Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Sreda,
1. 1. 2014,
14.47

Osveženo pred

7 let

Termometer prikazuje, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Thermometer Blue 1

Natisni članek

Sreda, 1. 1. 2014, 14.47

7 let

Z novim letom prihaja tudi nepremičninski davek

Termometer prikazuje, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Thermometer Blue 1
Z današnjim dnem je v veljavi zakon o davku na nepremičnine, ki bo nadomestil dozdajšnje nepremičninske dajatve. Zajete so vse vrste nepremičnin, davčne stopnje pa so različne.

Davčna osnova je posplošena tržna vrednost v registru nepremičnin, davek bo za letos odmerjen na presečni datum 1. april.

Davek bo nadomestil davek od premoženja, nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, pristojbino za vzdrževanje gozdih cest in davek na nepremičnine večjih vrednosti. Davčni zavezanci bodo lastniki nepremičnin, lizingojemalci, neprofitni najemniki v denacionaliziranih stanovanjih ali imetniki osebne služnosti v primerih, ko je ta vpisana na celotni nepremičnini.

Stanovanjske nepremičnine obdavčene z 0,15 odstotka tržne vrednosti Stanovanjske nepremičnine, v katerih ima zavezanec stalno bivališče ali so oddane v odplačni najem, bodo obdavčene s stopnjo 0,15 odstotka, nerezidenčne nepremičnine pa s stopnjo 0,5 odstotka. Za nepremičnine, vredne več kot 500 tisoč evrov, bo za del nad to vrednostjo stopnja zvišana za 0,25 odstotne točke.

Za stanovanjske nepremičnine bo za leto 2014 davčna osnova 80 odstotkov posplošene tržne vrednosti, za leto 2015 90 odstotkov te vrednosti, nato pa 100 odstotkov vrednosti.

Davek na poslovne nepremičnine bistveno višji Za poslovne in industrijske nepremičnine in zemljišča za ta namen je stopnja davka 0,75 odstotka, za energetske objekte in zemljišča 0,4 odstotka, za stavbe za javno in drugo splošno rabo ter zemljišča za gradnjo stavb in druga zemljišča 0,5 odstotka.

Kmetijske stavbe bodo obdavčene s stopnjo 0,3 odstotka, kmetijska zemljišča s stopnjo 0,15 odstotka, gozdovi pa s stopnjo 0,07 odstotka.

Davka so med drugim oproščene nepremičnine za javno infrastrukturo, sakralni objekti, diplomatska predstavništva, nepremičnine humanitarnih organizacij.

Polovico nižji davek za prejemnike socialne pomoči Prejemniki socialne pomoči ali varstvenega dodatka bodo plačevali polovico nižji davek na stanovanjske nepremičnine, invalidi na invalidskih vozičkih pa 30 odstotkov nižji davek. Zavezanec, ki ne bi mogel plačati davka, lahko poda predlog za zavarovanje obveznosti z vknjižbo zastavne pravice.

Davek se bo polovično delil med državo in občinami. Izjema bodo prva tri leta, ko bo v celoti prihodek proračuna, občine pa bodo prejele enak znesek, kot so ga obračunale za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2012. Skupni priliv davka naj bi na letni ravni znašal okoli 400 milijonov evrov.

Zavezanci bodo do 1. februarja prejeli informativni izračun davka, davčna uprava pa bo na podlagi podatkov geodetske uprave na 1. april odločbe izdala do konca maja. V prihodnjih letih bo davek odmerjen glede na podatke v registru na 1. januar.

Ne spreglejte