Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Torek,
6. 9. 2022,
17.26

Osveženo pred

1 leto, 10 mesecev

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,09

Natisni članek

poroštvo države HSE

Torek, 6. 9. 2022, 17.26

1 leto, 10 mesecev

Za HSE predvideno večje poroštvo za nakupe na energetskem trgu

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,09
HSE | Po prvi posodobitvi zakonskega predloga, ki jo je vlada potrdila v ponedeljek, je bilo predvideno, da je zgornja omejitev za vse tri stebre elektroenergetskega in plinskega sistema, torej Gen energijo, HSE in Geoplin, 400 milijonov evrov glavnic. | Foto Bor Slana

Po prvi posodobitvi zakonskega predloga, ki jo je vlada potrdila v ponedeljek, je bilo predvideno, da je zgornja omejitev za vse tri stebre elektroenergetskega in plinskega sistema, torej Gen energijo, HSE in Geoplin, 400 milijonov evrov glavnic.

Foto: Bor Slana

Vlada je drugič posodobila besedilo predloga zakona o poroštvu države za obveznosti družb Gen energija, HSE in Geoplin za izvedbo poslov na trgu elektrike oziroma za nakupe plina zunaj EU. Sprva poenoteno višino poroštva po posameznih skupinah upravičencev na največ 400 milijonov evrov glavnic je zdaj za HSE zvišala na 800 milijonov evrov.

Vlada je predlog zakona o državnem poroštvu za obveznosti družb GEN energija, Holding Slovenske elektrarne (HSE) in Geoplin iz posojil, najetih za zagotavljanje dodatnih likvidnosti in nakup dodatnih količin zemeljskega plina zunaj trga EU, pri čemer ne gre za plin iz Rusije, potrdila pretekli teden.

Namen zakonskega predloga, ki je del širšega zakonodajnega svežnja za naslovitev morebitne energetske krize v prihajajočih mesecih, je zagotoviti zanesljiv dostop upravičenim energetskim podjetjem do kratkoročnih likvidnostnih obratnih sredstev, ki jih potrebujejo za pokrivanje kratkoročnih ekstremnih likvidnostnih obremenitev.

ogrevanje, položnica, stroški
Novice Ljubljančane čakajo višje položnice za ogrevanje #video

Te obremenitve so povezane z zagotavljanjem denarnih kritij, ki so jih energetska podjetja zavezana zagotavljati klirinškim bankam v zvezi z borznimi posli za ščitenje cene njihovih portfeljev energentov, in posledično zagotavljanjem stabilnosti in zanesljivosti oskrbe končnih odjemalcev energentov v Sloveniji.

Po njem bo država dala poroštvo za 80 odstotkov obveznosti upravičenca iz posojil in iz jamstev za obveznosti iz danih garancij in drugih instrumentov za zavarovanje obveznosti, ki jih družbe potrebujejo za zagotavljanje likvidnosti za izvedbo poslov na trgu električne energije ali za nakup zemeljskega plina na trgih zunaj EU.

Po prvi posodobitvi zakonskega predloga, ki jo je vlada potrdila v ponedeljek, je bilo predvideno, da je zgornja omejitev za vse tri stebre elektroenergetskega in plinskega sistema, torej GEN energijo, HSE in Geoplin, 400 milijonov evrov glavnic.

Igor Masten
Novice Ekonomist Masten, kako naj to zimo poskrbim za svojo družino? #intervju

Določila je tudi, da za izvajanje tega zakona in vseh pravic ter obveznosti države, ki iz njega izhajajo, skrbi ministrstvo za finance, nadzor nad namensko porabo sredstev, za katera se daje poroštvo, pa izvajata ministrstvo za finance in ministrstvo za infrastrukturo.

Najnovejša sprememba pa po pojasnilih ministrstva za infrastrukturo opredeljuje, da se zgornja meja za HSE zvišuje s 400 na 800 milijonov evrov, dodaja se tudi določilo, da se v primeru HSE in družbe GEN energija kot organiziran trg šteje tudi trg emisijskih kuponov.

Obenem zakonski predlog zdaj določa, da družba, za katero država daje poroštvo po tem zakonu, od uveljavitve tega zakona do dokončne povrnitve prejetih sredstev ne sme izplačati dobička, izvesti nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev ter izvesti izplačila nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost vodstvu, ki bi se izplačala v letu 2022 oziroma za leto 2022.

HSE in GEN energija sta sicer tako ali tako 100-odstotno državni podjetji, Geoplin je v 74-odstotni lasti delno državnega Petrola, 25 odstotkov družbe pa neposredno obvladuje država.

Ne spreglejte