SiolNET. Posel danes Služba
Vsebino omogoča Trgovinska zbornica Slovenije

Foto: Thinkstock in Ekonomska in trgovska šola Brežice

  • Messenger
  • Messenger

S čim mladi Brežičani navdušujejo delodajalce?

Vsebino omogoča Trgovinska zbornica Slovenije

Foto: Thinkstock in Ekonomska in trgovska šola Brežice

Predstavniki delodajalcev Trgovinske zbornice Slovenije, ki se udeležujejo zaključnih izpitov Ekonomske in trgovske šole Brežice, so praviloma zelo zadovoljni z izdelki in znanjem brežiških dijakov.

prodajalna trgovec trgovina kupec

Sodoben trgovec je vsestransko izobražen tako v smislu prodaje blaga kot poznavanja prodajnega procesa in psihologije prodaje. Poleg tega mora dobro obvladovati IKT-tehnologijo in poznati delo s sodobnimi programi, ki jih uporabljajo delodajalci.

Brežičani nadaljujejo bogato trgovsko tradicijo

Brežice so že od nekdaj slovele kot trgovsko mesto in tej tradiciji so še vedno zveste. Na območju Brežic se je že od nekdaj trgovalo, začetki trgovskega izobraževana v kraju pa segajo v leto 1921.

Leta 1995 je bil postavljen temeljni kamen za sodobno novo šolo na lokaciji Bizeljske ceste 45. V novo zgradbo so se leta 1998 preselili trgovski (triletni SPI), ekonomski program (štiriletni SSI) ter poklicno-tehniški program (dvoletni). V prvih letih po odprtju nove zgradbe se je šola osamosvojila iz Šolskega Centra Brežice.

Danes se šola imenuje Ekonomska in trgovska šola Brežice in je sestavljena iz dveh organizacijskih enot: Srednje strokovne in poklicne šole ter Višje strokovne šole (program ekonomist). V šolo je vpisanih okoli 250 dijakov in 65 študentov.

Ekonomska in trgovska šola Brežice Ekonomska in trgovska šola Brežice

Zakaj izbrati izobraževalni program Trgovec?

Program Trgovec je namenjen vsem, ki jih veseli trgovski poklic, imajo radi delo z ljudmi ter so komunikativni.

Izobraževalni program omogoča pot do lastnega poklica in zaposlitve. Srednji poklicni izobraževalni program trgovec traja tri leta, vanj se lahko vpiše učenec, ki je končal osnovno šolo ali nižjo poklicno šolo.

Vsebina programa je zastavljena tako, da se dijaki v nižjih letnikih izobraževanja najprej seznanijo s teoretičnim poznavanjem strokovnega področja. To znanje v višjih letnikih nadgradijo s praktičnimi izkušnjami, ko opravljajo šestmesečno delovno prakso v različnih lokalnih trgovskih podjetjih.

Cilji programa Trgovec so pridobiti znanja in veščine iz poslovanja trgovskega podjetja, poznavanja blaga (živila, tehnika, drogerijski in tekstilni izdelki), poslovnega komuniciranja in poslovnega bontona.

Praktično izobraževanje in zaključni izpit

prodajalec trgovec trgovina posel

Šola izvaja praktično usposabljanje z delom v okoliških trgovskih organizacijah. Praksa v prvem letniku poteka 76 ur, v drugem 152 ur in v tretjem 160 ur. Dijaki morajo voditi dnevnik prakse in pripraviti končno poročilo o praktičnem usposabljanju pri delodajalcu. Dijaki s prakso pridobijo zelo dobre izkušnje, saj se dovolj samoiniciativni lahko precej naučijo. Na praksi se marsikateri dijak, ki je v šoli šibkejši, bolje izkaže in pridobi večjo samozavest.

Dijaki ob koncu izobraževanja opravljajo zaključni izpit in si pridobijo poklic prodajalca. Zaključni izpit je sestavljen iz slovenščine in izdelka oziroma storitve z zagovorom. Na Ekonomski in trgovski šoli Brežice se zaključnega izpita v programu trgovec redno udeležujejo predstavniki delodajalcev Trgovinske zbornice Slovenije, ki so prisotni na zaključnem izpitu iz izdelka oz. storitve z zagovorom. Praviloma so zelo navdušeni nad znanjem in izdelki brežiških dijakov.

Dijaki lahko po končanem zaključnem izpitu nadaljujejo izobraževanje v poklicno-tehniškem programu za pridobitev poklica ekonomski tehnik, lahko pa nadaljujejo izobraževanje v izrednem izobraževanju za trgovskega poslovodjo, katerega izpit izvaja Trgovinska zbornica Slovenije.

Ekskurzije, tekmovanja v tehniki prodaje in mednarodni projekti

prodajalna trgovec trgovina kupec

Za dijake programa Trgovec šola redno izvaja strokovne ekskurzije, na katerih dijaki spoznavajo trgovske centre in različna trgovska podjetja. Vsebinsko izvajanje strokovnih ekskurzij šola povezuje z učno tematiko različnih strokovnih modulov.

Dijaki programa Trgovec na Ekonomski in trgovski šoli Brežice se vsako leto udeležujejo državnega tekmovanja v tehniki prodaje, kjer se pomerijo v prodajnih veščinah. Cilji izvedbe tekmovanja so poglabljanje znanj in veščin trgovske stroke, izmenjava izkušenj, spodbujanje dijakov k vestnemu delu, popularizacija trgovske stroke ter medsebojno druženje. Dijaki ETrŠ Brežice so na 39. državnem tekmovanju v tehniki prodaje osvojili eno zlato in pet srebrnih priznanj.

Dijaki sodelujejo tudi v mednarodnih projektih. Oktobra 2016 so bili vključeni v projekt Erasmus Sm@rt in so skupaj s profesorji ter preostalimi dijaki na Češkem v okviru projekta predstavili svojo poslovno idejo na temo odprtja restavracije ter slovenske narodne jedi.

Kako približati program trgovec dijakom?

Prodajalec, trgovec Foto: Thinkstock

Šola vsako leto pripravi predstavitev programa trgovec tako na informativnem dnevu kot na tehniških dnevih, kjer želi poklic prodajalec čim bolj približati novincem. Pri tem starejši dijaki z mentorji in trgovskimi podjetji iz okolice pripravijo delavnice, na osnovi katerih si bodoči novinci lažje predstavijo poklic prodajalec. Sodelovanje z okoliškimi trgovskimi podjetji je že tradicionalno, saj podjetja iščejo povratne informacije o dobrih kadrih za zaposlitev.

"Prav dejstvo, da naša šola ponuja izobraževanje po celotni vertikali, kar pomeni, da dijaki, ki se vpišejo v program trgovec in nadaljujejo v poklicno-tehniškem programu, nadaljujejo svoje izobraževanje še na naši Višji strokovni šoli, daje naši šoli še posebno kakovost. Manj pa nas veseli podatek, da je Posavska regija na prvem mestu po odlivu srednješolske populacije – približno polovica se jih šola zunaj regije in ta tok mladih ljudi si želimo preusmeriti nazaj. Ni zanemarljivo, da več šolajoče mladine v lokalnem okolju tudi za gospodarstvo pomeni nekaj pozitivnega. V svojem mandatu, ki sem ga ravnokar nastopila, si bom predvsem prizadevala za to, da bo program trgovec ostal v ponudbi posavskih srednjih šol in se morda celo okrepil." Ravnateljica dr. Mojca Tomažin

delitve: 1
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin