dars
 • 17.04.2019. 06:59 R2-408, Logatec - Rovte - Žiri, pri Rovtah, popolna zapora zaradi sanacije zidu in brežine do 20. 6. 2019. Obvoz za osebna vozila na relaciji Rovte - Hlevni vrh - Vrh Sv. Treh Kraljev - Račeva - Žiri in obratno, za tovorna pa Logatec - Vrhnika - Horjul - Gorenja vas - Žiri in obratno.
 • 10.04.2019. 13:06 Ljubljana, Litijska cesta, med Fužinsko cesto in Potjo na Breje, popolna zapora zaradi ureditve kanalizacije. Obvoz za vozila lažja od 3,5t je urejen po Hruševski cesti, za tovorna vozila pa po Zaloški in Kajuhovi cesti.
 • 09.04.2019. 05:59 R3-646, Grosuplje - Ivančna Gorica, v Višnji Gori, popolna zapora zaradi obnove vozišča do 26. 4. 2019. Obvoz po lokalnih cestah.
 • 22.04.2019. 03:31 R1-210, Zg. Jezersko - prehod Jezerski vrh, na avstrijski strani prelaza Jezerski vrh, zaradi del vsako noč med 18. in 5. uro, do 22. 4. 2019. V času zapore obvoza ni.
 • 08.04.2019. 09:23 RT-905, Mrzli studenec - Jereka, Koprivnik - Jereka, popolna zapora zaradi obnove vozišča predvidoma do 28. 6. 2019.
 • 04.04.2019. 07:03 LC, Kranj - Trboje, Žerjavka - Trboje, popolna zapora zaradi del, predvidoma do 30. 4. 2019. Obvoz je urejen.
 • 01.04.2019. 05:04 R3-633, Jereka - Jezero, v Bohinjski Češnjici, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste in izvedbe kanalizacije predvidoma do 15. 5. 2019. Obvoz po cesti Bohinjska Češnjica - Stara Fužina - Ribčev laz - Bohinjska Bistrica in obratno.
 • 28.03.2019. 09:36 R3-745, Janežovci - Dolge Njive, Janežovci - Selce, popolna zapora zaradi preplastitve vozišča in hladne reciklaže do 14. 9. 2019. Obvoz po cesti Janežovci - Trnovska vas - Lenart v Sl. Goricah - Lormanje - Sp. Voličina - Dolge Njive in obratno.
 • 27.03.2019. 07:13 RT-926, Sleme - Koprivna, prepoved za tovorna vozila zaradi poškodovanega vozišča.
 • 24.03.2019. 08:18 Ljubljana, Poljanska cesta, med Kopitarjevo ulico in Rozmanovo ulico, popolna zapora zaradi del do 17. 9. 2019.
 • 15.04.2019. 10:31 R1-210, Kranj, Labore - Primskovo, zaradi sanacije Delavskega mostu prepoved za tovorna vozila nad 3,5 t .
 • 04.04.2019. 12:03 R3-694, Polzela - Velenje, pri Ložnici, popolna zapora zaradi obnove vozišča predvidoma do 5. 5. 2019. Obvoz po cesti Velenje - Gorenje - Šmartno ob Paki - Polzela - Ložnica.
 • 16.03.2019. 04:48 RT-915, Grda Draga - Pudob, v Leskovi Dolini, popolna zapora zaradi gradnje izogibališč in spravila lesa predvidoma do 30. 9. 2019. Obvoz je možen po cestah Lož - Cerknica - Rakek - Planina - Postojna - Ilirska Bistrica.
 • 13.03.2019. 11:42 R2-428, Luče - Sestre Logar, med Firštom in Klemenčo žago, popolna zapora zaradi sečnje lesa do 31. 5. 2019 , dnevno med 8. in 18. uro, razen nedelj in praznikov. Promet bo v času zapore sproščen predvidoma vsako polno uro za 15 minut.
 • 19.04.2019. 10:59 R3-601, Borjana - Robidišče, v Borjani, popolna zapora zaradi ureditve ceste, dnevno med 7.30 in 17. uro, razen nedelj. Obvoz za osebna vozila po cesti Borjana - Breginj - Logje - Robidišče in obratno.
 • 25.02.2019. 08:07 R3-706, Ožbalt - Zg. Kapla, pri Spodnji Kapli, popolna zapora zaradi sanacije vozišča predvidoma do 28. 6. 2019. Obvoz po lokalni cesti.
