SiolNET. Posel danes Novice
Oglasno sporočilo
  • Messenger
  • Messenger

Salonit Anhovo ob 100. obletnici delovanja: v prihodnjih desetletjih cementarno čaka zeleni prehod

Oglasno sporočilo

V cementarni Salonit Anhovo letos praznujejo 100. obletnico delovanja. S proizvodnjo do milijon ton cementnega veziva letno oskrbujejo več kot 300 poslovnih kupcev doma in v tujini. Stalno vlagajo v raziskave in razvoj, saj je beton na cementni osnovi strateški material sedanjosti in prihodnosti. Na današnji novinarski konferenci je uprava družbe predstavila gospodarske, družbene in okoljske temelje svojega delovanja ter razvojne načrte za zeleni prehod cementarne na poti v brezogljičnost.

Salonit Anhovo

2. maja 1921 so prvič zagnali anhovske peči. Od takrat v Anhovem poteka proizvodnja cementa, ki je gradnik več kot polovice objektov v Sloveniji. V razvoj cementarne so v zadnjih 15 letih investirali več kot 150 milijonov evrov in uspešno zgradili eno izmed tehnološko najsodobnejših in najučinkovitejših linij za proizvodnjo cementa v Evropi.

Z uspešnim delom v preteklih letih jim je v Salonitu Anhovo uspelo postaviti varne finančne temelje, ki omogočajo nadaljnja vlaganja. Na razvoj cementarne uprava družbe gleda celostno in v kontekstu trajnostnega razvoja. Razvojni načrti vsekakor upoštevajo okoljski vidik, a se v cementarni zavedajo tudi odgovornosti do gospodarskega in družbenega razvoja. Načrte, ki vodijo do brezogljične proizvodnje cementa, želijo izpeljati transparentno in odgovorno do sodelavcev, lokalne skupnosti ter vseh drugih deležnikov, vključenih v zeleni prehod.

Uprava podjetja Salonit Anhovo Uprava podjetja Salonit Anhovo

Predsednik uprave Julijan Fortunat je povedal: "Naš cilj je še naprej razvijati cementarno. Pri vsem, kar bomo delali, bomo poskrbeli za to, da se vplivi cementarne na okolje še naprej zmanjšujejo. Zavedamo se, da je nekdanje delovanje podjetja, takrat v državni lasti, povezano tudi s preteklo uporabo azbesta, ki je močno zaznamoval vso dolino. Bremen preteklosti ni mogoče popraviti, lahko pa jih lajšamo. In to počnemo. S tehnološkimi posodobitvami smo si kot ultimativni cilj postavili zavezo, da se zgodovina nikoli več ne ponovi."

V Salonitu Anhovo so zaradi uspešnega dela in razvojnega načrtovanja pripravljeni na to, da lahko uvedejo naslednjo generacijo najsodobnejših inovativnih tehnologij. S tem pa bodo naredili bistveno več, kot to od njih zahtevajo trenutno veljavna zakonodaja in predpisi.

Salonit Anhovo

Član uprave dr. Tomaž Vuk je predstavil razvojne načrte družbe. Pojasnil je, "da investicije v najnovejše inovativne tehnologije hkrati pomenijo tudi pozitiven vpliv na okoljski odtis, konkretno na dodatno znižanje emisijskih parametrov".

Do leta 2025 načrtujejo uvedbo rešitev, ki bodo vodile do 15-odstotnega znižanja ogljičnega odtisa in obenem omogočile znižanje preostalih parametrov, na primer tudi več kot prepolovitev trenutnih emisij NOx.

Strokovnjaki Salonita Anhovo so se povezali s priznanimi podjetji na področju zelenih tehnologij po vsem svetu in oblikovali prvi sklop ukrepov, za katerega bodo namenili 40 milijonov evrov:

  • Razvoj visokozmogljivih cementov z nizkim ogljičnim odtisom – s skrbno izbiro surovin, primernih za proizvodnjo cementa, in spodbujanjem reciklaže gradbenih materialov v sklopu krožnega gospodarstva.
  • Investicije v pridobivanje električne energije iz obnovljivih virov – postavitev sončnih elektrarn v skupni električni moči od 5 do 10 MW.
  • Nadaljnje izboljševanje energetske učinkovitosti proizvodnega procesa, tudi z uporabo odpadne toplote za proizvodnjo električne energije.
  • Nadomeščanje klasičnih fosilnih goriv z alternativnimi viri ter s tem prispevek k zniževanju emisij CO2 in razvoju krožnega gospodarstva.
  • Že omenjene investicije v naslednjo generacijo inovativnih tehnologij, s katerimi bomo lahko bistveno znižali naše vplive na kakovost zraka.

Salonit Anhovo

Dr. Vuk je sklenil z mislijo, da "v družbi Salonit Anhovo odločno in transparentno stopamo po poti zelenega prehoda v cementi industriji, ki ga z Evropskim zelenim dogovorom spodbuja tudi Evropska komisija, saj si želimo živeti vrednote trajnostnega razvoja in se nadalje razvijati skupaj z lokalnim okoljem".

Član uprave mag. Dejan Zwitter je v nadaljevanju novinarske konference predstavil poslovne rezultate družbe. Poudaril je, da je družba Salonit Anhovo kljub zahtevnim gospodarskim razmeram v letu 2020 dosegla 78 milijonov evrov prihodkov, kar je za tri odstotke več kot leta 2019. Na domačem trgu jim je uspelo prihodke s slabih 40 milijonov evrov povečati na dobrih 42 milijonov evrov. Domači trg predstavlja 54 odstotkov prihodkov od prodaje, uravnovešeno razmerje prihodkov med domačim in tujimi trgi pa ostaja dolgoročni strateški cilj družbe. V letu 2020 je Salonit Anhovo ustvaril skoraj 11 milijonov evrov dobička. Ob tem je mag. Zwitter poudaril, da nenehno investirajo v razvoj lokacije – lani slabih osem milijonov evrov, letos je v načrtu več kot 12 milijonov.

Dodana vrednost ostaja v veliki večini v regiji. Vodstvo cementarne je vsa leta vodilo načelo, da dobički omogočajo investicije v posodobitve, ki v veliki meri znižujejo tudi vplive na okolje. Mag. Zwitter je poudaril, da si prizadevajo tudi za to, "da povprečna plača v cementarni raste iz leta v leto, na osnovi rasti produktivnosti in dobičkov. Že danes je v cementarni nivo plač 22 odstotkov nad povprečjem v Sloveniji in 30 odstotkov nad povprečjem na Goriškem, letošnji regres pa bo znašal 1.900 evrov za vseh 350 zaposlenih v Skupini Salonit."

Mag. Zwitter meni, da je "pri zelenem prehodu eden od pomembnih izzivov v tem, da v celotni družbi ustvarimo pripravljenost sprejemanja inovativnih tehnoloških rešitev. Tekmujemo namreč s konkurenco po vsem svetu. Kot odgovoren gospodarski subjekt stremimo k pragmatičnemu napredku. Ne živimo v preteklosti, niti ne želimo slediti utopijam, ampak verjamemo v uspešno postopno prilagajanje s skrbno načrtovanimi in izvedljivimi koraki. Za to potrebujemo tudi spremenjena dovoljenja, za katera si bomo tako kot doslej prizadevali na transparenten način."


Naročnik oglasne vsebine je Salonit Anhovo. 

Delite na:
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin