SiolNET. Dom Prenova in gradnja
Oglasno sporočilo
  • Messenger
  • Messenger

Ujeta moč sonca

Vsi.si |  | Foto:
Oglasno sporočilo

Ljudje že stoletja sončno energijo lovimo na različne načine. Izkoriščajo jo številni tradicionalni načini gradnje, v zadnjih desetletjih pa je zanimanje zanjo naraslo sočasno z zavedanjem o omejenosti drugih energetskih virov, na primer fosilnih goriv (premog, nafta, zemeljski plin), ter o njihovih vplivih na okolje. Sončne elektrarne so trajnostna in okolju prijazna energetska rešitev, ki prinaša tudi velike prihranke pri električni energiji.

Sončna elektrarna za samooskrbo vaši hiši prinaša brezplačen vir energije za klimatsko napravo, toplotno črpalko, hladilnik, pralni in pomivalni stroj ter vrsti električnih naprav v vašem domu. Od januarja 2017 v Sloveniji velja zakonodaja, da si sončno elektrarno za samooskrbo lahko postavi gospodinjski ali mali poslovni odjemalec (poslovni odjemalec s priključno močjo, manjšo od 41 kilovatov), ki je hkrati tudi lastnik merilnega mesta v stavbi, ki se samooskrbuje z električno energijo.

Pred odločitvijo za lastno sončno elektrarno je pomembno, da najprej preverite, ali so orientacija objekta, naklon strehe in velikost površine, kamor bi jo želeli namestiti, sploh primerni. Fotonapetostni moduli se namreč lahko namestijo zgolj na streho ali fasado stavbe. Za takšno postavitev ni potrebno gradbeno dovoljenje, saj uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje tako izvedbo opredeljuje kot investicijsko vzdrževalno delo. V vseh drugih primerih sončna elektrarna potrebuje gradbeno dovoljenje, kar precej zviša njeno ceno.

V splošnem velja, da je za sončno elektrarno najustreznejša streha z naklonom od 20 do 40 stopinj, z vsaj 30 kvadratnimi metri enotne površine, ki je ne prekinjajo elementi, kot so strešna okna ali frčade. Idealno je, če je površina, kamor je nameščena elektrarna, obrnjena proti jugu, vzhodu ali zahodu, saj je tako sončnim žarkom izpostavljena večino dneva.

Kako sončna elektrarna sploh deluje?

Sončne elektrarne so sestavljene fotonapetostnih modulov ali panelov. Ti sončno energijo (pravzaprav elektromagnetno valovanje) pretvorijo v enosmerni električni tok. Sončni žarek, ki pade na panel, povzroči gibanje elektronov v celici. Z gibanjem elektronov nastane enosmerni električni tok, razsmernik pa ga spremeni v izmenični tok. Izmenični tok je primeren za uporabo in pogon električnih naprav vseh vrst, sistem ga pošlje v nizkonapetostno omrežje. Priklop se izvede v električni omarici, ki tudi varuje in krmili električno opremo našega doma.

Velikost sončne elektrarne

Vsi.si | Foto:

Kako veliko sončno elektrarno za lastno uporabo potrebujete, je odvisno predvsem od vaše porabe elektrike. Strokovnjaki svetujejo sistem, ki bo večji od štirih kilovatov, da bo naložba v elektrarno smotrna. Ujeta sončna energija naj zadošča za vse vaše potrebe po električni energiji ali celo nekoliko več, če v prihodnosti razmišljate tudi o električnem vozilu ali pa se morda še odločate za način ogrevanja s toplotno črpalko. Največja velikost sončne elektrarne za lastno uporabo je 11 kilovatov. Če se bo zgodilo, da bo vaša elektrarna proizvedla več električne energije, kot znaša vaša letna poraba elektrike, boste presežke energije dobavitelju prenesli brezplačno. Zato je že ob načrtovanju izvedbe sončne elektrarne za samooskrbo njeno velikost najbolje izbrati tako, da bo na letni ravni proizvedla optimalno količino električne energije, ki jo potrebujete za udobno in zdravo bivanje.

Kopica dokumentacije pred gradnjo sončne elektrarne

Pred priključitvijo naprave za samooskrbo na notranje nizkonapetostno električno omrežje stavbe je treba pri distribucijskem operaterju najprej pridobiti soglasje za priključitev. Različni distributerji električne energije zahtevajo k vlogi za soglasje različne priloge. Mapna kopija, izsek načrta, parcelna številka, na kateri stoji objekt, idejna zasnova sončne elektrarne ter druga specifikacija opreme, s katero boste elektrarno zgradili, so običajno zahtevana dokumentacija. Distributerji posvečajo pozornost tudi vgrajenim modulom in razsmernikom, predvsem zaradi morebitnih motenj omrežja. Elektrodistributer ima po vaši vložitvi vloge za soglasje 30 dni časa za izdajo soglasja za priključitev na distribucijsko omrežje. S pridobljenim soglasjem dobimo glede naše investicije v sončno elektrarno mnogo jasnejšo sliko, saj soglasje zajema informacije, na kakšen način in kam se lahko s sončno elektrarno priklopimo na omrežje.

Pridobivanje dokumentacije za gradnjo sončne elektrarne za samooskrbo pa se s soglasjem elektrodistributerja še ne konča. Obvezni del dokumentacije za gradnjo sončne elektrarne za lastno uporabo je tudi projekt za izvedbo, ki zajema podrobnosti montaže sončne elektrarne. Izdelan projekt oddamo elektrodistributerju, ki nato izda soglasje za projektne rešitve. Preden pa se končno lotimo del na strehi, je priporočljivo urediti tudi varnostni načrt za gradnjo elektrarne.

Kam po svetovanje in pomoč?

Če ste se odločili za okolju prijazno in varčno izrabo sončne energije, se po pomoč obrnite na podjetje, ki se ukvarja s svetovanjem in postavitvijo sončnih elektrarn za samooskrbo z električno energijo. Postavijo vam jo lahko tudi po sistemu na ključ in uredijo vso potrebno dokumentacijo. Izberite izkušeno in tehnično usposobljeno podjetje, ki za gradnjo elektrarne za samooskrbo z električno energijo uporablja razsmernike in optimizatorje v skladu s Pravilnikom o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije. Nekatera podjetja za pritrjevanje modulov na streho uporabljajo aluminijasto nosilno konstrukcijo, ki je enostavna rešitev za vse vrste kritin in je plod domačega znanja. Na enak način je postavljenih že več kot 20 megavatov sončnih elektrarn v več evropskih državah. Ob tem nudijo tudi desetletno garancijo, da zaradi montaže sončne elektrarne ne bo prišlo do zamakanja strehe vaše hiše.

Naročnik oglasnega sporočila Vsi.si.

Delite na:
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin