrov in poslancev za nasprotje interesov. Več o tem si lahko preberete tukaj

Na KPK smo preverili, ali obstaja konflikt interesa pri angažmaju omenjene poslanke pri pisanju, predlaganju in sprejemanju omenjenega zakona. 

Odgovor Komisije za preprečevanje korupcije si v celoti lahko preberete spodaj: 

Komisija primera, na katerega se nanaša vaše vprašanje, ne obravnava, zato konkretne situacije brez natančne proučitve vseh relevantnih dejstev vnaprej ne more komentirati. Okoliščine, ki bi lahko kazale na nasprotje interesov, so namreč lahko najrazličnejše, zato jih je treba vedno preverjati z vidika konkretnega primera.

V splošnem pa lahko povemo, da so vsi funkcionarji, torej tudi poslanci, dolžni spoštovani določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), ki urejajo tudi preprečevanje nastanka nasprotja interesov. Tega ZIntPK opredeljuje kot okoliščine, v katerih zasebni interes uradne osebe (to so funkcionarji, uradniki na položaju in drugi javni uslužbenci, poslovodne osebe in člani organov upravljanja, vodenja in nadzora v subjektih javnega sektorja) vpliva ali ustvarja videz, da vpliva, na nepristransko in objektivno opravljanje njenih javnih nalog. Zasebni interes uradne osebe po ZIntPK med drugim pomeni premoženjsko ali nepremoženjsko korist zanjo, za njene družinske člane in za druge fizične ali pravne osebe, s katerimi uradna oseba ima ali je imela osebne, poslovne ali politične stike.

Nekdanje zaposlitve sicer lahko štejejo tudi za poslovni stik uradne osebe, vendar pa je presoja tega odvisna od okoliščin konkretnega primera in je zato nemogoče vnaprej kot problematične označiti vse takšne stike. Splošno velja, da če bi se glasovalo o zakonodajnem predlogu oziroma odločalo v drugem postopku, ki bi se nanašal na konkreten poslovni subjekt, s katerim bi bile podane pravice izključno temu subjektu, in bi pri uradnih osebah obstajale opisane zakonske okoliščine nasprotja interesov, bi se morale v skladu z določbami ZIntPK te v celoti izločiti iz postopka. Uradne osebe morajo vnaprej prepoznati okoliščine (videza) nasprotja interesov in dosledno upoštevati dolžnost izogibanja takšnim okoliščinam v skladu z ZIntPK. Institut dolžnega izogibanja nasprotju interesov oziroma omejevanje nasprotja interesov pri izvajanju javnih nalog  namreč predstavlja enega ključnih stebrov delovanja pravne države, zaupanja v demokratične institucije, transparentnosti, enakopravnosti in objektivnosti odločanja v javnih zadevah ter razpolaganja z javnimi sredstvi.
Robert Golob, Urška Klakočar Zupančič
Novice Pravniki svarijo: Golobovi z odstavljanjem vrha RTVS kršijo ustavno ureditev
Mojca Pašek Šetinc, Asta Vrečko
Novice Ker vrh RTVS ogroža državo, je Asta Vrečko povozila Mojco Šetinc Pašek
Uroš Urbanija
Novice Programski svet za direktorja nacionalne televizije podprl Uroša Urbanijo
Robert Golob
Mnenja Izredne razmere v Ljubljani