Torek,
11. 6. 2024,
13.44

Osveženo pred

1 mesec, 1 teden

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,99
kanal C0 Andrej Vizjak

Natisni članek

Torek, 11. 6. 2024, 13.44

1 mesec, 1 teden

Nekdanji okoljski minister opozoril na nepravilnosti pri projektu kanala C0

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,99
Andrej Vizjak. | "Menim, da je bilo to malo prirejeno in izsiljeno, da sta bili občini Medvode in Vodice na nek način odvisni, zdaj pa bosta očistili svojo odpadno vodo na centralni čistilni napravi Ljubljana," je dejal Vizjak. | Foto STA

"Menim, da je bilo to malo prirejeno in izsiljeno, da sta bili občini Medvode in Vodice na nek način odvisni, zdaj pa bosta očistili svojo odpadno vodo na centralni čistilni napravi Ljubljana," je dejal Vizjak.

Foto: STA

Nekdanji okoljski minister Andrej Vizjak je pred preiskovalno komisijo DZ opozoril na nepravilnosti, ki spremljajo projekt kanala C0 v Ljubljani. Prepričan je, da bi bila nujna presoja vplivov, drobljenje projekta pa izrecno prepovedujejo evropske direktive. Izpostavil je, da so upoštevali predvsem ekonomska, ne pa tudi okoljska merila.

"Gre za en tipičen projekt, ki je bil izsiljen in pravzaprav lahko vodi v okoljsko katastrofo," je dejal Vizjak, ki je ministrstvo za okolje in prostor vodil med letoma 2020 in 2022 v času tretje vlade Janeza Janše.

"Podlaga za pridobitev evropskih sredstev je bila študija iz leta 2016" 

Spomnil je, da je kanal C0 del širšega projekta urejanja odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljansko polje, v katerega sta vključeni tudi občini Medvode in Vodice, za projekt pa je Slovenija prejela tudi evropska sredstva. Podlaga za pridobitev evropskih sredstev je bila po Vizjakovih pojasnilih študija iz leta 2016, v kateri so analizirali več različic, ne samo tiste, ki vključuje kanal C0.

"Zanimivo, da so na koncu izbrali različico, imenovano centralizirano čiščenje, naložbeno gledano najdražjo. Druge so bile investicijsko gledano vse cenejše, pri čemer govorimo o razponu približno deset milijonov evrov," je poudaril.

Različica s kanalom C0 je bila po njegovih pojasnilih ekonomsko najbolj sprejemljiva, ker gre samo za eno čistilno napravo, to je centralno čistilno napravo Ljubljana, ni pa treba vzdrževati oziroma upravljati drugih čistilnih naprav, ki so jih predvidevale ostale različice. Te so vsebovale načrte za gradnjo čistilnih naprav bližje kanalizacijskim sistemom oziroma virom onesnaževanja, so pa bile zaradi upravljanja in vzdrževanja prepoznane kot ekonomsko manj ugodne.

"Menim, da je bilo to malo prirejeno in izsiljeno, da sta bili občini Medvode in Vodice na nek način odvisni, zdaj pa bosta očistili svojo odpadno vodo na centralni čistilni napravi Ljubljana," je dejal Vizjak.

Vizjak: Merila za izbor različice so bila samo ekonomska 

Merila za izbor različice so bila po njegovih besedah samo ekonomska. "Ni bilo nobenih okoljskih kriterijev in to je zelo slabo. Ne govorim na pamet, kar zdaj tukaj govorim, to je pokazala notranja revizija, ki je bila opravljena na mojo zahtevo leta 2021," je dejal. Kot takratnemu okoljskemu ministru se mu najpomembnejša kršitev tako zdi, da pri projektu okoljskih vidikov sploh niso upoštevali, niti jih presodili.

"Veliko se je takrat tudi naredilo na tem, da so projekt razbili na celo kopico podprojektov, kar je v nasprotju z evropsko in tudi slovensko zakonodajo," je opozoril. Prepovedano je namreč projekte razbijati na manjše, zato da niso kot celota deležni presoje vplivov na okolje oziroma kumulativnih vplivov celotnega projekta. To izrecno prepovedujejo direktive evropske komisije," je bil jasen.

Začuden je tudi nad ravnanjem agencije za okolje (Arso) in Zavoda za varstvo narave. Ocenjuje, da je Arso nasedel argumentom, da presoja vplivov na okolje ni potrebna, kar je zanj nepojmljivo, kajti je v drugih primerih ravnal bistveno bolj rigorozno.

Med drugim je poudaril tudi, da gre kanal C0 skozi območje Nature 2000, pri čemer zakon izrecno določa, da je za projekte, ki gredo skozi varovana območja Nature 2000, potrebna presoja vplivov na okolje. "Mislim, da bi bilo treba vprašati tudi odgovorne na Zavodu za varstvo narave, ki pri številnih projektih, ki so bistveno manj problematični z vidika narave, dlakocepijo, da glava boli, tu so pa zadevo odobrili, ne da bi se s tem resno ukvarjali," je dejal.

Aleš Hojs
Novice Hojs pred komisijo DZ zanikal sodelovanje pri načrtovanju trase kanala C0
Kanal C0
Novice Predstavniki stroke o nedopustnosti kanala C0
Kanal C0
Novice Jazbinšek pred komisijo DZ o kanalu C0: To je okoljski kriminal
Kleče kanal c0
Novice Preiskovalna komisija DZ glede kanala C0 Jankovićevi sodelavki očita krivo pričanje #video