 • 16.04.2019. 05:16 R2-409, Kozina - Črni Kal, v Kozini pri avtocestnem priključku, popolna zapora zaradi gradnje krožišča do 5. 5. 2019. Obvoz je označen in urejen po Obvozni in Bazoviški cesti.
 • 29.03.2019. 08:38 G2-108, Zagorje - Trbovlje, med odcepom za Podkum in bencinskim servisom, popolna zapora zaradi odprave posledic plazu. Obvoz je po cesti Zagorje ob Savi - Bevško - Trbovlje in obratno.
 • 28.03.2019. 16:44 LZ-212410, Ljubljana, Sneberska cesta, v Sneberjah, popolna zapora zaradi gradnje do 30. 8. 2019. Obvoz po Zadobrovški in Šmartinski cesti ter drugih lokalnih cestah.
 • 11.01.2019. 06:45 R3-665, Vel. Reka - Radeče, popolna zapora zaradi modernizacije ceste. Obvoz za osebna vozila po lokalnih cestah, za tovorna vozila pa po državnih cestah Vel. Preska - Ljubež v Lazih - Šmartno pri Litiji - Litija - Zagorje ob Savi - Podkum.
 • 04.03.2019. 11:10 R3-724, Berkovci - Kobilje, Motvarjevci - Kobilje, popolna zapora zaradi preplastitve vozišča predvidoma do 31. 5. 2019. Obvoz je urejen po cesti Kobilje - Dobrovnik - Bogojina - Motvarjevci.
 • 29.03.2019. 07:16 R3-721, Petrovci - Kuzma, oviran promet zaradi plazenja vozišča.
 • 29.03.2019. 06:30 LC Trboje - Voklo, pri Trbojah, popolna zapora zaradi del, predvidoma do 30. 4. 2019. Obvoz je urejen.
 • 28.03.2019. 06:11 R1-206, Kranjska Gora - Vršič - Trenta, prelaz Vršič, prevozno samo za osebna vozila z zimsko opremo.
 • 15.03.2019. 06:19 RT-902, Strmec - Mangart, popolna zapora zaradi zimskih razmer.
 • 10.04.2019. 05:21 RT-917, Željne - Rog - Baza - Podturn, Griček pri Željnah - Željne, popolna zapora zaradi obnove vozišča predvidoma do 7. 8. 2019. Obvoz je urejen
 • 29.03.2019. 07:38 R2-428, Sestre Logar - Pavličevo sedlo, Pavličevo sedlo, cesta je prevozna samo za vozila do 3,5 t na avstrijski strani zaradi več udorov cestišča in nevarnosti proženja zemeljskih plazov.
 • 05.03.2019. 11:13 R3-729, Velika Polana - Lipa - Beltinci, pri Veliki Polani, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 31. 8. 2019. Obvoz po cesti Gornji Kraj - Črenšovci - Jula Marof - Ložič - Velika Polana in obratno.
 • 20.08.2018. 08:13 Maribor, Ljubljanska ulica, med Jezdarsko ulico in Masarykovo ulico ter od priključka z Betnavske ceste na Gorkega ulico, popolna zapora zaradi izgradnje železniškega podvoza predvidoma do 31. 12. 2019. Obvozi so urejeni.
 • 15.11.2018. 07:25 RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanja - Cezlak, popolna zapora zaradi modernizacije ceste do 15. 11. 2019. Obvoz je urejen po cesti Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja in po lokalni cesti Rebelj - Osankarica ter Gladomes - Podgrad. Promet do kamnoloma je omogočen.
 • 15.01.2019. 07:18 RT-926, Solčava - Podolševa, popolna zapora zaradi modernizacije ceste do 28. 6. 2019. Obvoz po cesti Podolševa - Sestre Logar - Solčava.
 • 31.12.2018. 06:45 R2-428, Luče - Sestre Logar, nevarnost zaradi možnosti padanja kamenja z brežin.
 • 29.12.2018. 04:58 R2-424, Sevnica - Planina, Vejice - Prapretno, popolna zapora zaradi modernizacije ceste predvidoma do 29. 6. 2019. Obvoz po cesti Sevnica - Radeče - Laško - Celje - Šentjur - Planina.
 • 24.09.2018. 08:18 R3-621, Kalce - Col, pri Podkraju, polovična zapora zaradi poškodovanega podpornega zidu.
 • 15.11.2018. 07:27 RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanja - Pesek, prepoved za tovorna vozila nad 7,5 t zaradi sanacije udorov ceste.
 • 31.12.2018. 07:03 R3-662, Metlika - Božakovo, MP Božakovo, popolna zapora za motorna vozila zaradi poškodovanega mostu.
 • 17.04.2019. 06:59 R2-408, Logatec - Rovte - Žiri, pri Rovtah, popolna zapora zaradi sanacije zidu in brežine do 20. 6. 2019. Obvoz za osebna vozila na relaciji Rovte - Hlevni vrh - Vrh Sv. Treh Kraljev - Račeva - Žiri in obratno, za tovorna pa Logatec - Vrhnika - Horjul - Gorenja vas - Žiri in obratno.
 • 10.04.2019. 13:06 Ljubljana, Litijska cesta, med Fužinsko cesto in Potjo na Breje, popolna zapora zaradi ureditve kanalizacije. Obvoz za vozila lažja od 3,5t je urejen po Hruševski cesti, za tovorna vozila pa po Zaloški in Kajuhovi cesti.
 • 09.04.2019. 05:59 R3-646, Grosuplje - Ivančna Gorica, v Višnji Gori, popolna zapora zaradi obnove vozišča do 26. 4. 2019. Obvoz po lokalnih cestah.
 • 22.04.2019. 03:31 R1-210, Zg. Jezersko - prehod Jezerski vrh, na avstrijski strani prelaza Jezerski vrh, zaradi del vsako noč med 18. in 5. uro, do 22. 4. 2019. V času zapore obvoza ni.
 • 08.04.2019. 09:23 RT-905, Mrzli studenec - Jereka, Koprivnik - Jereka, popolna zapora zaradi obnove vozišča predvidoma do 28. 6. 2019.
 • 04.04.2019. 07:03 LC, Kranj - Trboje, Žerjavka - Trboje, popolna zapora zaradi del, predvidoma do 30. 4. 2019. Obvoz je urejen.
 • 01.04.2019. 05:04 R3-633, Jereka - Jezero, v Bohinjski Češnjici, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste in izvedbe kanalizacije predvidoma do 15. 5. 2019. Obvoz po cesti Bohinjska Češnjica - Stara Fužina - Ribčev laz - Bohinjska Bistrica in obratno.
 • 28.03.2019. 09:36 R3-745, Janežovci - Dolge Njive, Janežovci - Selce, popolna zapora zaradi preplastitve vozišča in hladne reciklaže do 14. 9. 2019. Obvoz po cesti Janežovci - Trnovska vas - Lenart v Sl. Goricah - Lormanje - Sp. Voličina - Dolge Njive in obratno.
 • 27.03.2019. 07:13 RT-926, Sleme - Koprivna, prepoved za tovorna vozila zaradi poškodovanega vozišča.
 • 24.03.2019. 08:18 Ljubljana, Poljanska cesta, med Kopitarjevo ulico in Rozmanovo ulico, popolna zapora zaradi del do 17. 9. 2019.
 • 15.04.2019. 10:31 R1-210, Kranj, Labore - Primskovo, zaradi sanacije Delavskega mostu prepoved za tovorna vozila nad 3,5 t .
 • 04.04.2019. 12:03 R3-694, Polzela - Velenje, pri Ložnici, popolna zapora zaradi obnove vozišča predvidoma do 5. 5. 2019. Obvoz po cesti Velenje - Gorenje - Šmartno ob Paki - Polzela - Ložnica.
 • 16.03.2019. 04:48 RT-915, Grda Draga - Pudob, v Leskovi Dolini, popolna zapora zaradi gradnje izogibališč in spravila lesa predvidoma do 30. 9. 2019. Obvoz je možen po cestah Lož - Cerknica - Rakek - Planina - Postojna - Ilirska Bistrica.
 • 13.03.2019. 11:42 R2-428, Luče - Sestre Logar, med Firštom in Klemenčo žago, popolna zapora zaradi sečnje lesa do 31. 5. 2019 , dnevno med 8. in 18. uro, razen nedelj in praznikov. Promet bo v času zapore sproščen predvidoma vsako polno uro za 15 minut.
 • 19.04.2019. 10:59 R3-601, Borjana - Robidišče, v Borjani, popolna zapora zaradi ureditve ceste, dnevno med 7.30 in 17. uro, razen nedelj. Obvoz za osebna vozila po cesti Borjana - Breginj - Logje - Robidišče in obratno.
 • 25.02.2019. 08:07 R3-706, Ožbalt - Zg. Kapla, pri Spodnji Kapli, popolna zapora zaradi sanacije vozišča predvidoma do 28. 6. 2019. Obvoz po lokalni cesti.
 • 16.04.2019. 05:16 R2-409, Kozina - Črni Kal, v Kozini pri avtocestnem priključku, popolna zapora zaradi gradnje krožišča do 5. 5. 2019. Obvoz je označen in urejen po Obvozni in Bazoviški cesti.
 • 29.03.2019. 08:38 G2-108, Zagorje - Trbovlje, med odcepom za Podkum in bencinskim servisom, popolna zapora zaradi odprave posledic plazu. Obvoz je po cesti Zagorje ob Savi - Bevško - Trbovlje in obratno.
 • 28.03.2019. 16:44 LZ-212410, Ljubljana, Sneberska cesta, v Sneberjah, popolna zapora zaradi gradnje do 30. 8. 2019. Obvoz po Zadobrovški in Šmartinski cesti ter drugih lokalnih cestah.
 • 11.01.2019. 06:45 R3-665, Vel. Reka - Radeče, popolna zapora zaradi modernizacije ceste. Obvoz za osebna vozila po lokalnih cestah, za tovorna vozila pa po državnih cestah Vel. Preska - Ljubež v Lazih - Šmartno pri Litiji - Litija - Zagorje ob Savi - Podkum.
 • 04.03.2019. 11:10 R3-724, Berkovci - Kobilje, Motvarjevci - Kobilje, popolna zapora zaradi preplastitve vozišča predvidoma do 31. 5. 2019. Obvoz je urejen po cesti Kobilje - Dobrovnik - Bogojina - Motvarjevci.
 • 29.03.2019. 07:16 R3-721, Petrovci - Kuzma, oviran promet zaradi plazenja vozišča.
 • 29.03.2019. 06:30 LC Trboje - Voklo, pri Trbojah, popolna zapora zaradi del, predvidoma do 30. 4. 2019. Obvoz je urejen.
 • 28.03.2019. 06:11 R1-206, Kranjska Gora - Vršič - Trenta, prelaz Vršič, prevozno samo za osebna vozila z zimsko opremo.
 • 15.03.2019. 06:19 RT-902, Strmec - Mangart, popolna zapora zaradi zimskih razmer.
 • 10.04.2019. 05:21 RT-917, Željne - Rog - Baza - Podturn, Griček pri Željnah - Željne, popolna zapora zaradi obnove vozišča predvidoma do 7. 8. 2019. Obvoz je urejen
 • 29.03.2019. 07:38 R2-428, Sestre Logar - Pavličevo sedlo, Pavličevo sedlo, cesta je prevozna samo za vozila do 3,5 t na avstrijski strani zaradi več udorov cestišča in nevarnosti proženja zemeljskih plazov.
 • 05.03.2019. 11:13 R3-729, Velika Polana - Lipa - Beltinci, pri Veliki Polani, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 31. 8. 2019. Obvoz po cesti Gornji Kraj - Črenšovci - Jula Marof - Ložič - Velika Polana in obratno.
 • 20.08.2018. 08:13 Maribor, Ljubljanska ulica, med Jezdarsko ulico in Masarykovo ulico ter od priključka z Betnavske ceste na Gorkega ulico, popolna zapora zaradi izgradnje železniškega podvoza predvidoma do 31. 12. 2019. Obvozi so urejeni.
 • 15.11.2018. 07:25 RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanja - Cezlak, popolna zapora zaradi modernizacije ceste do 15. 11. 2019. Obvoz je urejen po cesti Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja in po lokalni cesti Rebelj - Osankarica ter Gladomes - Podgrad. Promet do kamnoloma je omogočen.
 • 15.01.2019. 07:18 RT-926, Solčava - Podolševa, popolna zapora zaradi modernizacije ceste do 28. 6. 2019. Obvoz po cesti Podolševa - Sestre Logar - Solčava.
 • 31.12.2018. 06:45 R2-428, Luče - Sestre Logar, nevarnost zaradi možnosti padanja kamenja z brežin.
 • 29.12.2018. 04:58 R2-424, Sevnica - Planina, Vejice - Prapretno, popolna zapora zaradi modernizacije ceste predvidoma do 29. 6. 2019. Obvoz po cesti Sevnica - Radeče - Laško - Celje - Šentjur - Planina.
 • 24.09.2018. 08:18 R3-621, Kalce - Col, pri Podkraju, polovična zapora zaradi poškodovanega podpornega zidu.
 • 15.11.2018. 07:27 RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanja - Pesek, prepoved za tovorna vozila nad 7,5 t zaradi sanacije udorov ceste.
 • 31.12.2018. 07:03 R3-662, Metlika - Božakovo, MP Božakovo, popolna zapora za motorna vozila zaradi poškodovanega mostu.

Promet