Neža Mrevlje

Četrtek,
27. 11. 2014,
13.39

Osveženo pred

8 let, 2 meseca

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1

Natisni članek

Četrtek, 27. 11. 2014, 13.39

8 let, 2 meseca

"Kurci šmurci so izgubili seksualni pomen"

Neža Mrevlje

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1
Nevtralnega govora o seksualnosti ni, pravi Kaja Dolar, urednica tiskane različice spletnega slovarja Razvezani jezik. Izšel je na temo spola in seksualnosti ter izpričuje jezikovno ustvarjalnost.

"Govor o seksualnosti je nerodna zadeva. Je pravzaprav zadrega, v kateri se lahko znajdemo vsi," je v uvodniku k tiskani različici izbranih izrazov iz spletnega slovarja žive slovenščine Razvezani jezik, ki v okviru Društva za domače raziskave nastaja že deset let, zapisala urednica novoizdane tematske številke, lingvistka Kaja Dolar. Druga tiskana različica izbora iz spletnega slovarja z naslovom XXXY (prva s predstavitvijo najboljših gesel je izšla leta 2007), ki ga pišejo uporabniki sami, je usmerjena na spol in seksualnost. Zahvala za idejo gre Evi Bahovec, filozofinji in psihoanalitičarki, eni najvidnejših teoretičark za področje spola pri nas, med drugim tudi mami urednice tematske izdaje Razvezanega jezika.

Govor o seksualnosti ni le živ, temveč inovativno jezikovno področje V spletnem slovarju Razvezani jezik je že 4.400 člankov, od teh je skoraj tisoč takšnih, ki se na različne načine nanašajo na temo spola ali seksualnosti. Naj gre za različne značajske oznake, fizične lastnosti moških in žensk, diskurzivne rabe, torej kako govorijo eni in kako drugi, ali množico izrazov, ki se nanašajo na seksualnost, na spolno usmerjenost, organe in prakse.

Jezikovna živost ni edini razlog, da je na to temo nastala tiskana različica skupnostnega slovarja, poudarja Kaja Dolar, temveč to, da gre za izjemno lingvistično kreativno področje, za kar pa je Razvezani jezik še posebej dragocen zbirnik.

Alternativa govoru o spolnosti je metaforično-humorni način V zvezi z govorom o seksualnosti lahko zasledimo tri načine, strne Kaja Dolar. Medicinski z vso znanstveno doslednostjo in natančnostjo ter z distance opisuje spolne organe in prakse. Drugi način govora o spolnosti je vulgaren, ki je lahko že na meji obscenega ali pa to mejo prestopa. Imamo pa tudi naivni, otroški govor, ki lahko rešuje tudi nelagodje v govoru odraslih.

Nabor člankov o spolnosti v spletnem slovarju kaže alternativno sliko navedenim določujočim načinom in je na neki način tako še najbolj nevtralen, pravi urednica tematske številke Razvezanega jezika. Gre za posreden način, metaforični govor, ki je največkrat prepleten z obilico humorja. Pri tem je tudi v tem načinu mogoče videti, da je govor o spolnosti še posebej problematičen.

Izrazi, ki so prvotni seksualni pomen izgubili V knjigi, ki jo je ilustrirala Anna Ehrlemark in oblikoval Ajdin Bašić, je izbranih 450 izrazov, ki se nanašajo na moške, ženske, spol in seksualnost v najširšem pomenu besede. Od razlage samostalnikov, neposredno vezanih na spolnost, metaforičnih izrazov, ki v določenem kontekstu pridobijo seksualni pomen, do tistih, ki so v osnovi sicer spolni izrazi, na primer kurci šmurci*, a so ta pomen izgubili.

Soustanoviteljica Društva za domače raziskave in vodja projekta Razvezani jezik Alenka Pirman opozarja, da je Kaja Dolar z izborom izrazov naredila pomembno delo, saj je tehtno izbrala izraze tako, da izdaja pri tem ni zdrsnila v populizem. Pri urednikovanju so bili še nekateri drugi kriteriji, in sicer da pri izrazih ni podvajanja s prvo knjigo in da ni sovražnega govora.

Obstaja močna potreba po skupnostnem prispevku pri popisovanju izrazov "Močen odziv na projekt Razvezanega jezika, spletnega slovarja, ki je nastal iz ljubiteljskega veselja in ga je omogočila tehnologija, je bil na neki način presenečenje. Predvsem kaže na potrebo, da bi ljudje radi k temu prispevali, da je slovaropisje v Sloveniji zaklenjeno v slonokoščenem stolpu in da ljudje nimajo besede pri oblikovanju izraznih korpusov. To kaže na to, da je razkorak med govorjenim, tem, kar je v slovarjih, in knjižnostjo, ki se je moraš priučiti, preprosto prevelik," meni Alenka Pirman.

Nastajanje Razvezanega jezika so v društvu podnaslovili kot slovar žive slovenščine, kjer pa niso zbrani le slengovski izrazi ali neologizmi, temveč je veliko tudi arhaičnih in narečnih zapisov, ki živijo v določeni in omejeni skupnosti ali so celo obujeni.

Prav odprtost spletnega slovarja je lahko zlata jama za jezikovno, pa tudi kulturno in družbeno preučevanje govora, se strinjata sogovornici.

Razvezanega jezika ne morejo ignorirati niti najbolj zagrizeni jezikoslovci Skupnostne spletne slovarju pišemo vsi, ne le jezikoslovci in leksikografi, delujejo pa po enakem načelu kot Wikipedija, še pojasnjuje Kaja Dolar. Za angleščino je najbolj znan Urban Dictionary, ki ima približno sedem milijonov člankov, obstaja pa že 15 let. Razvezani jezik prav tako deluje po tem načelu in je primerljiv s tujimi skupnostnimi slovarji ali pa jih po velikosti celo presega. Je izjemno kakovosten, gre za slovensko posebnost, ki živi že deset let, še pravi lingvistka.

Dodaja: "Baze Razvezanega jezika pa danes tako ne morejo več ignorirati niti najbolj zagrizeni in konservativni lingvisti, ker je postal zelo pomemben projekt. Dobil je tudi finančno podporo komisije za slovenski jezik, kar je pomemben uspeh. Razvezani jezik je tudi del nacionalnega korpusa Nova beseda."