SiolNET. Sportal Naj planinska koča
0,01

termometer

 • Messenger
 • Messenger
Akcija Naj planinskaa koča 2021

Pravila in pogoji sodelovanja v glasovanju za Naj planinsko kočo 2021

0,01

termometer

TSmedia, d. o. o., Stegne 19, 1000 Ljubljana, Planinska zveza Slovenije (PZS), Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizatorja) ter P Automobil Import d.o.o., Barjanska cesta 54, 1000 Ljubljana (v nadaljevnaju soorganizatorja) z namenom promocije planinarjenja organizirajo glasovanje za Naj planinska koča 2021 (v nadaljevanju: glasovanje ali nagradno glasovanje). S temi pravili določijo pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

2. Trajanje glasovanja

Sodelujoči lahko v glasovanju sodelujejo v obdobju od 24. 5. 2021 do vključno 3. 9. 2021, pri čemer bo prvi krog izbora potekal od 24. 5. 2021 do 26. 7. 2021, drugi krog pa od 27. 7. 2021 do 3. 9. 2021. Glasovanje se konča z glavnim glasovanjem. Glasovanje poteka na spletni strani glasovanja http://siol.net/sportal/naj-planinska-koca (v nadaljevanju: spletna stran glasovanja).

3. Namen glasovanja

Namen glasovanja je izvajanje trženjskega komuniciranja organizatorjev in soorganizatorja ter promocija planinarjenja. Hkrati je namen tudi izvajanje trženjskega komuniciranja organizatorjev ter soorganizatorja, promocija blagovne znamke Siol.net.

4. Pogoji sodelovanja v glasovanju

V glasovanju lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe (v nadaljevanju: udeleženci), ki so državljani Republike Slovenije oziroma družbe vpisane v sodni register v Sloveniji in ki lahko dostopajo do spletnega naslova https://siol.net/ ter se prijavijo za sodelovanje v glasovanju.

Osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi glasovanju, in zaposleni pri katerem od organizatorjev, soorganizatorju ali/in njihovi družinski člani lahko sodelujejo v glasovanju, vendar ne morejo biti izžrebani.

S sodelovanjem v tem glasovanju se udeleženec strinja, da je seznanjen s temi pravili glasovanja in jih sprejema ter soglaša, da se njegovi osebni podatki uporabljajo za namen izvedbe nagradnega glasovanja ter objavo imena in priimka na spletni strani organizatorja TSmedia v primeru, da je izžreban, kot tudi za druge namene, opredeljene v teh pravilih.

Z oddajo veljavne in v celoti izpolnjene glasovanice udeleženci postanejo sodelujoči in se jih vključi v žreb za nagrade.

Fizične osebe, mlajše od 18 let, lahko v glasovanju sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih zastopnikov.

V glasovanju se upoštevajo le veljavne, pravilno izpolnjene in oddane glasovnice ter udeleženci, ki se strinjajo s pravili in pogoji glasovanja.

5. Potegovanje za nagrade in izvedba glasovanja

Sodelujopči lahko sodeluje v glasovanju in se poteguje za nagarde tako, da na spletni strani glasovanja https://siol.net/:

 • izpolni glasovalnico s svojimi osebnimi podatki (elektronski naslov, ime, priimek, označi spol),
 • med predlaganimi kočami izbere najljubšo (eno) visokogorsko planinsko kočo in/ali najljubšo (eno) planinsko kočo ter
 • se strinja s pravili sodelovanja v nagradni igri.

Sodelujoči lahko ob tem poda tudi soglasje, da mu družba TSmedia, d.o.o, Stegne 19, 1000 Ljubljana na njegov e-poštni naslov pošilja e-sporočila za namen neposrednega trženja TSmedia in ali njenih poslovnih partnerjev. Ravno tako sodelujoči lahko poda soglasje, da mu Planinska zveza Slovenije ali P Automobil Import, na njegov elektronski naslov pošilja e-sporočila za namen neposrednega trženja.

V prvem krogu udeleženci izbirajo:

 • naj planinsko kočo med 127 različnimi planinskimi kočami ter
 • naj visokogorsko planinsko kočo med 28 visokogorskimi planinskimi kočami.

V drugem krogu pa udeleženci lahko glasujejo za:

 • naj planinsko kočo, pri čemer se lahko izbira med 5 kočami iz te kategorije, ki so v prvem krogu prejele največ glasov ter
 • naj visokogorsko planinsko kočo, pri čemer se lahko izbira med 5 kočami iz te kategorije, ki so v prvem krogu prejele največ glasov.

Številka koč za glasovanje v drugem krogu se lahko tudi spremeni.

Vsak sodelujoči lahko iz enega brskalnika odda 1 glas v 24 urah. V kolikor bosta organizatorja ugotovila zlorabe pri glasovanju, bosta sodelujočega, ki je glasovanje zlorabil, izključila iz možnosti za pridobitev nagrad.

Razglasitev zmagovalne planinske koče

Ob koncu glasovanja bo planinski koči (1 planinsko koča in 1 visokogorsko kočo), ki bosta prejeli največ glasov s strani uporabnikov, pred razglasitvijo preverila in potrdila tričlanska strokovna komisija. Strokovna komisija je sestavljena iz treh predstavnikov, pri čemer sta dva predstavnika imenovana s strani PZS in en predstavnik s strani TSmedia, d.o.o. Strokovna komisija bo identificirala planinski koči (1 planinsko kočo in 1 visokogorsko kočo), ki pri glasovanju uporabnikov prejeli največ glasov in nato preverila ustreznost osnovnih kriterijev delovanja posamezne planinska koče. Kriteriji ustreznega delovanja vključujejo: poslovanje planinske koče in njenega najemnika, sodelovanje z matičnim planinskim društvom, sodelovanje z drugimi planinskimi kočami in društvi. Strokovna komisija bo v primeru neizpolnjevanja osnovnih kriterijev delovanja, podala veto na končni izbor. To pomeni, da posamezna planinska koča, ki ne bo izpolnjevala zgoraj navedenih kriterijev, ne bo razglašena kot zmagovalka, pač pa bo namesto nje izbrana naslednja koča, ki bo prejela največ glasov s strani uporabnikov in hkrati izpolnjevala zgoraj naštete kriterije.

6. Žrebanje nagrajencev

Za izvedbo glasovanja in nadzor nad njegovim potekom ter za žrebanje nagrajencev skrbi komisija treh članov, ki so predstavniki organizatorjev.

Nagrade se podelijo z žrebanjem iz e-bobna za žreb. Pogoj za osvojitev nagrade je, da komisija do trenutka žreba ni odkrila, da je izžrebani sodelujoči kršil pravila.

Žrebanje nagrajencev bo potekalo na naslovu organizatorja TSmedia (Stegne 19, 1000 Ljubljana) in pod nadzorom komisije in sicer v obdobjih:

Tedenska žrebanja prvega kroga: 1. 6. 2021, 8. 6. 2021, 15. 6. 2021, 22. 6. 2021, 29. 6. 2021, 6. 7. 2021, 13. 7. 2021, 20. 7. 2021 in 27. 7. 2021.

Tedenska žrebanja drugega kroga: 3. 8. 2021, 10. 8. 2021, 17. 8. 2021, 24. 8. 2021,  31. 8. 2021, 6. 9. 2021.

Žrebanje potekajo ob torkih ob 10. uri na naslovu Stegne 19, 1000 Ljubljana.

Glavno žrebanje: 6. 9. 2021 ob 10.00.

Komisija bo izmed vseh veljavno izpolnjenih prijavnic v prvem krogu izžrebala vsak torek 3 nagrajence, skupaj 27 nagrajencev.

V drugem krogu bo komisija izmed vseh veljavno izpolnjenih prijavnic izžrebala vsak torek 3 nagrajence, skupaj 18 nagrajencev.

6. 9. 2021 bo komisija izmed vseh sodelujočih v prvem in drugem krogu izžrebala še 1 glavno nagrado.

Skupaj bo v izboru podeljenih 46 nagrad. Če se nagrajenci s pogoji in pravili sodelovanja v izboru ne strinjajo, se lahko nagrada podeli drugemu naknadno izžrebanemu izžrebancu.

Žrebanje ne bo javno.

Žrebanje nagrajencev iz e-bobna za žreb bo iz celotne baze sodelujočih naključno izvedel računalniški sistem. Število sodelovanj posameznega uporabnika ne vpliva na končni žreb. O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu, uri in kraju žrebanja, navzočih osebah, poteku žrebanja, izžrebanih nagrajencih ter uri konca žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Žrebanje je dokončno.

Zapisnik bo pripravil predsednik komisije, podpisati pa ga morajo vsi člani komisije. Zapisnik se bo hranil na naslovu organizatorja v zakonsko predpisanem roku.

Ena oseba lahko glasuje večkrat, vendar lahko skupaj v prvem in drugem krogu glasovanja prejme le eno nagrado in je lahko izžrebana samo enkrat ne glede na število oddanih glasovnic. Vsi, ki so glasovali gredo v boben za glavni žreb.

7. Pristojnosti komisije

Komisija v sestavi predstavnikov organizatorjev je določena skladno z dogovorom med organizatorji glasovanja, ki tudi določijo predsednika komisije.

Komisija ima naslednje pristojnosti in naloge:

 • nadzor poteka glasovanja in žrebanje nagrajencev v skladu s temi pravili,
 • ukrepanje v primeru suma, da je sodelujoči deloval v nasprotju s temi pravili ali kakorkoli drugače ravnal v nasprotju s temi pravili.

Če komisija določenega sodelujočega sumi nespoštovanja teh pravil, mu mora dati možnost zagovora, v katerem pojasni, da je ravnal v skladu s temi pravili. Sodelujoči mora v tem primeru v petih dneh od poslanega obvestila (po e-pošti) o sumu nespoštovanja teh pravil komisiji to nesporno dokazati na način, ki ga določi komisija. Če sodelujoči tega ne dokaže na način, ki ga je predpisala komisija, oziroma se ne odzove na poziv komisije, ga ima komisija pravico izključiti.

Komisija ima pravico, da od sodelujočega zahteva, da resničnost svojih trditev dokaže na naslovu organizatorja, kjer se je izvajalo žrebanje, in to na način, ki ga določi komisija, in v roku, ki ga določi komisija. Če sodelujoči ne ravna skladno z zahtevo komisije, ga ima komisija pravico izključiti.

Vsa komunikacija s sodelujočimi se izvaja prek e-poštnega naslova, s katerim se je sodelujoči vpisal v glasovanje.

Odločitve komisije glede izključitve posameznega sodelujočega so dokončne in nepreklicne ter brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočega. O ravnanju in odločitvah komisije se sestavi zapisnik.

Odločitev komisije o vseh vprašanjih v zvezi s tem glasovanjem in s povezanimi pravili je dokončna, velja za vse udeležence in nanjo ni mogoča pritožba.

8. Seznam nagrad

Ob zaključku nagradne igre bo komisija izžrebala nagrajence, ki bodo prejeli naslednje nagrade:

V prvem krogu:

 • 9-krat pohodna torbica za okoli pasu,
 • 9-krat vodni meh za v nahrbtnik (2 l),
 • 9-krat čelna svetilka.

V drugem krogu:

 • 6-krat pohodna torbica za okoli pasu,
 • 6-krat vodni meh za v nahrbtnik (2 l),
 • 6-krat čelna svetilka.

Vsi sodelujoči v prvem in drugem krogu bodo sodelovali tudi v žrebanju za glavno nagrado.

Glavna nagrada:

 • pohodniški nahrbtnik Deuter Speed lite 32

Komisija bo izmed vseh veljavno izpolnjenih prijavnic izžrebala skupaj 46 nagrajencev.

9. Objava nagrajencev

Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na spletni strani glasovanja, za kar od organizatorjev ne bodo zahtevali nikakršnega plačila ali odškodnine.

Vsi nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani nagradne igre in na spletni strani https://siol.net/ najpozneje v osmih dneh po končanem žrebanju nagrajencev.

10. Splošno o nagradah in nagrajencih ter podelitvi nagrade

Komisija bo preverila, ali so nagrajenci sodelovali v skladu s temi pravili. Če je nagrajenec izključen, se nagrado podeli naslednjemu sodelujočemu, ki bo naknadno izžreban in upravičen do nje.

Nagrade ni mogoče zamenjati za katero drugo nagrado, drugo blago ali drugo storitev.

Organizatorja imata pravico zahtevati, da nagrajenec v roku treh delovnih dni na zahtevan način izkaže svojo identiteto. Če nagrajenec tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.

Nagrajencem bo nagrade podelil soorganizator P Automobil Import. O načinu in kraju ter času prevzema nagrad bosta nagrajence organizator TSmedia ali soorganizator obvestila prek e-pošte najpozneje v osmih dneh po koncu žrebanja nagrajencev. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prevzemu nagrade ne bo odzval (npr. posredoval zahtevanih podatkov v pisni obliki, prek e-pošte) v roku 3 dni, bo izgubil pravico do nagrade, nagrada pa bo zapadla oz. se podelila naslednjemu izžrebancu.

Soorganizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov ali se ugotovi, da je sodelujoči v glasovanju sodeloval v nasprotju s pravili glasovanja.

11. Davčne obveznosti

Sodelujoči so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Akontacijo dohodnine za nagrado, katere vrednost presega 42 EUR z DDV bo odvedel soorganizator nagradne igre.

Glavni nagrajenec mora za prevzem nagrade soorganizatorju predložiti osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list) in davčno številko ter navesti davčni urad. Predložitev navedenih podatkov je pogoj za prevzem vsake nagrade, katere vrednost presega 42 EUR z DDV. Če nagrajenec soorganizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od soorganizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Soorganizator je v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani predpisani osebni podatki) prost vseh obveznosti do nagrajenca, ki izhajajo iz teh pravil. Če nagrajenec v 30 dneh po žrebanju ne prevzame nagrade, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, denarno izplačilo nagrade ni mogoče, niti je ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

Če je nagrajenec oseba mladoletna mlajša, morajo starši oziroma zakoniti zastopniki pisno odobriti prevzem nagrade.

Organizatorja in soorganizator nagradne igre si pridržujejo pravico, da ne podelijo nagrade, če:

 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
 • se ugotovi, da je udeleženec v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oziroma žrebanja.

12. Druge določbe

Organizatorja in soorganizator ne odgovarjajo za nepopolno sodelovanje v glasovanju ali za sodelovanje v glasovanju z napačnimi podatki.

Sodelovanje v glasovanju, pridobitev in prevzem nagrad niso pogojeni z nakupom kateregakoli izdelka ali storitve.

Organizatorja, soorganizator in druge osebe, ki sodelujejo pri izvedbi glasovanja, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.

V primeru okoliščin, na katere organizatorja in ali soorganizator ne morejo vplivati (višja sila), lahko sporazumno odpovejo glasovanje. O tem morajo obvestiti prek spletne strani glasovanja in prek e-pošte vse sodelujoče. V takšnem primeru organizatorja in ali soorganizator sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo.

Organizatorja in soorganizator si pridržujejo pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih glasovanja bodo sodelujoče obveščali na spletni strani glasovanja. Za dodatne informacije lahko zainteresirana oseba piše na pr@tsmedia.si.

Odločitev organizatorjev in soorganizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z glasovanjem oziroma uporabo teh pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

Organizatorja in soorganizator glasovanja ne odgovarjajo za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja, zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaradi tehničnih težav, ki se lahko pojavijo zaradi napak v delovanju glasovanja.

Udeležencem glasovanja sta zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem naslovu pr@tsmedia.si.

Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z glasovanjem in niso urejena s temi pravili, daje ustrezna tolmačenja komisija v sestavi predstavnikov organizatorjev.

Organizatorja in soorganizator glasovanja lahko v vsakem trenutku popolnoma spremenijo zasnovo glasovanja, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizatorja in soorganizator bodo na primeren način in na primernem mestu udeležence obvestili o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

13. Kje so ta pravila

Ta pravila so na vpogled dostopna v pisni obliki na naslovu organizatorjev in na spletni strani glasovanja oz. na https://siol.net/.

14. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika

S sodelovanjem v tem glasovanju sodelujoči potrjuje Pravila in pogoje za glasovanje in se strinja, da organizatorja TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana in Planinska zveza Slovenije, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana ter soorganizator P Automobil Import d.o.o., Barjanska cesta 54, 1000 Ljubljana obdelujejo njegove osebne podatke, ki so opredeljeni v nadaljevanju teh pravil.

Organizatorja in soorganizator glasovanja se zavezujejo, da bodo s posredovanimi podatki ravnali skrbno in v skladu z zakonsko ureditvijo varstva osebnih podatkov. Podatkov ne bodo posredovali neupravičeno tretji osebi. Organizatorja in soorganizator bodo uporabljali posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih in podanem soglasju.

Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. l. RS, št.20/98 do 86/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

Informacije o upravljavcih

Upravljavci osebnih podatkov so TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana, Planinska zveza Slovenije, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana ter P Automobil Import d.o.o., Barjanska cesta 54, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju upravljavci ali organizatorja in soorganizator).

Nameni obdelave in pravne podlage

Upravljalci obdelujejo osebne podatke za naslednje namene:

 • Obdelava na podlagi soglasja – za namen izvajanja nagradne igre

Za namen izvedbe glasovanja v vseh vidikih, obveščanje sodelujočih o rezultatu žrebanja nagrajencev in objava nagrajencev na spletni strani glasovanja.

 • Obdelava na podlagi soglasja – za namen neposrednega trženja organizatorjev in soorganizatorja

Za namene neposrednega trženja organizatorjev ter soorganizatorja in sicer za pošiljanje e-novic o ponudbi, ugodnostih, posebnih ponudbah, promocijah, akcijah in drugih aktivnostih TSmedia, za pošiljanje e-novic Planinska zveze Slovenija ter za pošiljanje e-novic P Automobil Import d.o.o..

 • Obdelava na podlagi soglasja – za namen neposrednega trženja poslovnih partnerjev TSmedia

Za namene neposrednega trženja poslovnih partnerjev TSmedia in sicer TSmedia pošilja elektronska sporočila o ponudbi, ugodnostih, posebnih ponudbah, promocijah, akcijah in drugih aktivnostih svojih poslovnih partnerjev.

 • Obdelava na podlagi zakona

Soorganizator in organizator TSmedia zbira podatke nagrajencev za namen podelitve nagrade in plačila akontacije dohodnine, pri čemer se podatki hranijo skladno z Zakonom o dohodnini.

Področna zakonodaja (npr. davčna zakonodaja) lahko določa, da je potrebno določene podatke hraniti določeno časovno obdobje. Te podatkesta organizator TSmedia in soorganizator dolžna hraniti tudi v primeru preklica soglasja za obdelavo osebnih podatkov oziroma zahteve posameznika. Po preteku zakonsko določenega obdobja bosta organizator TSmedia in soorganizatorja te podatke prenehala obdelovati.

Če uporabnik poda soglasje, bosta organizator TSmedia in soorganizator osebne podatke obdelovala tudi za druge namene, za katere je soglasje podano. Ko obdelava osebnih podatkov temelji na soglasju, lahko uporabnik to soglasje kadar koli prekliče.

Vrste podatkov

Upravljalec TSmedia obdeluje naslednje osebne podatke:

 • ime, priimek, e-mail za namene žrebanja nagrad ter objave nagrajencev na spletni strani siol.net;
 • ime, priimek ter e-naslov za namen neposrednega trženja: pošiljanja e-novic o zanimivih in aktualnih novicah na produktih TSmedia (siol.net) ter o ponudbi, ugodnostih, posebnih ponudbah, promocijah, akcijah in drugih aktivnostih poslovnih partnerjev TSmedia;
 • naslov za pošiljanje nagrade
 • ime, priimek, e-naslov ter IP številka za zagotavljanje varnega delovanja sistema in preprečevanja morebitnih zlorab.

Upravljavec PZS obdeluje naslednje osebne podatke:

 • ime, priimek, e-naslov in naslov za namen izvedbe pošiljanja nagrade;
 • ime, priimek, e-naslov za namen neposrednega trženja: za namen pošiljanja e-novic PZS.

Upravljavec P Automobil Import d.o.o. obdeluje naslednje osebne podatke:

 • davčni podatki, naslov za pošiljanje nagrade in plačila akontacije dohodnine;
 • ime, priimek, e-naslov za namen neposrednega trženja: za namen pošiljanja e-novic P Automobil Import d.o.o.

 

Vir podatkov

Organizator TSmedia podatke pridobi neposredno od sodelujočega v nagradni igri, pri čemer organiator PZS in soorganizator Automobil Import d.o.o., pridobita posredno podatke od sodelujočega v nagradni igri prek organizatorja TSmedia.

Obdobje hrambe

Osebne podatke posameznikov organizator in soorganizator hranijo in obdelujejo, dokler je to nujno potrebno za dosego namena, za katerega so bili obdelovani.

V primeru obdelave podatkov na podlagi soglasja organizator in soorganizator hranijo in obdelujejo osebne podatke do preklica soglasja s strani posameznika.

Na podlagi veljavne davčne zakonodaje, se osebni podatki nagrajencev, ki so dali davčno številko hranijo še 10 let po podelitvi nagrade.

Po izpolnitvi namena obdelave oziroma preklica soglasja posameznika, organizatorja in soorganizator zagotavljajo, da bodo osebni podatki izbrisani oziroma da bo dostop do zbranih osebnih podatkov blokiran. Namesto izbrisa se lahko organizator TSmedia zaradi potrebe po nadaljnjih tržnih analizah in preučevanja navad obiskanosti spletnih strani, odloči, da nekatere informacije, ki se nanašajo na posameznika, anonimizirata, in sicer na način, da posameznik, na katerega so se osebni podatki nanašali, nikakor ni več določljiv.

Uporabniki osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana, Planinska zveza Slovenije, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana ter P Automobil Import d.o.o., Barjanska cesta 54, 1000 Ljubljana, dobavitelji IT-storitev in državni organi.

Državni organi lahko pridobijo osebne podatke od organizatorjev v primerih in po postopkih, določenih z zakonom.

Iznos v tretje države

Upravljalci ne iznašajo osebnih podatkov uporabnikov v tretje države. V primerih, v katerih so upravljavčevi dobavitelji storitev iz tretjih držav in pri zagotavljanju njihovih storitev upravljavcem ali uporabnikom lahko pride do obdelave osebnih podatkov, upravljavci to omogočijo ob upoštevanju pogojev, ki jih za to določa Splošna uredba – še posebej z uporabo ustreznih zaščitnih ukrepov v skladu s Splošno uredbo (kar lahko vključuje sklenitev ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov ali druge zaščitne ukrepe, predvidene s Splošno uredbo).

Pravice posameznikov

Sodelujoči v glasovanju lahko zahtevajo:

 • izpis ali vpogled v podatke, s čimer se lahko seznanijo z osebnimi podatki, ki jih upravljalci o uporabniku obdelujejo,
 • popravek podatkov v primerih, ko uporabniki menijo, da osebni podatki, ki jih obdelujejo upravljalci, niso pravilni,
 • izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če želijo, da upravljalci prenehajo uporabljati oziroma omejijo obdelavo vseh ali dela njihovih osebnih podatkov.

Poleg tega lahko sodelujoči v glasovanju:

 • ugovarjajo obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa ali za namene neposrednega trženja,
 • uveljavljajo pravico do prenosljivosti osebnih podatkov, ki so jih posredovali upravljalcem.

Sodelujoči v glasovanju pravice uveljavlja tako, da družbi TSmedia, d.o.o posredujejo zahtevo v pisni obliki, in sicer:

 • na e-naslov: info@tsmedia.si ali dpo@tsmedia.si,
 • na poštni naslov: TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana,
 • se lahko odjavijo prek povezave »Odjava«, ki je v nogi vsakega prejetega elektronskega sporočila.

Sodelujoči v glasovanju pravice uveljavlja tako, da družbi Planinski zvezi Slovenije posredujejo zahtevo v pisni obliki, in sicer:

 • na e-naslov: info@pzs.si,
 • na poštni naslov: Planinska zveza Slovenije, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana

Sodelujoči v glasovanju pravice uveljavlja tako, da družbi P Automobil Import d.o.o. posredujejo zahtevo v pisni obliki, in sicer:

 • na e-naslov
 • na poštni naslov: P Automobil Import d.o.o., Barjanska cesta 54, 1000 Ljubljana

Sodelujoči v glasovanju se mora v vlogi, s katero uveljavlja svoje pravice, ustrezno identificirati in jasno opredeliti svojo zahtevo.

Popravke podatkov lahko sodelujoči v glasovanju upravljalcem sporočijo pisno. Določene pravice sodelujočih so lahko v posameznih primerih omejene na podlagi predpisov (npr. prepoved obveščanja o morebitni preiskavi ipd.).

Upravljalci bodo posamezniku informacije o ukrepih, sprejetih na podlagi prejetih zahtev, praviloma zagotovili v roku enega meseca, nikakor pa ne kasneje kot v treh mesecih.

Pravica do pritožbe

e sodelujoči v glasovanju meni, da upravljavci pri obdelavi osebnih podatkov kršijo njegove pravice, lahko vloži pritožbo pri TSmedia, d.o.o. in/ali Planinska zveza Slovenije in/ali P Automobil Import d.o.o. Sodelujoči v glasovanju pritožbo pošlje na naslov: TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana ter Planinska zveza Slovenije, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana ter P Automobil Import d.o.o., Barjanska cesta 54, 1000 Ljubljana.

Sodelujoči v glasovanju lahko vložijo pritožbo tudi pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov. V Republiki Sloveniji je nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov Informacijski pooblaščenec.

Ne posredovanje podatkov in posledice

TSmedia, d.o.o., PZS ter P Automobil Import d.o.o. pri zagotavljanju storitev zahtevata le podatke, ki so potrebni za izvajanje storitev. Če uporabnik podatkov ne posreduje oziroma jih organizatorja in soorganizator ne morejo pridobiti, sodelovanje v glasovanju ni mogoče.

Avtomatizirano odločanje in profiliranje

Organizator TSmedia bo avtomatizirano odločanje in profiliranje pri delovanju spletne strani uporabljal, če za to pridobi soglasje sodelujočega (ki je lahko podano skozi nastavitve piškotkov ali skozi ločeno soglasje uporabnika).

15. Preklic sodelovanja

Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da pošlje sporočilo organizatorju na e-poštni naslov pr@tsmedia.si. Po prejemu tega sporočila ga organizator izključijo iz svoje baze.

16. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešujejo organizatorja ter soorganizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizatorja zavezujeta, da jih bosta odpravila v čim krajšem času in o tem obvestila sodelujočega.

Datum objave teh pravil: 24. 5. 2021

Organizatorja: TSmedia, d. o. o., Stegne 19, 1000 Ljubljana,  Planinska zveza Slovenija ter P Automobil Import d.o.o.

 

Delite na:
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin