SiolNET. Posel danes Novice
Vsebino omogoča Trgovinska zbornica Slovenije
  • Messenger
  • Messenger
Intervju: Branka Žerjal, ravnateljica Srednje ekonomsko-poslovne šole Koper

Trgovec – poklic za vse čase!

prodajalec v trgovini
Foto: Ana Kovač
Vsebino omogoča Trgovinska zbornica Slovenije

Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper (SEPŠ Koper) je v lanskem šolskem letu praznovala 60. obletnico delovanja. Od prvega dneva je njeno poslanstvo izobraževati za potrebe podjetij in obenem dijakom dati splošna znanja, potrebna za njihovo osebno rast in nadaljevanje študija.

Srednjo ekonomsko-poslovno šolo Koper so ustanovili za potrebe obalnega gospodarstva. V svoji več kot 60-letni zgodovini je usposobila številne predvsem mlade za poklice na ekonomskem in poslovnem področju, med njenimi izobraževalnimi programi je tudi tisti za poklic trgovca.

O značilnosti tega poklica, usposabljanju zanj in drugih temah smo se pogovorili z ravnateljico šole Branko Žerjal.

Kakšne spremembe opažate v zadnjih desetletjih glede razvoja vsebin in področij dela prodajalca?

V zadnjih desetletjih se odvijata protislovna tokova. Število vpisanih dijakov v ta program se je zmanjševalo, število trgovinskih podjetij, ki delujejo na Obali, pa se je strmo povečevalo. Vsebine in področja dela trgovca se spreminjajo v skladu s spreminjanjem trgovin od manjših, prostorsko razpršenih do velikih in specializiranih trgovin.

"Trgovec postaja čedalje manj prodajalec in čedalje bolj svetovalec kupcu. Kupec je vedno bolj informiran, zato je potrebnega več znanja, predvsem pa so za trgovca pomembne lastnosti, kot so komunikativnost, prijaznost, znanje psihologije prodaje in druge tako imenovane mehke veščine." "Trgovec postaja čedalje manj prodajalec in čedalje bolj svetovalec kupcu. Kupec je vedno bolj informiran, zato je potrebnega več znanja, predvsem pa so za trgovca pomembne lastnosti, kot so komunikativnost, prijaznost, znanje psihologije prodaje in druge tako imenovane mehke veščine." Foto: Thinkstock

Kakšna je razlika med trgovcem nekoč in danes?

Trgovec postaja čedalje manj prodajalec in čedalje bolj svetovalec kupcu. Kupec je vedno bolj informiran, zato je potrebnega več znanja, predvsem pa so za trgovca pomembne lastnosti, kot so komunikativnost, prijaznost, znanje psihologije prodaje in druge tako imenovane mehke veščine. Odprti del programa nam omogoča vključevanje sodobnih vsebin oziroma vsebin, za katere menimo, da jih dijak trgovske šole potrebuje (aranžerstvo, poslovno komuniciranje, psihologijo prodaje, varstvo potrošnikov …).

Katere prednosti izobraževalnega programa Trgovec na vaši šoli bi izpostavili?

Izobraževalni program Trgovec je triletni poklicni program. Po zaključnem izpitu se dijaki lahko zaposlijo, lahko pa nadaljujejo šolanje v dvoletnem nadaljevanem programu Ekonomski tehnik – Poklicno tehniško izobraževanje, pridobijo diplomo ekonomskega tehnika (V. stopnja izobrazbe).

Imamo dobro opremljeno učno trgovino in dobre učitelje, dijakom ponujamo opravljanje prakse v tujini in udeležbo v mednarodnih izmenjavah, organiziramo strokovne ekskurzije, kot so obiski sejmov in trgovinskih podjetij po Sloveniji in tujini. Dijakom, ki so obenem športniki, prilagajmo izvedbo programa, posebno skrb pa namenjamo dijakom s posebnimi potrebami.

"Izobraževalni program Trgovec je triletni poklicni program. Po zaključnem izpitu se dijaki lahko zaposlijo, lahko pa nadaljujejo šolanje v dvoletnem nadaljevanem programu Ekonomski tehnik – Poklicno tehniško izobraževanje." "Izobraževalni program Trgovec je triletni poklicni program. Po zaključnem izpitu se dijaki lahko zaposlijo, lahko pa nadaljujejo šolanje v dvoletnem nadaljevanem programu Ekonomski tehnik – Poklicno tehniško izobraževanje." Foto: Thinkstock

Kje se lahko maturant vaše šole zaposli, kje se lahko še naprej izobražuje?

S poklicno maturo se lahko zaposlijo na številnih področjih, lahko pa tudi nadaljujejo študij na višjih, visokih šolah in mnogih fakultetah. Program torej omogoča, da se mlad človek lahko kadarkoli zaposli ali nadaljuje šolanje. Smo ena redkih poklicnih šol, ki svojim dijakom omogoča nadaljevanje šolanja na V. stopnji izobraževanja.

Kako dijake vaše šole izobražujete in usposabljate za čim uspešnejši vstop na trg dela?

V programu Trgovec in na naši šoli je velik poudarek na praktičnem pouku. Ta poteka na šoli v različnih oblikah, veliko pouka pa poteka tudi v trgovinskih podjetjih. Za potrebe praktičnega pouka imamo na šoli učno trgovino, opremljeno s pravo blagajno, čitalnikom črtnih kod in ustreznim programom. Dijakom omogočimo tudi pridobitev certifikata za delo s črtnimi kodami. Dijaki vsako leto obiščejo različne trgovine in sejme v Kopru in Sloveniji.  Dijaki se vsako leto udeležijo tudi državnega tekmovanja v tehniki prodaje malih in  velikih gospodinjskih aparatov, obutve, živil, kozmetike in konfekcije.

Sodelujete tudi v mednarodnih projektih …

Šola sodeluje tudi v mednarodnem projektu Erasmus+ K 1. Dijakom, tudi iz programa Trgovec, omogočamo opravljanje delovne prakse v tujini.

Zakonodaja, ki vpliva na poslovanje trgovski podjetij, se v Sloveniji izredno hitro spreminja, celo večkrat na letni ravni. Kako vključujete te nove vsebine?

Nove vsebine in nove zakonske predpise vključujemo redno, saj izvajamo na šoli tudi program Ekonomskega tehnika, učitelji ekonomskih predmetov in prava spremljajo novosti in jih vključujejo v pouk. Novosti dijaki spoznajo že v učni trgovini. Za dijake in učitelje organiziramo predavanja zunanjih institucij, kot sta AJPES in Finančna uprava Slovenije.

"V programu Trgovec in na naši šoli je velik poudarek na praktičnem pouku. Ta poteka na šoli v različnih oblikah, veliko pouka pa poteka tudi v trgovinskih podjetjih." "V programu Trgovec in na naši šoli je velik poudarek na praktičnem pouku. Ta poteka na šoli v različnih oblikah, veliko pouka pa poteka tudi v trgovinskih podjetjih." Foto: Thinkstock

Kako spremljate potrebe delodajalcev po kadrih na trgu?

Šola je prek organizatorja delovne prakse povezana z mentorji vseh večjih trgovinskih podjetij na Obali in širši regiji. V okviru Skupnosti ekonomskih, upravnih in trgovskih šol nas zavod za zaposlovanje redno obvešča o potrebah na trgu in znanju ter veščinah, ki se zahtevajo od trgovca. Številne ključne informacije dobimo tudi od Trgovinske zbornice Slovenije.

Kako ocenjujete pomen praktičnega usposabljanja z delom (PUD) dijakov, ki se izobražujejo v okviru izobraževalnega programa Trgovec?

Na programu Trgovec imamo predpisano število ur praktičnega usposabljanja pri delodajalcu, ki ga izvajamo v drugem in tretjem letniku. Dijake začnemo pripravljati že v okviru praktičnega izobraževanja na šoli v okviru ur strokovnih predmetov, na primer v šolski trgovini. Dijake želimo spodbuditi, da so čim bolj samostojni in aktivni pri iskanju delodajalcev. Preden začnejo s PUD-om, pa jih organizator delovne prakse obvesti o poteku dela v posamezni prodajalni, o njihovih obveznostih, poslovnem bontonu in bontonu obnašanja med PUD-om. Nekaj besed je namenjenih tudi sami higieni, predvsem v živilskih trgovinah pa tudi ostalih, saj so dijaki na PUD-u v neposrednem stiku s kupcem. Kdo bo njihov mentor v trgovini in ostale informacije, jim posredujemo sproti.

Kako se na vaši šoli konča izobraževanje v programu Trgovec?

Z zaključnim izpitom. Na tem področju Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper že več let sodeluje tudi s predstavniki delodajalcev, trgovskih podjetij, ki se vključijo v šolsko izpitno komisijo, in s Trgovinsko zbornico Slovenije.

"Vsem, ki razmišljajo o izbiri poklica in vpisu na poklicno šolo, bi radi povedali naslednje: v času, ko je brezposelnost še vedno zelo visoka, se vedno bolj zavedamo pomena poklica in zaposlitve. Program Trgovec vam omogoča poklic, zaposlitev in tudi možnost nadaljevanja izobraževanja." "Vsem, ki razmišljajo o izbiri poklica in vpisu na poklicno šolo, bi radi povedali naslednje: v času, ko je brezposelnost še vedno zelo visoka, se vedno bolj zavedamo pomena poklica in zaposlitve. Program Trgovec vam omogoča poklic, zaposlitev in tudi možnost nadaljevanja izobraževanja." Foto: Thinkstock

Kako ocenjujete pomen tovrstnega sodelovanja za dijake, kaj jim pomeni vključevanje predstavnikov delodajalcev?

Sodelovanje je zelo pomembno, saj dijakom – pa tudi učiteljem – sporoča, da delodajalci spremljajo delo učiteljev in dijakov v trgovskih šolah, da se zavedajo pomembnosti njihovih dosežkov, da jim nudijo zaposlitev in nadaljnji profesionalni razvoj.

Kaj bi sporočili mladim, ki razmišljajo o vpisu v izobraževalni program Trgovec na vaši šoli?

Vsem, ki razmišljajo o izbiri poklica in vpisu na poklicno šolo, bi radi povedali naslednje: v času, ko je brezposelnost še vedno zelo visoka, se vedno bolj zavedamo pomena poklica in zaposlitve. Program Trgovec vam omogoča poklic, zaposlitev in tudi možnost nadaljevanja izobraževanja. Koper in Obala sta se in se še razvijata v pomembno trgovsko središče, saj skoraj ni večjega trgovskega podjetja, ki tu ne bi imelo svojih trgovin. Pri nas nakupujejo domačini, turisti, sosedje Italijani in Hrvati.

Kje lahko dobijo več informacij o izobraževanju?

Naša šola je sodobno urejena, odprta, s prijaznimi učitelji. Pridite in nas spoznajte na dnevu odprtih vrat 24. novembra 2016 ter informativnih dnevih 10. in 11. februarja 2017. Spoznajte nas na naši spletni strani www.seps.si ali nas pokličite na telefonsko številko 05 66 37 500.

Imate sedem minut? Oglejte si predstavitveni film o poklicu Prodajalec!

CD - Prodajalec Foto: Trgovinska zbornica Slovenije

Z namenom predstavitve poklica Prodajalec ter izobraževalnih in kariernih možnosti je Trgovinska zbornica Slovenije pripravila predstavitveni film, ki si ga lahko ogledate na povezavi: http://www.tzslo.si/predstavitev-poklica-prodajalec, v nekoliko razširjeni različici pa je na voljo na Trgovinski zbornici Slovenije tudi v obliki zgoščenke.

 

Delite na:
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin