Informacije javnega značaja

Na tem mestu družba Antenna TV SL, televizijska dejavnost d.o.o. objavlja informacije skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o dosto​pu do informacij javnega značaja - ZDIJZ-C (Uradni list RS, št. 23/14 z dne 2. 4. 2014), ki je začel veljati 17. 4. 2014.

 

Pooblaščeni osebi za posredovanje informacij javnega značaja sta Metka Urbanija in Irena Jenko.

Pisne zahteve za dostop do informacije javnega značaja sprejemamo na ijz@planet-tv.si.

Upoštevali bomo le popolne zahteve, ki bodo skladne z določili Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

Posredovanje informacij javnega značaja zaračunavamo po ceniku.

 

8. avgust 2018

15. februar 2018

15. februar 2018

23. januar 2018

23. januar 2018

21. september 2017