Jan Kovačič

Jan Kovačič

Jan Kovačič je organizacijski psiholog in specializant psihoterapije transakcije analize. Pri svojem delu zasleduje moto "Dobrim pomagam biti še boljši". Največkrat se pojavi v vlogi coacha in izobraževalnega trenerja na teme povezane z čustveno inteligentnostjo, medosebnimi odnosi, osebnim ravnovesjem in učinkovito komunikacijo. Je idejni vodja projektov uporabna psihologija in naš novi kolumnist.