SiolNET. Posel danes Služba
Vsebino omogoča Fakulteta za uporabne družbene študije Nova Gorica

Foto: Thinkstock

  • Messenger
  • Messenger

Iz uspehov rastejo novi uspehi

študij izmenjava
Foto: Thinkstock
Vsebino omogoča Fakulteta za uporabne družbene študije Nova Gorica

Foto: Thinkstock

Vas mikajo vrhunska znanja s področij družboslovja, menedžmenta in psihosocialnega svetovanja in se spogledujete s tujino?

Karierna pot je veliko manj naporna, če že kot študent pridete v stik s praksami iz tujine, kar je prav za družboslovne študije izjemnega pomena, saj lahko razumevanje medkulturnih raznolikosti pripomore k boljšim odnosom na globalni ravni.

Na Fakulteti za uporabne družbene študije (FUDŠ) iz Nove Gorice lahko poleg odličnega znanja, ki ga ponujajo inovativni ter vsebinsko bogati programi, pridobite veliko tudi na osebnostnem razvoju, saj fakulteta promovira sodelovanje s tujimi institucijami in organizacijami.

Mednarodni projekti kot redni del študijskega programa

študij izmenjava Foto: Thinkstock

Kar 95 odstotkov diplomantov Fakultete za uporabne družbene študije (FUDŠ) je potrdilo, da je oz. bi študij na FUDŠ priporočilo drugim.

 Fakulteta za uporabne družbene študije spodbuja študente in strokovni kader k aktivnemu sodelovanju v mednarodnih projektih. Med te spada projekt izmenjave z Libanonom, ki je bil izbran v okviru programa Erasmus+. Prav tovrstni projekti še posebej pripomorejo k pridobitvi in razvoju določenih kompetenc, ki študente opremijo za nadaljno strokovno pot.

Vsi zaposleni se zavzemajo za visoko kakovost študija

Študenti med študijem na FUDŠ pridobijo konkretna, praktična znanja, spretnosti in praktične izkušnje, študij spodbuja posameznikovo osebnostno rast, izboljša njihovo zaposljivost in nenazadnje posamezniku ponuja splošno razgledanost. Vsi mednarodni projekti, v katere je fakulteta vključena, pripomorejo h kakovostnejšemu izobraževalnemu procesu. Kakovost študija pa je eno glavnih vodil vseh zaposlenih na FUDŠ.

Septembra 2015 se je Fakulteta za uporabne družbene študije (FUDŠ) uspešno prijavila na razpis programa KA1 Erasmus+ Učna mobilnost posameznikov: Projekti mobilnosti v visokošolskem izobraževanju med programskimi in partnerskimi državami.

Izmenjave med Slovenijo in Libanonom kot priložnost za razumevanje medkulturnih raznolikosti

FUDŠ je tako vzpostavila tesno sodelovanje z ameriško univerzo v Bejrutu American University of Beirut (AUB), ki je ena od najprestižnejših univerz v Libanonu, na območju Bližnjega vzhoda in Severne Afrike ter širše.

Na podlagi sporazuma, ki sta ga podpisala FUDŠ in CMEPIUS, Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, se je projekt uradno začel izvajati februarja 2016. Do konca projekta, do 31. maja 2017, bosta FUDŠ in AUB izvedli deset mobilnosti, in sicer na področju poučevanja in usposabljanja akademskega osebja ter študentskih izmenjav.

Udeleženci projekta bodo dobili dobro priložnost za profesionalni in osebni razvoj kot tudi za razvoj institucij, kjer delajo. Izmenjave med Slovenijo in Libanonom ponujajo edinstveno priložnost za nujno razumevanje nacionalnih, kulturnih in verskih raznolikosti, ki je ključ za učinkovito in uspešno soočanje s sodobnimi družbenimi izzivi.

Aprila 2016 so se na prve mobilnosti odpravili dekan FUDŠ prof. dr. Matej Makarovič in doc. dr. Jana Krivec ter asistentka in doktorska študentka FUDŠ Janja Mikulan Kildi.

Izmenjava priložnost za izstop iz milnega mehurčka

Dr. Jana Krivec je na intenzivnem študijskem obisku na American University of Beirut (AUB) izvedla zanimivo predavanje o proceduralnih skupkih v kontekstu šaha ter sodelovala pri številnih predavanjih v okviru odličnega programa psihologije na AUB. Dr. Jana Krivec je na intenzivnem študijskem obisku na American University of Beirut (AUB) izvedla zanimivo predavanje o proceduralnih skupkih v kontekstu šaha ter sodelovala pri številnih predavanjih v okviru odličnega programa psihologije na AUB.

"Ta izkušnja se mi zdi koristna z različnih vidikov. V prvi vrsti je to priložnost, da se vzpostavijo stiki z raziskovalci na mednarodni ravni, s katerimi lahko v okviru fakultete sodelujemo pri izmenjavi mnenj, raziskavah in prijavah bodočih projektov. Dobila sem vpogled v nove oblike poučevanja, ki jih lahko apliciram tudi na naši fakulteti. Vsekakor pa mi je izkušnja prinesla tudi nova znanja in odprla nove poglede v svojem osebnem in akademskem razvoju. Predavanja na univerzi v tujini so nepogrešljiv del akademske kariere, saj poleg izpopolnjevanja jezika dvigujejo samozavest predavatelja in mu širijo pogled na področju ekspertize. Naj omenim, da sem v času izmenjave izvedla tudi raziskavo, ki temelji na medkulturni primerjavi. In prav ta medkulturna povezovanja in znanja so v današnjem globalnem svetu izrednega pomena za raziskovalce in celotno družbo. Program mobilnosti je izjemen in pravi način, da izstopimo iz milnega mehurčka izolacije in stagnacije ter se začnemo povezovati s svetom in rasti," je povedala doc. dr. Jana Krivec, sicer predstojnica Oddelka za psihoterapijo.

Etika v znanosti

prijatelji šola študij Foto: Thinkstock Slovenski Nacionalni odbor Programa za upravljanje z družbenimi spremembami (MOST) pri Slovenski nacionalni komisiji UNESCO v sodelovanju s Fakulteto za uporabne družbene študije organizira javno okroglo mizo na temo Etika v izobraževanju in znanosti, ki bo v ponedeljek, 6. junija ob 18. uri na v Slovenski matici v Ljubljani.

Vprašanje etike v izobraževanju in znanosti sega od načinov seznanjanja z etičnimi vprašanji na raznih stopnjah šolanja, odnosa med etiko znanosti in etiko univerze, pa do dilem glede oblikovanja in uresničevanja etičnih kodeksov ob pluralizmu etičnih teorij. Na javni okrogli mizi bodo razpravljali dr. Sašo Dolenc, urednik spletnega časopisa Kvarkadabra, raziskovalec na področju zgodovine in filozofije znanosti, dr. Dejan Jelovac, prodekan Fakultete za informacijske študije, profesor za področje organizacijskih znanosti in poslovne etike, dr. Zdenko Kodelja, znanstveni svetnik na Pedagoškem inštitutu, strokovnjak za etična vprašanja v izobraževanju in dr. Luka Omladič, član komisije UNESCO za etiko v znanosti in tehnologiji, raziskovalec na področju okoljske etike in bioetike.

V družbi najbolj konkurenčnih študentov

Asistentka Janja Mikulan Kildi končuje svojo dvomesečno Erasmus+ mobilnost na prestižni AUB. Na univerzi je predstavila okvir svoje doktorske disertacije in nekaj prvih izsledkov terenskega dela v Libanonu. Asistentka Janja Mikulan Kildi končuje svojo dvomesečno Erasmus+ mobilnost na prestižni AUB. Na univerzi je predstavila okvir svoje doktorske disertacije in nekaj prvih izsledkov terenskega dela v Libanonu.

Asistentka Janja Mikulan Kildi je v okviru svoje mobilnosti obiskala številna predavanja in dogodke ter dobila globok vpogled v nove metode poučevanja in učenja, ki so jih deležni izjemno perspektivni ter regionalno in globalno najbolj konkurenčni študenti AUB. Znanja in veščine bo z veseljem delila s študenti FUDŠ. Ker se kot doktorska študentka sociologije na FUDŠ ukvarja z vprašanji demokratičnega deficita na Bližnjem vzhodu in Severni Afriki ter vodenjem varnostnega sektorja v Libanonu, je mobilnost izkoristila tudi za izvedbo empiričnega dela svoje doktorske raziskave. Ob koncu mobilnosti je svoje delo predstavila tudi na AUB. Vodilni strokovnjaki iz regije so jo pohvalili za svojo predstavitev in ji dali koristne napotke za raziskovalno delo.

Janja Mikulan Kildi je prepričana, da bo ta specifična izmenjava doprinesla k znanstveni in pedagoški odličnosti ter posledično večjemu zadovoljstvu tako zaposlenih kot študentov FUDŠ. Hkrati pa akademsko osebje FUDŠ v času trajanja mobilnosti skrbi, da svoja znanstvena spoznanja, nove metodološke pristope in intelektualno refleksijo prenesejo v nova okolja. Poudarja še, da udeleženci mobilnosti nosijo veliko odgovornost, da s svojo izkušnjo ter kritično refleksijo izboljšajo izjemno pomanjkljivo znanje ter porast polariziranih in nekritičnih znanstvenih, strokovnih in medijskih diskurzov o tem delu sveta. Libanon je, navkljub številnim političnim, socio-ekonomskim, sektaškim in varnostnim izzivom, dokaz in upanje, da izobraževanje, trdo delo, toplina, tolerantnost in ljubezen do vsega lepega v življenju vodijo v mirnejši in srečnejši jutri.

Študij za uspešno karierno pot

FUDŠ

Fakulteta za uporabne družbene študije (FUDŠ) vabi k vpisu v študijsko leto 2016/17. Vpisujejo v naslednje programe:

Ena ključnih prednosti študija na FUDŠ so manjše skupine, kjer so odnosi med študenti in predavatelji bolj pristni, ter praktična usmerjenost študija, kar je dobra popotnica tudi za naprej. Fakulteta s svojimi dodiplomskimi programi Psihosocialna pomoč, Socialni menedžment in Uporabne družbene študije ter štirimi podiplomskimi študijskimi programi Medkulturni menedžment, Socialni menedžment, Psihosocialna pomoč ter Sociologija zagotavlja pridobitev takšne kombinacije družboslovnih znanj, s katerimi ste lahko konkurenčni pri iskanju novih zaposlitvenih priložnosti.

Približuje se 10. obletnica ustanovitve fakultete

FUDŠ bo 15. junija v mali dvorani Slovenskega narodnega gledališča v Novi Gorici obeležila 10. obletnico ustanovitve fakultete. Ob tej priložnosti bodo promovirali nove doktorje znanosti ter podelili priznanja in častne naslove.

delitve: 16
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin