Alojz Ihan

Alojz Ihan

Dr. Alojz Ihan, dobitnik Rožančeve nagrade za zbirko Državljanski eseji, je v prostem času predvsem pesnik, pisatelj in jadralec. V službenem času pa je zdravnik, specialist klinične mikrobiologije ter redni profesor mikrobiologije in imunologije na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Sodeloval je pri oblikovanju zdravstvenega dela programa Stranke Mira Cerarja.