Torek,
5. 12. 2023,
13.32

Osveženo pred

4 mesece, 2 tedna

Termometer prikazuje, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Thermometer Yellow 6,69

Natisni članek

Zavarovalnica Triglav

Torek, 5. 12. 2023, 13.32

4 mesece, 2 tedna

Skupina Triglav se utaplja v rdečih številkah. Bodo dvignili zavarovalne premije?

Termometer prikazuje, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Thermometer Yellow 6,69
Zavarovalnica Triglav | V Skupini Triglav, ki posluje v šestih državah, je bilo konec septembra zaposlenih 5.314 oseb, v Zavarovalnici Triglav kot obvladujoča družba Skupine pa 2.246 posameznikov. Na vprašanje, ali so zaradi poslovne izgube na vidiku tudi odpuščanja, nam na Triglavu niso odgovorili.  | Foto Nejc Lasič

V Skupini Triglav, ki posluje v šestih državah, je bilo konec septembra zaposlenih 5.314 oseb, v Zavarovalnici Triglav kot obvladujoča družba Skupine pa 2.246 posameznikov. Na vprašanje, ali so zaradi poslovne izgube na vidiku tudi odpuščanja, nam na Triglavu niso odgovorili. 

Foto: Nejc Lasič

Skupina Triglav se je znašla v rdečih številkah. V prvih devetih mesecih poslovanja so ustvarili 11,3 milijona evrov izgube, na kar so v največji meri vplivale avgustovske poplave in regulacije cen dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Kot so pojasnili na Triglavu, zaradi letošnjih naravnih ujm beležijo zgodovinsko visoke škode. Že od lanskega leta dvigujejo oziroma "prilagajajo zavarovalne podlage po različnih zavarovalnih segmentih, saj visoka inflacija in inflacijska pričakovanja močno vplivajo na gibanje njihovih stroškov in škod". Glede konkretnih dvigov zavarovalnih premij, po katerih smo spraševali, v največji slovenski zavarovalnici niso odgovorili. 

Konec novembra so bili objavljeni podatki o poslovanju Skupine Triglav, ki je v prvih devetih mesecih ustvarila 11,3 milijona evrov izgube. V enakem obdobju lani so imeli 27,6 milijona evrov čistega dobička. Obseg poslovanja Skupine je v omenjenem obdobju sicer porasel za 12 odstotkov na 1,4 milijarde evrov.

Skupina se je v rdečih številkah znašla zaradi enkratnih negativnih dejavnikov iz okolja, predvsem ekstremne množične škode, povezane z letošnjimi naravnimi ujmami, zaradi katerih, kot pojasnjujejo na Triglavu, beležijo zgodovinsko visoke škode. Na poslovni rezultat je vplivala še regulacija cen dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji, dodatno pa od lanskega leta čutijo inflacijske pritiske na stroške in škode. 

"Po trenutnih ocenah so nam v Sloveniji neurja s točo in vetrom ter avgustovska neurja s poplavo povzročila 166,3 milijona evrov bruto škod. Tudi večino preostalih trgov Skupine so prizadele tovrstne naravne ujme. Največ škode je bilo na Hrvaškem (4,4 milijona evrov) in v Srbiji (4,2 milijona evrov). Ocenjene množične škode iz pozavarovanja so znašale 9,1 milijona evrov," je pojasnil član uprave Zavarovalnice Triglav Uroš Ivanc

Izgubo beležijo na področju premoženjskih in zdravstvenih zavarovanj, medtem ko je poslovanje na področju življenjskih in pokojninskih zavarovanj ter na področju upravljanja premoženja doseglo dobre rezultate, so pojasnili na Triglavu. 

Leto 2022 je Skupina Triglav zaključila z 1,6 milijarde evrov prihodkov, čisti dobiček je znašal 110,2 milijona evrov. Za letošnje leto predvidevajo, da bo celoviti poslovni izid pred obdavčitvijo za okoli 80 odstotkov nižji od prvotno načrtovanega.

Na spodnjem grafu so prikazani celotni prihodki Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav. Med letoma 2018 in 2022 sta Skupina in Zavarovalnica beležili vztrajno rast prihodkov. 

Zavarovalne premije prilagajajo, učinki bodo vidni v prihodnjem letu

Preverili smo, ali so zaradi izgube dvignili zavarovalne premije, katere in za koliko oziroma ali jih morda nameravajo povišati v prihodnosti. Konkretnih odgovorov na naša vprašanja od Skupine Triglav nismo prejeli, so pa pojasnili, da z namenom zagotavljati najvišjo raven storitev pri izplačilu škod, zmanjšati tveganja in poskrbeti za celovito zaščito premoženja strank in njihovega poslovanja že od lanskega leta prilagajajo zavarovalne podlage po različnih zavarovalnih segmentih, saj visoka inflacija in inflacijska pričakovanja močno vplivajo na gibanje njihovih stroškov in škod.

"Prilagajanje zavarovalnih premij in premijskih stopenj je ukrep, ki se na prihodkovni strani vedno odraža z zamikom. Njegov učinek je delno viden v letošnjih prihodkih od zavarovalnih storitev, v celoti pa se bo odrazil šele na poslovanju v prihodnjem letu. Poleg tega smo se na obstoječe razmere odzvali tudi s številnimi ukrepi glede likvidacije škod in upravljanja ter racionalizacije stroškov poslovanja," so dodali na Triglavu. 

Leta 2024 si obetajo normalizacijo poslovanja. Načrtujejo dobiček pred davki med 100 in 120 milijoni evrov in povečanje celotnega obsega poslovanja na raven okoli 1,6 milijarde evrov. 

Izgubo beležijo v segmentih Premoženje in Zdravstvo, medtem ko je poslovanje v segmentu Življenje in Pokojnine ter v področju upravljanja premoženja doseglo dobre rezultate, so pojasnili v Skupini Triglav. | Foto: Bor Slana Izgubo beležijo v segmentih Premoženje in Zdravstvo, medtem ko je poslovanje v segmentu Življenje in Pokojnine ter v področju upravljanja premoženja doseglo dobre rezultate, so pojasnili v Skupini Triglav. Foto: Bor Slana

Koliko dolga ima Skupina Triglav?

Zanimalo nas je tudi, ali je Skupina Triglav zadolžena. Kot so pojasnili, zelo nizko. "Nivo odprtih obveznosti iz naslova prejetih posojil je nizek, pri čemer so vsa sestavni del rednega poslovanja. Na dan 30. 6. 2023 so znašale obveznosti iz najemov (15 milijonov evrov) in druge finančne obveznosti (2 milijona evrov) pod enim odstotkom virov sredstev."

Vrednost podrejenih obveznosti iz naslova izdane obveznice, ki se uvršča med dolgoročen vir financiranja in je del lastnih sredstev, je bila konec junija 51 milijonov evrov, so še dodali.

Zavarovalnica Triglav
Novice Skupina Triglav v prvih devetih mesecih ob obsežnih škodnih dogodkih z izgubo