Igor Masten

Igor Masten

Dr. Igor Masten je redni profesor na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Več informacij najdete na njegovi osebni spletni strani (http://www.econlab.si/igor.masten/Home.html).