SiolNET. Posel danes Novice
Vsebino omogoča ARAG
 • Messenger
 • Messenger
Zavarovanje pravne zaščite v službi

Ste prepričani, da vam delodajalec plačuje prispevke?

Vsebino omogoča ARAG

V Sloveniji je še vedno veliko delodajalcev, ki zaposlenim ne plačuje prispevkov. Kako se zaščititi pred tovrstnim ravnanjem in kaj storiti, če delodajalec ne plačuje prispevkov?

ARAG | Foto:

Obvezne prispevke za socialno varnost za svoje zaposlene obračunavajo in plačujejo delodajalci. Ti v obračunu davčnih odtegljajev izračunajo, odtegnejo in plačajo tako prispevke za socialno varnost, za katere je zavezanec delavec, kot tudi prispevke, za katere je zavezanec delodajalec. Obračun davčnega odtegljaja (REK-1 obrazec) mora delodajalec najpozneje na dan izplačila dohodka predložiti davčnemu organu. V vsakem primeru gre za osnovno pravico vsakega delavca, da mu delodajalec izplača plačo ter plača akontacijo dohodnine in prispevke za socialno varnost.

Pomembno je, da zaposleni redno preverjajo, ali je delodajalec poravnal omenjene obveznosti, ter nemudoma ukrepajo, če ugotovijo nepravilnosti. Lahko se namreč zgodi, da delodajalec oz. odgovorna oseba ostane brez premoženja, iz katerega bi lahko z določenimi ukrepi poplačali neplačane prispevke. Bodite pozorni, če vam delodajalec ne predloži plačilne liste ali pa zahteva, da vam plačo izplača na roke. Nekateri delodajalci zaposlenim izplačujejo minimalno plačo, razliko do dogovorjene vsote pa izplačajo v gotovini. Primerov je še več, vsem pa je skupno, da se ti meseci delavcu ne vštevajo v pokojninsko osnovo, prav tako se mu to obdobje ne všteva v pokojninsko dobo.

V primeru odkritja nepravilnosti jih nemudoma prijavite pristojnim organom. Ti se na prijavo morajo odzvati in nemudoma ukrepati, a kot omenjeno, kršitelji velikokrat ostanejo brez premoženja, iz katerega bi bilo mogoče izterjati obveznosti.

Arag | Foto:

Sklenite zavarovanje pravne zaščite

Da boste poravnavo tudi dejansko dosegli, vam priporočamo, da sklenete zavarovanje pravne zaščite. Dobro je, da na morebitne situacije in izdatke, ki so vezane na odvetniške storitve, pravno pomoč, pomislimo že vnaprej. S sklenitvijo zavarovanja pravne zaščite boste poskrbeli za svojo pravno (in finančno) varnost.

A na koga se obrniti na področju zavarovanja pravne zaščite, se vprašate? Za tovrstne primere poskrbi ARAG, ena od treh največjih zavarovalnic na področju zavarovanja pravne zaščite na svetu. Sklenite zavarovanje pravne zaščite še danes in dovolite, da ARAG prevzame tveganje visokih odvetniških in sodnih stroškov namesto vas! Če na sodišču izgubite, boste imeli krite tudi stroške nasprotne strani.

Pri Zavarovalnici ARAG si lahko ustvarite paket  Varnost + Služba, za katerega boste vsak mesec odšteli 11,99 evra, če zavarujete posameznika ali 15,99 evra za celotno družino.

ARAG | Foto:

Z zavarovanjem pravne zaščite pri zavarovalnici ARAG boste pridobili možnost nasveta odvetnika enkrat mesečno. Kontaktnih odvetnikov je okoli 70 po vsej Sloveniji. Plačali boste minimalno mesečno premijo za vse družinske člane ter se tako izognili visokim sodnim in odvetniškim stroškom. Imeli boste krite tudi stroške nasprotne strani, če na sodišču izgubite. Zavarovanje lahko uporabite tako v Sloveniji kot tudi v Evropi.

Z zavarovanjem pravne zaščite pri zavarovalnici ARAG obenem pridobite dostop do spletnega nabora dokumentov. Število srečanj in narokov v primeru spora na sodišču ni omejeno, lahko pa si boste tudi sami izbrali odvetnika. Zavarovalnica ARAG bo v skladu z odvetniško tarifo plača vse nastale stroške.

Spoznajmo primer. Delodajalec zavarovancu pri plači ni plačeval vseh dodatkov, ki so mu pripadali. Kontaktni odvetnik Zavarovalnice ARAG je v zavarovančevem imenu vložil tožbo na delovno sodišče in bil v postopku uspešen. Ker delodajalec dodatkov še vedno ni plačal, je odvetnik sprožil tudi izvršilni postopek. Delodajalec je kmalu po začetku izvršilnega postopka zavarovancu izplačal vse dodatke skupaj z obrestmi.

Zavarovanje pravne zaščite krije stroške, ki nastanejo v primeru sodnih in zunajsodnih postopkov oziroma, povedano drugače, zavarovalnica ARAG bo krila naslednje stroške:

 • odvetniške stroške,
 • stroške od sodišča imenovanih izvedencev,
 • stroške prič in tolmačev,
 • dodatne materialne stroške (fotokopiranje ...),
 • sodne stroške, sodne takse, sodno povprečnino,
 • polog varščine do sto tisoč evrov,
 • potne stroške za sojenje v tujini,
 • stroške zunajsodnih poravnav, mediacij,
 • s sodno odločbo naložene stroške nasprotne strani.

ARAG | Foto:

Primer, ki ni osamljen

Neizplačilo prispevkov ni edini mogoči primer, ko potrebujete odvetnika in pravno pomoč na delovnem mestu. Lahko se zgodi, da vas delodajalec neupravičeno odpusti, vam zniža plačo ali je sploh ne izplača, ne izplača regresa ali pa nekdo izvaja mobing. Zakaj ne bi svojih pravic tudi vi zavarovali?

Primeri ARAG-ovih strank, ki jih je "pokril" paket Služba:

 1. V delovnopravni zadevi je zavarovalka prejela obdolžitev pred nameravano redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov. Postopek se je najprej vodil pri delodajalcu, vendar je bil za zavarovalko neuspešen. Zoper delodajalca je bila vložena tožba na delovno sodišče, kjer je sledila poravnava. Zavarovalnica ARAG je plačala 1.123,63 evra odvetniških in sodnih stroškov.
 2. Zavarovalcu delodajalec ni izplačal regresa. Vložena je bila tožba zoper delodajalca na delovno sodišče, kjer je sledila poravnava. Zavarovalnica ARAG je plačala 505,76 evra odvetniških in sodnih stroškov.
 3. Med malico je delavca poškodovala tretja oseba. S pomočjo odvetnika bo delavec uveljavljal odškodninski zahtevek zoper tretjo osebo. Zavarovalnica ARAG bo plačala odvetniške in druge stroške postopka, ko bo zadeva pravnomočno končana.

Pravna pomoč tudi na drugih področjih življenja in vsakdana

Življenja ne predstavlja le služba, zato pravna pomoč pride prav tudi drugje. Položajev, ko bi potrebovali odvetnika ali različne oblike pravne pomoči in zaščite, je veliko, razširjena pa so na vsa področja našega življenja in vsakdana – družino, promet in nepremičnine. Zavarovanje pravne zaščite je za zavarovalnico ARAG osebno, kot je osebno vaše življenje. Zato si lahko izberete tako zavarovanje, kot vam ustreza.

Paket Varnost je osnovni del zavarovanja pravne zaščite in je vedno vključen. Pokriva osnovne potrebe vašega zasebnega življenja. K paketu Varnost pa lahko poleg že omenjenega paketa Služba dodate naslednja področja:

Družina

Spori glede skrbništva, stikov in preživnine so lahko izjemno stresni. Zagotovite si, da bodo vsaj odvetniški in sodni stroški za vas skrb manj.

Nepremičnine

Lahko se zgodi, da boste imeli spor s sosedi (glede služnosti, hrupa itd.), da vam bo najemodajalec neupravičeno zvišal najemnino ali odpovedal najemno pogodbo. Ne dopustite, da bi takrat morali plačati visoke odvetniške in sodne stroške.

Promet

Pomislite na položaje, ko bi potrebovali pravno zaščito v prometu. Zelo verjetno je, da boste po prometni nesreči zahtevali odškodnino, da boste v sporu z zavarovalnico, dobili kazen za prehitro vožnjo ali pa boste zaradi povzročitve hujše prometne nesreče kazensko ovadeni.

ARAG v Ljubljani

ARAG SE – podružnica Slovenija Arag | Foto:

Dunajska 63

1000 Ljubljana

Telefon: +386 (0)1 236 41 81

Elektronski naslov: info@arag.si

Delite na:
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin