Torek,
9. 4. 2024,
8.13

Osveženo pred

2 tedna, 1 dan

Vsebino omogoča Ngen

Natisni članek

Gremo na sonce Gremo na sonce Zeleni prehod Zeleni prehod električno omrežje omrežnina hranilnik električne energije sončna elektrarna Trajnost Energetika 2.0 Energetika 2.0 elektrika Ngen Star Ngen advertorial

Torek, 9. 4. 2024, 8.13

2 tedna, 1 dan

Končno: preprosta razlaga omrežninskega akta in pettarifnega sistema

Vsebino omogoča Ngen
elektrika daljnovod | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Novi omrežninski akt, ki začne veljati prvega julija, dviguje veliko prahu. A zakaj bo znesek na položnici za elektriko na koncu meseca višji? Ne bo se podražila elektrika, prav tako se ne bo podražila omrežnina, ta bo celo padla (cena na kWh prenešene energije (omrežnina) bo nižja). Se bo pa podražila obračunska moč (cena na kW moči), ki je del stroška za uporabo omrežja. Ob prekoračitvi dogovorjene obračunske moči pa je govora celo o penalih, ki bodo lahko pošteno zasolili končno ceno na položnici. Kakšne račune lahko pričakujemo po novem, kaj lahko storimo, da se izognemo visokim položnicam, penalom? Poiskali smo odgovore na najpogostejša vprašanja.

Kaj prinaša novi pettarifni omrežninski akt?

časovni bloki | Foto: Učinkovita raba omrežij Foto: Učinkovita raba omrežij

Bolj ko se bliža datum, ko bo pettarifni omrežninski akt začel veljati tudi v praksi, več je vprašanj, v poplavi informacij pa je težko izluščiti konkretne odgovore. Glavne spremembe, ki bodo začele veljati julija, so:

 • uvajata se zimska (med novembrom in februarjem) in poletna sezona (med marcem in oktobrom), pri čemer bo zimska dražja, poletna pa cenejša, saj se poleti lahko električna energija ustvarja tudi s pomočjo sončne energije, medtem ko je sonca pozimi manj;
 • dan bo razporejen na tri časovne bloke (skupno bo časovnih blokov celo 5, ki bodo razporejeni glede na sezono ter delavnike in dela proste dneve), pri čemer bo imel vsak časovni blok svojo tarifo;
 • obračun moči prehaja iz pavšalnega zaračunavanja glede na moč varovalk v konstantno merjenje pri čemer je osnova za obračun vsak 15 minutni obračunski interval;
 • razločevanje med dogovorjeno in preseženo obračunsko močjo.

Kdaj bo elektrika najdražja in kdaj bo cenejša?

Ključ pri izračunu nove cene omrežnine bosta tako novi obračunski sezoni ter razdelitev dneva na tri časovne bloke. Tarifne postavke omrežnine za obračunsko moč in energijo se bodo namreč razlikovale glede na posamezen časovni blok in tudi sezono.

časovni bloki | Foto: Učinkovita raba omrežij Foto: Učinkovita raba omrežij

Kot je razvidno iz spodnje tabele, ki smo jo vzeli s spletne strani URO – Učinkovita raba omrežij, bosta omrežnina in obračunska moč najdražja v časovnem bloku 1, ki pa se bo pojavil le v najvišji sezoni, medtem ko bosta najcenejša v časovnem bloku 5, ki bo veljal samo v času poletne sezone.

časovni bloki | Foto: Učinkovita raba omrežij Foto: Učinkovita raba omrežij

Kaj pomeni dogovorjena obračunska moč?

Glavna sprememba, ki jo prinaša nova zakonodaja, je obračunavanje dogovorjene/zakupljene in presežene obračunske moči. Z drugimi besedami: do zdaj smo obračunsko moč plačevali pavšalno glede na varovalke posameznega odjemnega mesta. Zdaj pa postajamo aktivni odjemalci električne energije. To pomeni, da lahko spremenimo svoj način porabe elektrike in si tako znižamo stroške ali pa se na to ne oziramo in plačujemo višje položnice.

PM - Priključna moč je najvišja dovoljena moč, ki je zakupljena v soglasju za priključitev vašega merilnega mesta oz. je to maksimalna moč odjema, ki nam jo zagotavlja omrežje in se meri v kW. (Koliko energije lahko hkrati dobimo iz omrežja.)

OM - Obračunska moč pa določa višino stroška, ki ga mesečno plačujemo za odjemno mesto oz. za priključek na distribucijsko omrežje in se meri v kW.

Omrežnina je strošek za uporabo distribucijskega omrežja in se meri v kWh.

Kaj dogovorjena obračunska moč pomeni v praksi? Glede na pretekle navade odjema električne energije so elektrooperaterji za vsako merilno mesto določili dogovorjeno obračunsko moč za vsakega izmed petih časovnih blokov. Z njo so nekateri operaterji že seznanili svoje uporabnike, in sicer kar na računih za električno energijo. Če na računih ne najdete dogovorjene moči porabe, jo lahko vedno preverite tudi v portalu Moj elektro.

elektrika | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Obračunska moč se bo občutno podražila

Za primer vzemimo gospodinjstvo A, ki za ogrevanje doma uporablja električno energijo (panele IR, toplotno črpalko …) in na leto porabi dobrih 7.000 kWh, ima varovalke 3 x 20 A in ima obračunsko moč 7 kW. Takšno gospodinjstvo trenutno na mesec za obračunsko moč plačuje 5,572 evra pavšala oziroma 66,864 evra na leto. Z nastopom novega omrežninskega akta pa bo takšno gospodinjstvo za isto obračunsko moč plačevalo 192,47 evra.

Izračun lahko na podlagi parametrov vašega gospodinjstva naredite tudi sami, in sicer na spletni strani plesko.si

Znižajte strošek obračunske moči s pametno povezavo SG Conncet.

Presežek dogovorjene obračunske moči ne bo poceni

Dogovorjena obračunska moč posameznega bloka, ki bo že sama po sebi po novem dražja, pa obenem pomeni tudi, da v posameznem časovnem bloku ne smete hkrati uporabiti toliko porabnikov električne energije, da bi v nekem trenutku, četudi kratkem, prekoračili to določeno mejo.

Če "zakupljeno" oz. dogovorjeno obračunsko moč prekoračimo se bo odjemalcu v posameznem časovnem bloku zaračunal dodatni strošek t.i. "penal" za koriščenje previsoke moči in sicer za vsako 15-minutno prekoračitev dogovorjene obračunske moči.

elektrika | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Na primer, če je vaša dogovorjena obračunska moč 7 kW, vi pa imate v nekem trenutku pozimi ob hkratni uporabi toplotne črpalke, indukcijske plošče, pralnega in sušilnega stroja ter sušilnika za lase porabo 10 kW, pomeni, da ste dogovorjeno obračunsko moč prekoračili za 3 kW, čeprav le za obdobje treh ur. To se bo na računu poznalo v obliki penala, ki bo višino vaše položnice lahko dvignil tudi za 50, 60 ali celo 70 evrov.

Po nekaterih ocenah bi lahko gospodinjstvo, ki ne bo pozorno na svojo porabo, na letni ravni prejelo med 800 in 900 evri penalov za prekoračitve dogovorjene omrežninske moči. 

Izognite se presežkom dogovorjene omrežninske moči s pametnim števcem pametne povezave SG Conncet.

Dogovorjeno obračunsko moč lahko tudi spremenite

Odjemalec lahko vnaprej določeno dogovorjeno obračunsko moč posameznih obračunskih blokov kadarkoli spremeni glede na svojo pričakovano porabo, lahko jo torej poviša ali zniža. A pozor, cena dogovorjene obračunske moči na letni ravni bo z novo zakonodajo dražja, ob čemer pa bo cena premo sorazmerno rasla z višino dogovorjene obračunske moči, za katero se boste odločili. Letna cena dogovorjene obračunske moči po posameznih časovnih blokih bo na primer za obračunsko moč 10 kW občutno dražja kot za 7 kW.

ngen | Foto: Matic Lipar, Lipardesign Foto: Matic Lipar, Lipardesign

Za lažjo predstavo vzemimo ponovno primer našega gospodinjstva A, ki se ogreva na električno energijo. V želji, da ne bi prekoračili dogovorjene obračunske moči ter si nakopali dragih penalov, so se odločili, da dogovorjeno obračunsko moč dvignejo s 7 kW na 10 kW. Kaj to pomeni z vidika stroška za obračunsko moč? Ta se z letnega zneska 192,47 evra dvigne na 274,96 evra.

Če pa se poraba tega gospodinjstva še dodatno poveča zaradi nakupa novega električnega vozila in morajo dogovorjeno obračunsko moč povišati na 13,8 kW, pa bo letni strošek obračunske moči poskočil že na 379,45 evra.

Ne spreminjajte dogovorjene obračunske moči že zdaj

Z julijem se, vezano na novi omrežninski akt, začenja dveletno prehodno obdobje, v katerem elektrodistributerji še ne bodo obračunavali penalov za presežke. To bo uporabnikom omogočilo, da bodo na elektropoložnicah v prihodnjih letih le spremljali svojo porabo. V primeru prekoračitev jih bo operater s temi le seznanil, medtem ko jih ne bo obračunal.

V aplikaciji Smart Grid Connect lahko natančno spremljate vaš profil odjema električne energije. | Foto: Ngen V aplikaciji Smart Grid Connect lahko natančno spremljate vaš profil odjema električne energije. Foto: Ngen To pa ne bo veljalo za vse, ki bodo že zdaj spreminjali svojo dogovorjeno obračunsko moč, torej jo bodisi povišali bodisi znižali. Zanje se bodo ob prekoračitvah penali že obračunavali. Zato ta trenutek svojo dogovorjeno obračunsko moč raje pustite nespremenjeno in spremljajte morebitne prekoračitve.

Kako boste vedeli, kdaj in s čim ste prekoračili dogovorjeno obračunsko moč?

Ko boste na svojih položnicah videli opozorilo, da ste v posameznem mesecu prekoračili določeno obračunsko moč, boste ob tem lahko prebrali le, v katerem bloku ali več njih je bila dogovorjena obračunska moč presežena. Žal pa ne boste vedeli, s čim ste jo prekoračili.

To vam lahko rakzrije pametni števec Smart meter, ki je del pametne povezave Smart Grid Connect podjetja Ngen.

Pametni števec prinaša prednosti prihodnosti

ngen | Foto: Matic Lipar, Lipardesign Foto: Matic Lipar, Lipardesign

Pametna povezava SG Connect v kombinaciji s hranilnikom električne energije NGEN Star pa ima za uporabnike tudi številne druge prednosti, saj samodejno uravnava porabo in tako zagotavlja, da ne prekoračite določene obračunske moči, s čimer se uporabnik zaščiti pred dodatnimi stroški na račun penalov. Pametna povezava SG Connect vam omogoča:

 • spremljanje porabe električne energije v realnem času,
 • nadzorovanje morebitnih lastnih energetskih virov,
 • optimizacijo stroškov,
 • dostop do energetskega trga,
 • sodelovanje v virtualnih energetskih skupnostih in
 • prejemanje prilagojenih obvestil prek aplikacije.

Več o pametni povezavi SG Connect si lahko preberete tudi v tem članku:

ngen
Trendi Slovenski produkt, ki rešuje zagato podražitve elektrike

Uporabnik pametne povezave SG Connect ima tudi dodatne ugodnosti, še posebej če je ob tem tudi uporabnik drugih storitev podjetja Ngen, kjer med drugim zagotavljajo sončne elektrarne in baterijske hranilnike, obenem pa so lahko tudi vaš zanesljiv in izjemno ugoden dobavitelj električne energije.

ngen | Foto: Matic Lipar, Lipardesign Foto: Matic Lipar, Lipardesign

Če ima odjemalec na pametno povezavo SG Connect priklopljeno toplotno črpalko in je hkrati tudi odjemalec električne energije pri podjetju Ngen, sistem samodejno aktivira toplotno črpalko v času, ko je na trgu višek energije. To pomeni, da se ta poraba ne bo štela v obračunsko moč. Odjemalec za to porabo celo ne bo plačal omrežnine.

Odjemalci elektrike pri podjetju Ngen in lastniki pametne povezave SG Connect so tako resnično aktivni odjemalci električne energije, pri čemer sistem samodejno poskrbi za prilagajanje, medtem ko se lahko vi posvetite drugim obveznostim in uživate v prihrankih.  

Samozadostni s hranilnikom sončne energije

S postavitvijo sončnih celic in hranilnika električne energije boste še lažje ohranili nadzor nad svojimi energetskimi potrebami. Čeprav nakup dodatne opreme za samooskrbo, kot sta hranilnik in sončna elektrarna, ni pogoj, da postanete uporabnik pametne povezave z energetskim omrežjem, kombinacija pametne povezave SG Connect in hranilnika električne energije uporabnikom zagotavlja še dodatno izjemno priložnost za zmanjšanje stroškov, povezanih z omrežnino in obračunsko močjo.

ngen | Foto: Bojan Puhek Foto: Bojan Puhek

Sončne celice vam omogočajo, da izkoristite obnovljive vire energije in zmanjšate odvisnost od tradicionalnih virov. Hranilniki energije omogočajo shranjevanje presežkov energije, ki se lahko kasneje uporabijo v času večjega povpraševanja ali ko proizvodnja obnovljivih virov ni zadostna. S pametnimi števci lahko uporabniki optimizirajo uporabo svojih hranilnikov, tako da shranijo energijo, ko je poceni, in jo porabijo, ko so cene višje.

Uporaba hranilnika in pametne povezave SG Connect bo tako preprečila prekoračitve in z njimi povezana višja plačila obračunske moči, hkrati pa boste z njim tudi lahko zmanjšali določeno obračunsko moč in zanjo na letni ravni plačevali nižji znesek.

Če ponovno pogledamo primer našega že zgoraj obravnavanega gospodinjstva A, ki za ogrevanje porablja električno energijo, bo zaradi nižje obračunske moči letni znesek za obračunsko moč namesto 274,96 evra lahko znašal le 188,84 evra.  

 

Kontaktirajte Ngen:

Telefon: +386(0) 4581 20 20

E-naslov: info@ngen.si

NGEN, d. o. o., Moste 101, 4274 Žirovnica, Slovenija

ngen | Foto: Bojan Puhek Foto: Bojan Puhek

Pomembne povezave:

NGEN GROUP

NGEN SG CONNECT

NGEN STAR HIBRIDNI SISTEM

Aplikacija SG Connect je dostopna v IOS in Android verziji. 

 • Uporabniki iOS si jo naložite tukaj.
 • Uporabniki Androida si jo naložite tukaj.